Skip to main content

101+ Chân bàn văn phòng, chân bàn làm việc bền đẹp, giá rẻ

Chân bàn sắt đẹp STVP38 Mconcept cụm 4 chỗ

Chân bàn sắt đẹp STVP38 Mconcept cụm 4 chỗ

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 247
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP37 Xconcept cụm 4 chỗ

Chân bàn sắt STVP37 Xconcept cụm 4 chỗ

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 247
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp STVP36 cụm 4 chỗ

Chân bàn sắt hộp STVP36 cụm 4 chỗ

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 89
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP35 hệ Kconcept 160x80cm

Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP35 hệ Kconcept 160x80cm

Giá gốc: 1,100,000đ -250,000đ
Giá bán: 850,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 72
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP34 Hệ MConcept 140x70cm

Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP34 Hệ MConcept 140x70cm

Giá gốc: 750,000đ -150,000đ
Giá bán: 600,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 30
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP33 hệ Aton Concept 140x60cm

Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP33 hệ Aton Concept 140x60cm

Giá gốc: 750,000đ -150,000đ
Giá bán: 600,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 43
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP32 hệ V Concept 140x70cm

Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP32 hệ V Concept 140x70cm

Giá gốc: 750,000đ -150,000đ
Giá bán: 600,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 16
Mua ngay
Chân bàn sắt gác tủ STVP31 Hệ chân Cone

Chân bàn sắt gác tủ STVP31 Hệ chân Cone

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Chân bàn sắt gác tủ STVP30 hệ Slean 140x60cm

Chân bàn sắt gác tủ STVP30 hệ Slean 140x60cm

Giá gốc: 750,000đ -150,000đ
Giá bán: 600,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 21
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP29 hệ Uconcept 200x100cm

Chân bàn sắt STVP29 hệ Uconcept 200x100cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 23
Mua ngay
Chân bàn sắt gấp gọn STVP28 có bánh xe

Chân bàn sắt gấp gọn STVP28 có bánh xe

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 29
Mua ngay
Chân bàn sắt xếp gọn giá rẻ STVP27 cho bàn 120x60x75cm

Chân bàn sắt xếp gọn giá rẻ STVP27 cho bàn 120x60x75cm

Giá gốc: 550,000đ -100,000đ
Giá bán: 450,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 21
Mua ngay
Chân bàn sắt tam giác STVP26 hình chữ L hệ Trian

Chân bàn sắt tam giác STVP26 hình chữ L hệ Trian

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 15
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP25 hình chữ L hệ Slean 160x150cm

Chân bàn sắt STVP25 hình chữ L hệ Slean 160x150cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP24 hình chữ L hệ PLY 140x140cm

Chân bàn sắt STVP24 hình chữ L hệ PLY 140x140cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP23 Xconcept 236x205cm

Chân bàn sắt STVP23 Xconcept 236x205cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP22 hệ Mconcept 236x205cm

Chân bàn sắt STVP22 hệ Mconcept 236x205cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 14
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP21 cụm 3 người Vconcept

Chân bàn sắt STVP21 cụm 3 người Vconcept

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP20 cụm 3 người 236x205cm

Chân bàn sắt STVP20 cụm 3 người 236x205cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP19 hệ Xconcept 120×120

Chân bàn sắt STVP19 hệ Xconcept 120×120

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP18 hệ Vconcept 120×120

Chân bàn sắt STVP18 hệ Vconcept 120×120

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP17 cụm 2 chỗ 240x60cm

Chân bàn sắt STVP17 cụm 2 chỗ 240x60cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP16 200x100cm

Chân bàn sắt STVP16 200x100cm

Giá gốc: 1,800,000đ -250,000đ
Giá bán: 1,550,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 23
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP15 hệ Trapez 120x60cm

Chân bàn sắt STVP15 hệ Trapez 120x60cm

Giá gốc: đ --650,000đ
Giá bán: 650,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 20
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP14 hệ Trapeze 140x70cm

Chân bàn sắt STVP14 hệ Trapeze 140x70cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP12A Kconcept 120×60, 140x70cm

Chân bàn sắt STVP12A Kconcept 120×60, 140x70cm

Giá gốc: đ --720,000đ
Giá bán: 720,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 13
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP12 hình thang 120x60cm

Chân bàn sắt STVP12 hình thang 120x60cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP11 chữ K 120x60cm

Chân bàn sắt STVP11 chữ K 120x60cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP10 chữ Z cách điệu

Chân bàn sắt STVP10 chữ Z cách điệu

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 11
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP09 chữ Z 120x60cm

Chân bàn sắt STVP09 chữ Z 120x60cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 16
Mua ngay
Chân sắt bàn làm việc STVP08 120x60cm

Chân sắt bàn làm việc STVP08 120x60cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP07 hệ Aconcept 180x90cm

Chân bàn sắt STVP07 hệ Aconcept 180x90cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP06 hệ Aton 200x100cm

Chân bàn sắt STVP06 hệ Aton 200x100cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP05 180x90cm hệ Cone

Chân bàn sắt STVP05 180x90cm hệ Cone

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP04 200x100cm

Chân bàn sắt STVP04 200x100cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP03 200X100cm

Chân bàn sắt STVP03 200X100cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP02 180X90cm

Chân bàn sắt STVP02 180X90cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp STVP01 120x60cm

Chân bàn sắt hộp STVP01 120x60cm

Giá gốc: đ --750,000đ
Giá bán: 750,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 28
Mua ngay

Bên cạnh cung cấp các loại bàn ghế văn phòng, Siêu thị bàn ghế Trường Sa còn cung cấp các phụ kiện bàn ghế như chân bàn văn phòng bằng sắt, chân bàn gỗ, chân bàn gang đúc,… Trong đó, chân bàn sắt là phụ kiện được nhiều người ưa chuộng bởi sự bền bỉ, chắc chắn và tính thẩm mỹ cao.

Vì sao chân bàn văn phòng bằng sắt được ưa chuộng?

Chân bàn văn phòng bằng sắt ngày càng được ưa chuộng bởi những lý do sau:

 • Mẫu mã đa dạng: Chân bàn sắt được thiết kế với nhiều kiểu dáng khác nhau như; Chân chữ L, X, K, Z, chân sắt cụm 3, cụm 5, chân sắt gấp gọn,… Cùng nhiều màu sắc khác nhau. 
 • Tính thẩm mỹ cao: Chính sự đa dạng về kiểu dáng, màu sắc, mỗi mẫu chân bàn văn phòng đều mang đến vẻ đẹp riêng biệt, tạo sự sang trọng, tinh tế trong không gian làm việc. 
 • Chất lượng bền bỉ: Sắt là chất liệu có độ cứng cao, khả năng chịu lực tốt, tạo sự chắc chắn, bền bỉ cho tổng thể bàn làm việc. Hơn nữa, chân sắt còn được phủ lớp sơn tĩnh điện giúp chống gỉ sét, làm tăng tuổi thọ cho sản phẩm.
 • Giá cả hợp lý: So với các loại chân bàn văn phòng làm từ gỗ hay gang đúc, thì chân bàn sắt có giá thành rẻ hơn đáng kể. Từ chi phí gia công, chi phí lắp đặt và bảo trì đều tiết kiệm hơn. 

Với những ưu điểm trên, chân bàn làm việc bằng sắt xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho các văn phòng hiện nay. 

chan-ban-van-phong (12)
Vì sao chân bàn văn phòng bằng sắt được ưa chuộng?

Các loại chân bàn làm việc bằng sắt đẹp, giá rẻ

Trên thị trường nội thất hiện nay có rất nhiều mẫu chân bàn văn phòng đẹp, giá rẻ. Nổi bật trong số đó là mẫu chân bàn sắt vuông và chân bàn sắt tròn. 

Chân bàn sắt hộp vuông

Chân bàn sắt hộp vuông là mẫu chân bàn phổ biến trong các văn phòng hiện nay. Mẫu chân này được làm bằng sắt hộp vuông dày dặn, bên ngoài được phủ sơn tĩnh điện, tạo sự bền bỉ và sáng bóng. Lớp sơn tĩnh điện còn giúp cho chân bàn được bền màu hơn và khả năng chống oxy hóa tốt. 

chan-ban-van-phong (8)
Chân bàn sắt hộp đẹp

Chân bàn sắt tròn

Chân bàn sắt tròn được gia công đơn giản, với 4 ống chân tròn sơn tĩnh điện, cực kỳ chắc chắn, có khả năng chịu lực, chịu tải cao.

Mẫu chân bàn sắt tròn có 2 màu sắc chủ đạo là đen và trắng, thường kết hợp với mặt bàn gỗ công nghiệp, thích hợp sử dụng để làm chân bàn văn phòng, chân bàn học, chân bàn ăn,…

chan-ban-van-phong (12)
Chân bàn sắt tròn

Tổng hợp chân bàn văn phòng đẹp, phổ biến nhất

Siêu thị bàn ghế Trường Sa xin gửi đến bạn đọc các mẫu chân bàn làm việc cho giám đốc, bàn làm việc nhân viên văn phòng, bàn họp đẹp, phổ biến nhất hiện nay.

Chân bàn giám đốc

Chân bàn làm việc dành cho giám đốc thường có kích thước lớn, với chiều dài từ 140cm trở lên. Bàn làm việc giám đốc thường kết hợp với tủ đồ hoặc góc chữ L, nếu bạn cần tìm chân bàn văn phòng góc chữ L thì có thể liên hệ tới Siêu thị bàn ghế Trường Sa để đặt mua với giá ưu đãi nhất. 

chan-ban-sat-gac-tu-stvp30-1
Mẫu 1
chan-ban-van-phong (7)
Mẫu 2
chan-ban-van-phong (12)
Mẫu 3
chan-ban-sat-stvp10-chu-z-cach-dieu-1
Mẫu 4

Chân bàn nhân viên

Chân bàn làm việc nhân viên văn phòng hiện có đa dạng mẫu mã và kiểu dáng khác nhau. Bạn có thể lựa chọn chân bàn sắt hộp gác tủ, chân bàn cụm 3, cụm 6, chân bàn gấp gọn,… tùy theo nhu cầu sử dụng của văn phòng mình. 

chan-ban-van-phong (12)
Mẫu 5
chan-ban-van-phong (5)
Mẫu 6
chan-ban-van-phong (3)
Mẫu 7
chan-ban-van-phong (3)
Mẫu 8
chan-ban-van-phong (1)
Mẫu 9
chan-ban-van-phong (17)
Mẫu 10
chan-ban-van-phong (10)
Mẫu 11
chan-ban-van-phong (6)
Mẫu 12
chan-ban-sat-hop-stvp36-cum-4-cho-5
Mẫu 13
chan-ban-sat-gac-tu-stvp35-1
Mẫu 14
Mẫu 15
chan-ban-sat-gac-tu-stvp31-he-chan-cone-1
Mẫu 16
chan-ban-sat-stvp10-chu-z-cach-dieu-1
Mẫu 17
chan-ban-sat-stvp10-chu-z-cach-dieu-1
Mẫu 18
chan-ban-sat-stvp10-chu-z-cach-dieu-1
Mẫu 19
chan-ban-sat-stvp03
Mẫu 20

Chân bàn họp

Các mẫu chân bàn họp hiện nay thường có kích thước tiêu chuẩn là: 90cm x 180cm, 100cm x 200cm, 120cm x 240,… Ngoài ra, bạn có thể đặt thiết kế kích thước theo nhu cầu sử dụng mà vẫn hoàn toàn yên tâm về độ chắc chắn, bền bỉ.

Dưới đây là một số mẫu chân bàn họp để bạn tham khảo thêm.

chan-ban-van-phong (2)
Mẫu 21
chan-ban-van-phong (15)
Mẫu 22
chan-ban-van-phong (14)
Mẫu 23
chan-ban-van-phong (9)
Mẫu 24
chan-ban-sat-stvp37-xconcept-2
Mẫu 25
chan-ban-sat-stvp38-mconcept-11
Mẫu 26
chan-ban-sat-stvp07-he-Aconcept-1
Mẫu 27

Siêu thị bàn ghế Trường Sa – Địa chỉ gia công chân bàn văn phòng theo yêu cầu

Bạn đang tìm địa chỉ gia công chân bàn văn phòng uy tín, giá rẻ tại Hà Nội? Siêu thị bàn ghế Trường Sa là một gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. 

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế  – thi công nội thất, Siêu thị bàn ghế Trường Sa tự tin mang đến cho quý khách hàng những mẫu chân bàn làm việc chất lượng cao, mẫu mã đẹp và giá thành cạnh tranh nhất thị trường.

Lý do nên chọn Siêu thị bàn ghế Trường Sa:

 • Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế – sản xuất nội thất
 • Xưởng sản xuất trực tiếp 1000m2, không qua đơn vị trung gian
 • Miễn phí vận chuyển trong phạm vi bán kính 20km tại Hà Nội
 • Sản phẩm hoàn thiện đảm bảo mẫu mã đẹp, độ bền cao
 • Luôn cập nhật các mẫu thiết kế đẹp, đón đầu xu hướng
 • Nhận thiết kế, gia công chân bàn văn phòng theo yêu cầu
 • Tư vấn tận tâm, giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm đẹp, phù hợp với ngân sách
 • Cam kết “Vui lòng khách đến – Vừa lòng khách đi”

Đến với Siêu thị bàn ghế Trường Sa bạn sẽ dễ dàng lựa chọn được mẫu chân bàn văn phòng đẹp dành cho giám đốc, chân bàn cho nhân viên, chân bàn họp, chân bàn sắt góc chữ L,… tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và lựa chọn cho mình mẫu chân bàn làm việc ưng ý nhất nhé!

Thông tin liên hệ: 

 • Hotline: 0986.625.256
 • Email: sieuthibanghetruongsa@gmail.com
 • Website: https://sieuthibanghe.vn/
 • Địa chỉ: Số 85 đường Đông La – Đại Thành, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.
Đăng ký tư vấn miễn phí

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh