Skip to main content

Mẫu chân bàn đẹp, giá rẻ nhất 2024 | Gia công theo yêu cầu

Chọn nhanh
Chân bàn sắt đẹp STVP38 Mconcept cụm 4 chỗ

Chân bàn sắt đẹp STVP38 Mconcept cụm 4 chỗ

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 245
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP37 Xconcept cụm 4 chỗ

Chân bàn sắt STVP37 Xconcept cụm 4 chỗ

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 247
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp STVP36 cụm 4 chỗ

Chân bàn sắt hộp STVP36 cụm 4 chỗ

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 89
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP35 hệ Kconcept 160x80cm

Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP35 hệ Kconcept 160x80cm

Giá gốc: 1,100,000đ -250,000đ
Giá bán: 850,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 71
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP34 Hệ MConcept 140x70cm

Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP34 Hệ MConcept 140x70cm

Giá gốc: 750,000đ -150,000đ
Giá bán: 600,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 27
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP33 hệ Aton Concept 140x60cm

Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP33 hệ Aton Concept 140x60cm

Giá gốc: 750,000đ -150,000đ
Giá bán: 600,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 41
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP32 hệ V Concept 140x70cm

Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP32 hệ V Concept 140x70cm

Giá gốc: 750,000đ -150,000đ
Giá bán: 600,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 14
Mua ngay
Chân bàn sắt gác tủ STVP31 Hệ chân Cone

Chân bàn sắt gác tủ STVP31 Hệ chân Cone

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Chân bàn sắt gác tủ STVP30 hệ Slean 140x60cm

Chân bàn sắt gác tủ STVP30 hệ Slean 140x60cm

Giá gốc: 750,000đ -150,000đ
Giá bán: 600,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 19
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP29 hệ Uconcept 200x100cm

Chân bàn sắt STVP29 hệ Uconcept 200x100cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 23
Mua ngay
Chân bàn sắt gấp gọn STVP28 có bánh xe

Chân bàn sắt gấp gọn STVP28 có bánh xe

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 27
Mua ngay
Chân bàn sắt xếp gọn giá rẻ STVP27 cho bàn 120x60x75cm

Chân bàn sắt xếp gọn giá rẻ STVP27 cho bàn 120x60x75cm

Giá gốc: 550,000đ -100,000đ
Giá bán: 450,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 18
Mua ngay
Chân bàn sắt tam giác STVP26 hình chữ L hệ Trian

Chân bàn sắt tam giác STVP26 hình chữ L hệ Trian

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 14
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP25 hình chữ L hệ Slean 160x150cm

Chân bàn sắt STVP25 hình chữ L hệ Slean 160x150cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP24 hình chữ L hệ PLY 140x140cm

Chân bàn sắt STVP24 hình chữ L hệ PLY 140x140cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP23 Xconcept 236x205cm

Chân bàn sắt STVP23 Xconcept 236x205cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP22 hệ Mconcept 236x205cm

Chân bàn sắt STVP22 hệ Mconcept 236x205cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 14
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP21 cụm 3 người Vconcept

Chân bàn sắt STVP21 cụm 3 người Vconcept

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP20 cụm 3 người 236x205cm

Chân bàn sắt STVP20 cụm 3 người 236x205cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP19 hệ Xconcept 120×120

Chân bàn sắt STVP19 hệ Xconcept 120×120

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP18 hệ Vconcept 120×120

Chân bàn sắt STVP18 hệ Vconcept 120×120

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP17 cụm 2 chỗ 240x60cm

Chân bàn sắt STVP17 cụm 2 chỗ 240x60cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP16 200x100cm

Chân bàn sắt STVP16 200x100cm

Giá gốc: 1,800,000đ -250,000đ
Giá bán: 1,550,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 21
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP15 hệ Trapez 120x60cm

Chân bàn sắt STVP15 hệ Trapez 120x60cm

Giá gốc: đ --650,000đ
Giá bán: 650,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 19
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP14 hệ Trapeze 140x70cm

Chân bàn sắt STVP14 hệ Trapeze 140x70cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP12A Kconcept 120×60, 140x70cm

Chân bàn sắt STVP12A Kconcept 120×60, 140x70cm

Giá gốc: đ --720,000đ
Giá bán: 720,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 12
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP12 hình thang 120x60cm

Chân bàn sắt STVP12 hình thang 120x60cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP11 chữ K 120x60cm

Chân bàn sắt STVP11 chữ K 120x60cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP10 chữ Z cách điệu

Chân bàn sắt STVP10 chữ Z cách điệu

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP09 chữ Z 120x60cm

Chân bàn sắt STVP09 chữ Z 120x60cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 14
Mua ngay
Chân sắt bàn làm việc STVP08 120x60cm

Chân sắt bàn làm việc STVP08 120x60cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP07 hệ Aconcept 180x90cm

Chân bàn sắt STVP07 hệ Aconcept 180x90cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP06 hệ Aton 200x100cm

Chân bàn sắt STVP06 hệ Aton 200x100cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP05 180x90cm hệ Cone

Chân bàn sắt STVP05 180x90cm hệ Cone

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP04 200x100cm

Chân bàn sắt STVP04 200x100cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP03 200X100cm

Chân bàn sắt STVP03 200X100cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP02 180X90cm

Chân bàn sắt STVP02 180X90cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp STVP01 120x60cm

Chân bàn sắt hộp STVP01 120x60cm

Giá gốc: đ --750,000đ
Giá bán: 750,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 26
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp ST011

Chân bàn sắt hộp ST011

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 78
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp đẹp ST010

Chân bàn sắt hộp đẹp ST010

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 41
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp ST09

Chân bàn sắt hộp ST09

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 21
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp ST08

Chân bàn sắt hộp ST08

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 35
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp ST07

Chân bàn sắt hộp ST07

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 23
Mua ngay
Chân bàn gỗ STCBG03 hình chữ T

Chân bàn gỗ STCBG03 hình chữ T

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 15
Mua ngay
Chân bàn gỗ STCBG02 hình chữ U

Chân bàn gỗ STCBG02 hình chữ U

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 19
Mua ngay
Chân bàn gỗ STCBG01 hình chữ X

Chân bàn gỗ STCBG01 hình chữ X

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 20
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện ST06

Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện ST06

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 46
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện ST05

Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện ST05

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 15
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện ST04 chữ X

Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện ST04 chữ X

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 18
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện ST03

Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện ST03

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 21
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện ST02

Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện ST02

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện ST01

Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện ST01

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 16
Mua ngay
Chân bàn trà STCBT07 hình chữ X

Chân bàn trà STCBT07 hình chữ X

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 11
Mua ngay
Chân bàn trà STCBT06 mẫu mới

Chân bàn trà STCBT06 mẫu mới

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Chân bàn trà sắt STCBT05

Chân bàn trà sắt STCBT05

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Chân bàn trà Sofa STCBT04 bằng sắt

Chân bàn trà Sofa STCBT04 bằng sắt

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Chân bàn trà Sofa STCBT03

Chân bàn trà Sofa STCBT03

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Chân bàn trà STCBT02 bằng sắt

Chân bàn trà STCBT02 bằng sắt

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 12
Mua ngay
Chân bàn trà STCBT01 Hairpin

Chân bàn trà STCBT01 Hairpin

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Chân bàn sắt SBA15 hình chữ A

Chân bàn sắt SBA15 hình chữ A

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Chân bàn gỗ nguyên khối SBA14 bằng sắt

Chân bàn gỗ nguyên khối SBA14 bằng sắt

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 21
Mua ngay
Chân bàn sắt SBA12A – mẫu mới

Chân bàn sắt SBA12A – mẫu mới

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 43
Mua ngay
Chân bàn ăn gỗ nguyên khối SBA12 bằng sắt

Chân bàn ăn gỗ nguyên khối SBA12 bằng sắt

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 16
Mua ngay
Chân bàn ăn SBA11 bằng sắt

Chân bàn ăn SBA11 bằng sắt

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Chân bàn ăn SBA10 bằng sắt

Chân bàn ăn SBA10 bằng sắt

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 13
Mua ngay
Chân bàn ăn bằng sắt đẹp SBA09

Chân bàn ăn bằng sắt đẹp SBA09

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 18
Mua ngay
Chân bàn ăn SBA08 bằng sắt sơn tĩnh điện

Chân bàn ăn SBA08 bằng sắt sơn tĩnh điện

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 15
Mua ngay
Chân bàn ăn tròn SBA07 bằng sắt

Chân bàn ăn tròn SBA07 bằng sắt

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 17
Mua ngay
Chân bàn ăn tròn SBA06 bằng sắt

Chân bàn ăn tròn SBA06 bằng sắt

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Chân bàn sắt cafe STCB07 cổ lọ

Chân bàn sắt cafe STCB07 cổ lọ

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Chân bàn cafe sắt STCB06 hình chữ V mặt tròn

Chân bàn cafe sắt STCB06 hình chữ V mặt tròn

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 12
Mua ngay
Chân bàn cafe sắt STCB05 hình nón

Chân bàn cafe sắt STCB05 hình nón

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Chân bàn cafe sắt đế gang đúc STCB04 – hoa văn

Chân bàn cafe sắt đế gang đúc STCB04 – hoa văn

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Chân bàn cafe sắt STCB03

Chân bàn cafe sắt STCB03

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Chân bàn cafe sắt STCB02 loa kèn

Chân bàn cafe sắt STCB02 loa kèn

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Chân bàn cafe sắt STCB01 cổ lọ

Chân bàn cafe sắt STCB01 cổ lọ

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Chân bàn ăn sắt sơn tĩnh điện SBA05 cao cấp

Chân bàn ăn sắt sơn tĩnh điện SBA05 cao cấp

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Chân bàn ăn sắt sơn tĩnh điện SBA04

Chân bàn ăn sắt sơn tĩnh điện SBA04

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Chân bàn ăn sắt sơn tĩnh điện SBA03 kiểu chữ H

Chân bàn ăn sắt sơn tĩnh điện SBA03 kiểu chữ H

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Chân bàn ăn sắt sơn tĩnh điện SBA02

Chân bàn ăn sắt sơn tĩnh điện SBA02

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 15
Mua ngay
Chân bàn ăn sắt sơn tĩnh điện SBA01

Chân bàn ăn sắt sơn tĩnh điện SBA01

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Chân bàn sắt mỹ thuật TS606

Chân bàn sắt mỹ thuật TS606

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 12
Mua ngay

Ngoài cung cấp các loại bàn ghế quen thuộc, Siêu thị bàn ghế Trường Sa còn cung cấp thêm nhiều mẫu chân bàn gỗ, sắt sơn tĩnh điện, gang đúc, inox,… góp phần tạo nên một chiếc bàn hoàn chỉnh. Hãy cùng chúng tôi khám phá TOP 20+ mẫu chân bàn đẹp, giá rẻ, được ưa chuộng nhất hiện nay nhé!

Tầm quan trọng của chân bàn

Chân bàn tưởng chừng đơn giản nhưng lại đóng vai trò vô cùng quan trọng không kém gì mặt bàn và ghế ngồi. Bộ phận này góp phần tạo sự cân bằng, hài hòa cho tổng thể nội thất, đồng thời thể hiện phong cách và cá tính của chủ sở hữu. 

 • Tạo sự cân bằng: Chân bàn là bộ phận nâng đỡ mặt bàn, giúp cho mặt bàn giữ được trạng thái cân bằng. 
 • Đảm bảo độ ổn định: Bộ phận này được thiết kế với kết cấu vững chắc, đảm bảo độ ổn định cho mặt bàn, tránh tình trạng rung lắc hay đổ ngã khi sử dụng.
 • Tăng tính thẩm mỹ: Chân bàn được thiết kế với kiểu dáng, mẫu mã đa dạng, góp phần tăng thêm vẻ đẹp cho tổng thể sản phẩm. 
 • Khả năng tùy chỉnh: Một số mẫu bàn được thiết kế thông minh, có thể điều chỉnh độ cao, giúp người dùng có thể tùy chỉnh độ cao của bàn sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng.
 • Chức năng: Một số sản phẩm được thiết kế với ngăn kéo hoặc kệ tủ để lưu trữ đồ đạc. Điều này giúp tiết kiệm diện tích và giữ cho không gian của bạn luôn gọn gàng, ngăn nắp.
mau-chan-ban-dep (7)
Tầm quan trọng của chân bàn

Giá chân bàn hiện nay bao nhiêu?

Giá chân bàn tại Siêu thị bàn ghế Trường Sa hiện nay dao động từ 500.000 đ – 5.000.000 đ. Giá sản phẩm có sự chênh lệch là bởi các yếu tố như: Chất liệu, kiểu dáng, kích thước, yêu cầu cụ thể của từng khách hàng,…. Vì vậy, để nhận báo giá chính xác nhất cho từng sản phẩm, quý khách có thể liên hệ tới hotline: 0986.625.256 để được tư vấn chi tiết!

Các mẫu chân bàn đẹp phổ biến hiện nay

Chân bàn được gia công từ nhiều chất liệu khác nhau, phổ biến nhất là chất liệu gỗ, sắt sơn tĩnh điện, gang đúc, inox,… Mỗi chất liệu sẽ sở hữu vẻ đẹp và ưu điểm riêng biệt. 

Chân bàn gỗ

Chất liệu gỗ là lựa chọn hàng đầu trong sản xuất nội thất và chân bàn gỗ cũng không ngoại lệ. 

Ưu điểm:

 • Vẻ đẹp tự nhiên, sang trọng: Chân bàn gỗ thường làm từ gỗ tự nhiên như gỗ hương, gỗ sồi, gỗ óc chó, gỗ me tây,… Những dòng gỗ này sở hữu vân gỗ độc đáo, màu sắc đa dạng, góp phần tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian nội thất. 
 • Độ bền cao: Chân gỗ đảm bảo độ bền bỉ cao, không có tình trạng mối mọt hay cong vênh trong quá trình sử dụng. 
 • Dễ vệ sinh, bảo dưỡng: Các sản phẩm làm từ chất liệu gỗ thường rất dễ vệ sinh lau chùi. Bạn chỉ cần lau chùi thường xuyên và tránh để dính nước thì sản phẩm vẫn giữ được vẻ đẹp sáng bóng, tự nhiên. 
chan-ban-go (7)
Mẫu 1
chan-ban-go (5)
Mẫu 2
chan-ban-go (6)
Mẫu 3
chan-ban-go (3)
Mẫu 4
chan-ban-go (2)
Mẫu 5

Chân bàn sắt sơn tĩnh điện

Chân bàn làm từ chất liệu sắt sở hữu khá nhiều ưu điểm, trong đó phải kể đến độ bền bỉ, khả năng chịu lực tốt, kiểu dáng thiết kế độc đáo,… 

Ưu điểm: 

 • Thiết kế độc đáo: Chân bàn sắt sơn tĩnh điện được thiết kế với nhiều kiểu dáng độc đáo như; Chân trụ, chân chữ X, U, Z,…
 • Chống gỉ sét: Lớp sơn tĩnh điện giúp bảo vệ bề mặt sắt khỏi các tác động của môi trường, giúp chống gỉ sét và ăn mòn tốt, đảm bảo độ bền bỉ cho tổng thể sản phẩm. 
 • Chịu lực tốt: Sắt là chất liệu có độ cứng và độ chịu lực cao, do đó chân bàn được làm từ sắt sơn tĩnh điện có khả năng chịu được tải trọng lớn, đảm bảo độ ổn định khi sử dụng.
 • Dễ dàng kết hợp với nhiều mặt bàn: Chân bàn sắt sơn tĩnh điện có thể kết hợp với nhiều loại mặt bàn khác nhau như: Mặt bàn gỗ, mặt kính, mặt đá,…
 • Dễ dàng vệ sinh: Bề mặt sắt sơn tĩnh điện nhẵn mịn, không bám bụi, giúp bạn dễ dàng lau chùi bằng khăn ẩm hoặc nước lau kính.
chan-ban-sat (3)
Mẫu 6
chan-ban-sat (2)
Mẫu 7
chan-ban-sat (4)
Mẫu 8
chan-ban-cafe (9)
Mẫu 9

Chân gang đúc

Bên cạnh các chất liệu quen thuộc là gỗ và sắt, chân bàn gang đúc cũng được nhiều người ưa chuộng bởi những ưu điểm sau:

Ưu điểm: 

 • Tính thẩm mỹ: Chân bàn gang đúc được gia công tỉ mỉ, nhiều họa tiết hoa văn cầu cầu kỳ, tinh xảo, mang đến vẻ đẹp cổ điển, sang trọng.
 • Độ bền bỉ: Gang đúc là một chất liệu có độ bền cao, độ nóng chảy thấp, dễ đúc và dễ gia công. Chất liệu gang đúc còn có khả năng chống ăn mòn tốt, giúp cho chiếc bàn duy trì vẻ đẹp theo thời gian. 
 • Đa dạng về thiết kế: Chân bàn gang đúc có thể được thiết kế theo nhiều kiểu dáng khác nhau, đáp ứng mọi phong cách từ cổ điển cho đến hiện đại. Chính vì thế, bạn có thể sử dụng chân gang đúc cho bàn cafe ngoài trời, bàn ăn sân vườn hoặc bàn làm việc văn phòng,… đều phù hợp. 
chan-ban-gang-duc
Mẫu 10
chan-ban-gang-duc (4)
Mẫu 11
chan-ban-gang-duc (3)
Mẫu 12
mau-chan-ban-dep (3)
Mẫu 13
mau-chan-ban-dep (1)
Mẫu 14

Chân inox

Trong số các chất liệu phổ biến mà chúng tôi đã chia sẻ ở trên thì chân inox cũng sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, trở thành lựa chọn hàng đầu cho không gian nội thất hiện đại ngày nay.

Ưu điểm:

 • Chắn chắn và bền bỉ: Chất liệu inox có độ cứng cao nên rất bền bỉ và chắc chắn. Inox cũng ít bị biến dạng hay cong vênh khi chịu lực mạnh.
 • Tính thẩm mỹ: Chân inox có màu sáng bóng, mang đến vẻ đẹp hiện đại, tinh tế cho không gian nội thất. Bên cạnh đó, chân bàn inox còn có nhiều kiểu dáng, kích thước đa dạng, phù hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau.
 • Khả năng chống ăn mòn cao: Chất liệu inox có đặc tính chống ăn mòn và oxy hóa cao. Dù có bị ngậm nước, bạn cũng không phải lo vấn để chúng sẽ bị gỉ sét hay mất thẩm mỹ.
 • Tiện lợi: Chân inox có trọng lượng nhẹ, giúp bạn dễ dàng di chuyển và lắp đặt.
 • Giá thành hợp lý: So với các loại chân gỗ, sắt sơn tĩnh điện, gang đúc thì chân bàn inox có giá thành rẻ hơn mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền cao.
chan-ban-inox (2)
Mẫu 15
chan-ban-inox
Mẫu 16
chan-ban-inox (3)
Mẫu 17
chan-ban-inox (5)
Mẫu 18

Tuyển chọn 20+ mẫu chân bàn đẹp, bán chạy nhất 2024

Siêu thị bàn ghế Trường Sa xin giới thiệu đến quý bạn đọc mẫu chân bàn văn phòng/bàn ăn/bàn trà sofa/bàn cafe đẹp, bán chạy nhất hiện nay.

Chân bàn văn phòng

Chân bàn văn phòng thường làm từ nhiều chất liệu khác nhau như: Gỗ, sắt, inox,… Với kích thước lớn, khả năng chịu tải trọng cao. 

Một số khung chân bàn văn phòng phổ biến hiện nay bao gồm: Chân sắt chữ U, chân sắt hộp gác tủ, chân sắt xếp gọn, chân sắt cụm 3 người,… 

Dưới đây là một số sản phẩm để bạn tham khảo thêm!

mau-chan-ban-dep (11)
Mẫu 19
mau-chan-ban-dep (11)
Mẫu 20
Mẫu 21
Mẫu 22
Mẫu 23
Mẫu 24

Chân bàn ăn

Nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Siêu thị bàn ghế Trường Sa đã cho ra đời nhiều mẫu chân bàn ăn đẹp, đa dạng chất liệu, kiểu dáng, kích thước khác nhau.

Một số sản phẩm bán chạy nhất hiện nay có thể kể đến như: Chân gỗ chữ X, chân inox mạ vàng 4 trụ, chân sắt chữ X, Z, K,…

mau-chan-ban-dep (4)
Mẫu 25
chan-ban-cafe (8)
Mẫu 26
mau-chan-ban-cafe (3)
Mẫu 27
mau-chan-ban-dep (5)
Mẫu 28
mau-chan-ban-dep (5)
Mẫu 29
mau-chan-ban-dep (8)
Mẫu 30

Chân bàn trà, bàn cafe

Bên cạnh những phụ kiện cho bàn ăn, bàn làm việc thì chân bàn cafe, bàn trà sofa cũng được nhiều người tiêu dùng quan tâm hiện nay. 

Một số phụ kiện cho bàn trà, bàn cafe phổ biến hiện nay có thể kể đến như: Chân inox mạ vàng, khung chân sắt sơn tĩnh điện, chân dạng đồng hồ cát, chân bàn trà tròn đôi,… Những phụ kiện này góp phần mang đến vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho không gian nội thất.

mau-chan-ban-dep (2)
Mẫu 31
mau-chan-ban-cafe (14)
Mẫu 32
mau-chan-ban-cafe (10)
Mẫu 33
mau-chan-ban-cafe (2)
Mẫu 34
chan-ban-cafe (6)
Mẫu 35
chan-ban-cafe (5)
Mẫu 36
chan-ban-cafe (1)
Mẫu 37
Mẫu 38
Mẫu 39
Mẫu 40
Mẫu 41

Siêu thị bàn ghế Trường Sa – Địa chỉ gia công chân bàn theo yêu cầu tại Hà Nội

Siêu thị bàn ghế Trường Sa là đơn vị uy tín chuyên thiết kế – sản xuất các loại bàn ghế cho quán cafe, nhà hàng, khách sạn, nhà ở,… hàng đầu tại Hà Nội. Trong đó có dịch vụ gia công chân bàn theo yêu cầu. 

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất, Siêu thị bàn ghế Trường Sa cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu, sở thích và ngân sách.

Lý do nên lựa chọn Siêu thị bàn ghế Trường Sa:

 • Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất bàn ghế các loại
 • Sở hữu xưởng sản xuất nội thất quy mô hơn 1000m2
 • Miễn phí vận chuyển trong phạm vi bán kính 20km tại Hà Nội
 • Sản phẩm hoàn thiện đảm bảo mẫu mã đẹp, độ bền cao
 • Luôn cập nhật mẫu thiết kế đẹp, đón đầu xu hướng
 • Nhận thiết kế, gia công chân bàn theo yêu cầu
 • Tư vấn tận tâm, giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm đẹp, phù hợp với ngân sách
 • Cam kết “Vui lòng khách đến – Vừa lòng khách đi”

Nếu bạn có nhu cầu mua chân bàn giá rẻ hoặc muốn gia công sản phẩm theo yêu cầu, vui lòng liên hệ tới Siêu thị bàn ghế Trường Sa theo thông tin bên dưới. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

Thông tin liên hệ:

 • Hotline: 0986.625.256 – 0936.625.256
 • Email: sieuthibanghetruongsa@gmail.com
 • Website: https://sieuthibanghe.vn/
 • Địa chỉ: Số 85 đường Đông La – Đại Thành, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Trên đây là tổng hợp các mẫu chân bàn đẹp, mẫu mới nhất 2024. Tùy theo loại mặt bàn, sở thích và nhu cầu sử dụng bạn có thể lựa chọn mẫu sản phẩm phù hợp nhất. Ngoài những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên, bạn có thể tham khảo các sản phẩm khác tại website của Siêu thị bàn ghế Trường Sa hoặc liên hệ tới hotline: 0986.625.256 để được tư vấn chi tiết! 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh