Skip to main content

Bàn Ghế Sắt Đẹp, Giá Tại Xưởng

Bàn ghế cà phê ngoài trời STCF24 khung sắt

Bàn ghế cà phê ngoài trời STCF24 khung sắt

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 65
Mua ngay
Bàn ghế Cafe sắt STCF21 ngoài trời

Bàn ghế Cafe sắt STCF21 ngoài trời

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 34
Mua ngay
Bàn ghế Cafe sắt STCF20 ngoài trời

Bàn ghế Cafe sắt STCF20 ngoài trời

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 20
Mua ngay
Bàn ghế sắt Cafe STCF19 sơn tĩnh điện

Bàn ghế sắt Cafe STCF19 sơn tĩnh điện

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 22
Mua ngay
Bàn ghế Cafe sắt STCF18 sơn tĩnh điện

Bàn ghế Cafe sắt STCF18 sơn tĩnh điện

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 13
Mua ngay
Bộ bàn ghế sắt Cafe STCF17 sơn tĩnh điện

Bộ bàn ghế sắt Cafe STCF17 sơn tĩnh điện

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 13
Mua ngay
Bàn ghế Cafe sắt STCF16 sơn tĩnh điện

Bàn ghế Cafe sắt STCF16 sơn tĩnh điện

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Bàn sắt Cafe sơn tĩnh điện BS08

Bàn sắt Cafe sơn tĩnh điện BS08

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Bàn cafe sắt BS07 hình chữ nhật

Bàn cafe sắt BS07 hình chữ nhật

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn cafe vuông bằng sắt BS06

Bàn cafe vuông bằng sắt BS06

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Bàn sắt cafe vuông ngoài trời BS05

Bàn sắt cafe vuông ngoài trời BS05

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Bàn cafe tròn chân sắt bướm BS04

Bàn cafe tròn chân sắt bướm BS04

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Bàn sắt cafe tròn 3 chân BS03

Bàn sắt cafe tròn 3 chân BS03

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn sắt Cafe tròn chân xoắn BS02

Bàn sắt Cafe tròn chân xoắn BS02

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 14
Mua ngay
Bàn tròn cafe mặt tôn chân sắt BS01

Bàn tròn cafe mặt tôn chân sắt BS01

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn ghế sắt Cafe ngoài trời BGS07

Bàn ghế sắt Cafe ngoài trời BGS07

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 17
Mua ngay
Bàn ghế sắt BGS06 ngoài trời – 4 ghế

Bàn ghế sắt BGS06 ngoài trời – 4 ghế

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 26
Mua ngay
Bàn ghế sắt ngoài trời BGS05

Bàn ghế sắt ngoài trời BGS05

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 41
Mua ngay
Bàn ghế sắt ngoài trời BGS04

Bàn ghế sắt ngoài trời BGS04

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Bàn ghế sắt ngoài trời BGS03

Bàn ghế sắt ngoài trời BGS03

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Bàn ghế sắt BGS02 sơn tĩnh điện

Bàn ghế sắt BGS02 sơn tĩnh điện

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Bàn ghế sắt BGS01 sơn tĩnh điện

Bàn ghế sắt BGS01 sơn tĩnh điện

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Bàn ghế ban công STBC04 khung sắt mặt đá

Bàn ghế ban công STBC04 khung sắt mặt đá

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn ghế ban công ngoài trời STBC03 bằng sắt

Bàn ghế ban công ngoài trời STBC03 bằng sắt

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn ghế ban công ngoài trời STBC01 bằng sắt

Bàn ghế ban công ngoài trời STBC01 bằng sắt

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Ghế sắt Thonet Cafe ngoài trời GS14

Ghế sắt Thonet Cafe ngoài trời GS14

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Ghế sắt Cafe GS12 sơn tĩnh điện

Ghế sắt Cafe GS12 sơn tĩnh điện

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Ghế cafe sắt ngoài trời GS11

Ghế cafe sắt ngoài trời GS11

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 11
Mua ngay
Ghế sắt Cafe ngoài trời GS09

Ghế sắt Cafe ngoài trời GS09

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Ghế sắt sơn tĩnh điện GS08 đơn giản

Ghế sắt sơn tĩnh điện GS08 đơn giản

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Ghế sắt Medeline GS05 mặt gỗ sồi

Ghế sắt Medeline GS05 mặt gỗ sồi

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Ghế sắt tay ốp gỗ GS04

Ghế sắt tay ốp gỗ GS04

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Ghế sắt Sophia GS03

Ghế sắt Sophia GS03

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Ghế sắt sơn tĩnh điện ST02 không tay

Ghế sắt sơn tĩnh điện ST02 không tay

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Ghế sắt sơn tĩnh điện GS01 có tay

Ghế sắt sơn tĩnh điện GS01 có tay

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Bàn ghế sắt ngoài trời STNT02 mặt gạch men

Bàn ghế sắt ngoài trời STNT02 mặt gạch men

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 23
Mua ngay
Bàn ghế sắt cafe ngoài trời STNT01

Bàn ghế sắt cafe ngoài trời STNT01

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 21
Mua ngay
Bàn ghế cafe ngoài trời TS128A

Bàn ghế cafe ngoài trời TS128A

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 15
Mua ngay
Bộ bàn ghế cafe ngoài trời đẹp TS485

Bộ bàn ghế cafe ngoài trời đẹp TS485

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Bàn ghế sắt cafe TS360

Bàn ghế sắt cafe TS360

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Bộ bàn ghế sắt đẹp TS340

Bộ bàn ghế sắt đẹp TS340

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Bàn ghế cà phê sắt TS263

Bàn ghế cà phê sắt TS263

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Bàn ghế cafe sắt TS259

Bàn ghế cafe sắt TS259

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn ghế khung sắt TS142

Bàn ghế khung sắt TS142

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Bàn ghế cafe khung sắt mặt gỗ TS140

Bàn ghế cafe khung sắt mặt gỗ TS140

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Bộ bàn ghế khung sắt TS16

Bộ bàn ghế khung sắt TS16

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Bàn ghế cà phê sắt TS252

Bàn ghế cà phê sắt TS252

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Bàn ghế khung sắt đẹp Patio

Bàn ghế khung sắt đẹp Patio

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Bộ bàn ghế sắt cafe Moon

Bộ bàn ghế sắt cafe Moon

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn ghế cà phê sắt Kite

Bàn ghế cà phê sắt Kite

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Bàn ghế sắt cafe TS237

Bàn ghế sắt cafe TS237

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn ghế cà phê sắt TS331

Bàn ghế cà phê sắt TS331

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 11
Mua ngay
Bàn ghế cafe khung sắt TS275

Bàn ghế cafe khung sắt TS275

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Bàn ghế cafe sắt TS332

Bàn ghế cafe sắt TS332

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn ghế gấp ban công TS460

Bàn ghế gấp ban công TS460

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Bàn ghế ban công đẹp TS112

Bàn ghế ban công đẹp TS112

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Bàn ghế ban công chung cư TS111

Bàn ghế ban công chung cư TS111

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay

Bàn ghế sắt ngày càng trở nên phổ biến và được ưa chuộng trong nhiều không gian khác nhau, từ quán cafe, nhà hàng đến các khu vườn gia đình. Sự kết hợp giữa độ bền bỉ và phong cách thiết kế đa dạng khiến bàn ghế sắt trở thành một lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tạo nên không gian độc đáo và ấn tượng.

Ưu điểm của bàn ghế sắt

Bàn ghế sắt có nhiều ưu điểm nổi bật, khiến dòng sản phẩm này trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người tiêu dùng hiện nay. Những ưu điểm gồm:

 • Độ bền cao: Sắt là một trong những chất liệu có độ bền cao, khả năng chịu lực tốt và ít bị hư hỏng theo thời gian. Bàn ghế sắt có thể chịu được các tác động từ môi trường bên ngoài như mưa, nắng mà không bị cong vênh hay gãy.
 • Dễ bảo quản: Bàn ghế sắt dễ dàng vệ sinh và bảo quản. Chỉ cần lau chùi định kỳ, bạn có thể giữ cho bộ bàn ghế luôn mới và sạch sẽ.
 • Thiết kế đa dạng: Bàn ghế sắt có thể được thiết kế với nhiều kiểu dáng khác nhau, từ đơn giản, hiện đại đến cầu kỳ, cổ điển. Chính vì thế mà dòng sản phẩm này có thể phù hợp với nhiều phong cách không gian khác nhau.
 • Khả năng tùy chỉnh cao: Sắt dễ dàng uốn cong và gia công, cho phép tạo ra những thiết kế độc đáo và cá nhân hóa theo yêu cầu của khách hàng.

Các loại bàn ghế sắt phổ biến trên thị trường hiện nay

Bàn ghế sắt được chia thành nhiều loại khác nhau dựa trên thiết kế và công dụng:

 • Bàn ghế sắt ngoài trời: Thường được sơn phủ chống gỉ để chịu được thời tiết khắc nghiệt, thích hợp cho các quán cafe sân vườn, khu vực ngoài trời.
 • Bàn ghế sắt trong nhà: Thiết kế tinh tế và nhỏ gọn, thường được sử dụng trong các quán cafe, nhà hàng có không gian trong nhà.
 • Bàn ghế sắt nghệ thuật: Được chế tác với các hoa văn và họa tiết tinh xảo, tạo nên điểm nhấn nghệ thuật cho không gian.

Một số lưu ý quan trọng khi chọn mua bàn ghế sắt

Để chọn được bộ bàn ghế sắt phù hợp, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

 • Chất liệu và độ dày của sắt: Chọn loại sắt có độ dày phù hợp để đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ. Sắt quá mỏng có thể dễ bị biến dạng, trong khi sắt quá dày lại gây nặng nề, khó di chuyển.
 • Lớp sơn phủ bảo vệ: Đảm bảo bàn ghế sắt được sơn phủ kỹ lưỡng để chống gỉ và bảo vệ bề mặt sắt. Các lớp sơn tĩnh điện thường được ưa chuộng vì khả năng bảo vệ tốt và bền màu.
 • Kiểu dáng và màu sắc: Chọn kiểu dáng và màu sắc phù hợp với phong cách chung của không gian sử dụng. Bàn ghế sắt có thể được sơn nhiều màu sắc khác nhau để tạo nên sự tươi mới và hấp dẫn.

Xu hướng bàn ghế sắt đẹp, thịnh hành nhất hiện nay

Hiện nay, bàn ghế sắt không chỉ được sử dụng trong các quán cafe, nhà hàng mà còn phổ biến trong các không gian gia đình và văn phòng. Một số xu hướng bàn ghế sắt đang thịnh hành gồm:

 • Phong cách vintage: Bàn ghế sắt mang phong cách cổ điển với các hoa văn trang trí tinh xảo, màu sơn nhạt hoặc pastel, tạo nên không gian ấm cúng và lãng mạn.
 • Phong cách hiện đại: Thiết kế tối giản, đường nét gọn gàng và màu sắc trung tính, phù hợp với các không gian hiện đại và sang trọng.
 • Bàn ghế sắt kết hợp gỗ: Sự kết hợp giữa sắt và gỗ mang lại vẻ đẹp tự nhiên và chắc chắn, tạo nên sự hài hòa và thân thiện với môi trường.

Bàn ghế sắt là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn tạo nên không gian độc đáo, bền vững và phong cách. Với nhiều ưu điểm vượt trội về độ bền, thiết kế đa dạng và khả năng tùy chỉnh, bàn ghế sắt không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn góp phần nâng cao giá trị thẩm mỹ cho không gian. Dù là trong quán cafe, nhà hàng hay khu vườn gia đình, bàn ghế sắt đều mang lại sự tiện nghi và ấn tượng đặc biệt.

Nếu anh / chị đang cần tư vấn hay đặt mua sản phẩm vui lòng liên hệ với Siêu thị bàn ghế Trường Sa ngay hôm nay để được phục vụ.

Thông tin liên hệ:

 • Hotline: 0986.625.256
 • Email: sieuthibanghetruongsa@gmail.com
 • Website: https://sieuthibanghe.vn/
 • Địa chỉ: Số 85 đường Đông La – Đại Thành, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.
Đăng ký tư vấn miễn phí

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh