Skip to main content

Chân bàn văn phòng

Chân bàn sắt STVP38 Mconcept cụm 4 chỗ

Chân bàn sắt STVP38 Mconcept cụm 4 chỗ

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 89
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP37 Xconcept cụm 4 chỗ

Chân bàn sắt STVP37 Xconcept cụm 4 chỗ

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 96
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp STVP36 cụm 4 chỗ

Chân bàn sắt hộp STVP36 cụm 4 chỗ

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 34
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP35 hệ Kconcept 160x80cm

Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP35 hệ Kconcept 160x80cm

Giá gốc: 1,100,000đ -250,000đ
Giá bán: 850,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 34
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP34 Hệ MConcept 140x70cm

Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP34 Hệ MConcept 140x70cm

Giá gốc: 750,000đ -150,000đ
Giá bán: 600,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 18
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP33 hệ Aton Concept 140x60cm

Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP33 hệ Aton Concept 140x60cm

Giá gốc: 750,000đ -150,000đ
Giá bán: 600,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 15
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP32 hệ V Concept 140x70cm

Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP32 hệ V Concept 140x70cm

Giá gốc: 750,000đ -150,000đ
Giá bán: 600,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Chân bàn sắt gác tủ STVP31 Hệ chân Cone

Chân bàn sắt gác tủ STVP31 Hệ chân Cone

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Chân bàn sắt gác tủ STVP30 hệ Slean 140x60cm

Chân bàn sắt gác tủ STVP30 hệ Slean 140x60cm

Giá gốc: 750,000đ -150,000đ
Giá bán: 600,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP29 hệ Uconcept 200x100cm

Chân bàn sắt STVP29 hệ Uconcept 200x100cm

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 12
Mua ngay
Chân bàn sắt gấp gọn STVP28 có bánh xe

Chân bàn sắt gấp gọn STVP28 có bánh xe

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Chân bàn sắt xếp gọn giá rẻ STVP27 cho bàn 120x60x75cm

Chân bàn sắt xếp gọn giá rẻ STVP27 cho bàn 120x60x75cm

Giá gốc: 550,000đ -100,000đ
Giá bán: 450,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Chân bàn sắt tam giác STVP26 hình chữ L hệ Trian

Chân bàn sắt tam giác STVP26 hình chữ L hệ Trian

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP25 hình chữ L hệ Slean 160x150cm

Chân bàn sắt STVP25 hình chữ L hệ Slean 160x150cm

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP24 hình chữ L hệ PLY 140x140cm

Chân bàn sắt STVP24 hình chữ L hệ PLY 140x140cm

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP23 Xconcept 236x205cm

Chân bàn sắt STVP23 Xconcept 236x205cm

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP22 hệ Mconcept 236x205cm

Chân bàn sắt STVP22 hệ Mconcept 236x205cm

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP21 cụm 3 người Vconcept

Chân bàn sắt STVP21 cụm 3 người Vconcept

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP20 cụm 3 người 236x205cm

Chân bàn sắt STVP20 cụm 3 người 236x205cm

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP19 hệ Xconcept 120×120

Chân bàn sắt STVP19 hệ Xconcept 120×120

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP18 hệ Vconcept 120×120

Chân bàn sắt STVP18 hệ Vconcept 120×120

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP17 cụm 2 chỗ 240x60cm

Chân bàn sắt STVP17 cụm 2 chỗ 240x60cm

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP16 200x100cm

Chân bàn sắt STVP16 200x100cm

Giá gốc: 1,800,000đ -250,000đ
Giá bán: 1,550,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 12
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP15 hệ Trapez 120x60cm

Chân bàn sắt STVP15 hệ Trapez 120x60cm

Giá gốc: đ --650,000đ
Giá bán: 650,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP14 hệ Trapeze 140x70cm

Chân bàn sắt STVP14 hệ Trapeze 140x70cm

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP12A Kconcept 120×60, 140x70cm

Chân bàn sắt STVP12A Kconcept 120×60, 140x70cm

Giá gốc: đ --720,000đ
Giá bán: 720,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP12 hình thang 120x60cm

Chân bàn sắt STVP12 hình thang 120x60cm

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP11 chữ K 120x60cm

Chân bàn sắt STVP11 chữ K 120x60cm

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP10 chữ Z cách điệu

Chân bàn sắt STVP10 chữ Z cách điệu

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP09 chữ Z 120x60cm

Chân bàn sắt STVP09 chữ Z 120x60cm

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Chân sắt bàn làm việc STVP08 120x60cm

Chân sắt bàn làm việc STVP08 120x60cm

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP07 hệ Aconcept 180x90cm

Chân bàn sắt STVP07 hệ Aconcept 180x90cm

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP06 hệ Aton 200x100cm

Chân bàn sắt STVP06 hệ Aton 200x100cm

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP05 180x90cm hệ Cone

Chân bàn sắt STVP05 180x90cm hệ Cone

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP04 200x100cm

Chân bàn sắt STVP04 200x100cm

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP03 200X100cm

Chân bàn sắt STVP03 200X100cm

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP02 180X90cm

Chân bàn sắt STVP02 180X90cm

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp STVP01 120x60cm

Chân bàn sắt hộp STVP01 120x60cm

Giá gốc: đ --750,000đ
Giá bán: 750,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 13
Mua ngay
Đăng ký tư vấn miễn phí

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh