Skip to main content

200+ Bộ bàn ghế Cafe gỗ đẹp, báo giá rẻ nhất 2024

Chọn nhanh
Bộ bàn ghế cà phê STCF40 gỗ thông

Bộ bàn ghế cà phê STCF40 gỗ thông

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 39
Mua ngay
Bộ bàn ghế cà phê STCF39 gỗ thông

Bộ bàn ghế cà phê STCF39 gỗ thông

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 31
Mua ngay
Bộ Sofa Cafe gỗ STCF38 sang trọng

Bộ Sofa Cafe gỗ STCF38 sang trọng

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 66
Mua ngay
Bộ bàn ghế Cafe gỗ STCF37

Bộ bàn ghế Cafe gỗ STCF37

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 28
Mua ngay
Bộ bàn ghế Cafe gỗ STCF36 tân cổ điển

Bộ bàn ghế Cafe gỗ STCF36 tân cổ điển

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 35
Mua ngay
Bộ Sofa Cafe khung gỗ STCF35 đẹp, giá rẻ

Bộ Sofa Cafe khung gỗ STCF35 đẹp, giá rẻ

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 25
Mua ngay
Bộ Sofa Cafe STCF34 gỗ tần bì

Bộ Sofa Cafe STCF34 gỗ tần bì

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 24
Mua ngay
Bàn ghế Cafe gỗ STCF33 đẹp

Bàn ghế Cafe gỗ STCF33 đẹp

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 40
Mua ngay
Bộ bàn ghế Cafe gỗ STCF39

Bộ bàn ghế Cafe gỗ STCF39

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 47
Mua ngay
Bộ Sofa Cafe STCF29 – 2 ghế đơn 1 ghế băng dài

Bộ Sofa Cafe STCF29 – 2 ghế đơn 1 ghế băng dài

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 27
Mua ngay
Bộ bàn ghế Sofa Cafe STCF28 – 2 ghế đơn

Bộ bàn ghế Sofa Cafe STCF28 – 2 ghế đơn

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 14
Mua ngay
Bộ bàn ghế Sofa Cafe STCF27 Genny

Bộ bàn ghế Sofa Cafe STCF27 Genny

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 13
Mua ngay
Bàn ghế Cafe gỗ cao su STCF12A

Bàn ghế Cafe gỗ cao su STCF12A

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 20
Mua ngay
Bộ bàn ghế Cafe gỗ STCF12

Bộ bàn ghế Cafe gỗ STCF12

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 28
Mua ngay
Bộ bàn ghế Cafe gỗ STCF11

Bộ bàn ghế Cafe gỗ STCF11

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 12
Mua ngay
Bộ bàn ghế Cafe gỗ STCF10 sang trọng

Bộ bàn ghế Cafe gỗ STCF10 sang trọng

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 29
Mua ngay
Bộ bàn ghế Cafe giá rẻ STCF09

Bộ bàn ghế Cafe giá rẻ STCF09

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Bộ bàn ghế Sofa Cafe gỗ STCF08

Bộ bàn ghế Sofa Cafe gỗ STCF08

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 13
Mua ngay
Bộ Sofa Cafe gỗ STCF07

Bộ Sofa Cafe gỗ STCF07

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 26
Mua ngay
Bộ bàn ghế Cafe gỗ STCF05

Bộ bàn ghế Cafe gỗ STCF05

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 30
Mua ngay
Bàn cafe tròn BG03 gỗ sồi tự nhiên

Bàn cafe tròn BG03 gỗ sồi tự nhiên

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 14
Mua ngay
Bàn Cafe gỗ sồi BG02

Bàn Cafe gỗ sồi BG02

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Bàn cafe gỗ BG01 chân tiện kiểu Rustic

Bàn cafe gỗ BG01 chân tiện kiểu Rustic

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Ghế Mango giá rẻ

Ghế Mango giá rẻ

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 16
Mua ngay
Bàn ghế gỗ Cafe STCF02 – Mặt bàn tròn

Bàn ghế gỗ Cafe STCF02 – Mặt bàn tròn

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 24
Mua ngay
Bàn ghế Cafe gỗ STCF01 – Mặt bàn vuông

Bàn ghế Cafe gỗ STCF01 – Mặt bàn vuông

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 28
Mua ngay
Bàn Cafe gỗ Me Tây ST-CFMT02 kèm 4 ghế Mango

Bàn Cafe gỗ Me Tây ST-CFMT02 kèm 4 ghế Mango

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 31
Mua ngay
Bàn Cafe gỗ Me Tây ST-CFMT01 kèm 4 ghế Thonet không tay

Bàn Cafe gỗ Me Tây ST-CFMT01 kèm 4 ghế Thonet không tay

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 24
Mua ngay
Ghế Russet ST29 khung gỗ tần bì

Ghế Russet ST29 khung gỗ tần bì

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Ghế Rus gỗ tần bì ST28

Ghế Rus gỗ tần bì ST28

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Ghế Livoni khung gỗ ST26 nệm bọc vải nhung

Ghế Livoni khung gỗ ST26 nệm bọc vải nhung

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Ghế Clover khung gỗ sồi ST25 bọc nệm vải bố

Ghế Clover khung gỗ sồi ST25 bọc nệm vải bố

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Ghế gỗ sồi Windsor ST24

Ghế gỗ sồi Windsor ST24

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Ghế Taro khung gỗ ST23 bọc nệm vải bố

Ghế Taro khung gỗ ST23 bọc nệm vải bố

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Ghế Womly khung gỗ ST22 chân bọc đồng

Ghế Womly khung gỗ ST22 chân bọc đồng

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Ghế Cavallo khung gỗ tần bì ST21

Ghế Cavallo khung gỗ tần bì ST21

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Ghế bành khung gỗ cao su ST20 bọc nệm vải

Ghế bành khung gỗ cao su ST20 bọc nệm vải

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Ghế gỗ tần bì 3 nan ST20 đan dây

Ghế gỗ tần bì 3 nan ST20 đan dây

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Ghế gỗ đôn tròn ST19

Ghế gỗ đôn tròn ST19

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Ghế khung gỗ tần bì Bistro ST18 nệm bọc vải

Ghế khung gỗ tần bì Bistro ST18 nệm bọc vải

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Ghế Mila khung gỗ tần bì ST17A có tay

Ghế Mila khung gỗ tần bì ST17A có tay

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Ghế Mila khung gỗ tần bì ST17 không tay

Ghế Mila khung gỗ tần bì ST17 không tay

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Ghế khung gỗ Ash đan dây ST16

Ghế khung gỗ Ash đan dây ST16

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Ghế gỗ cao su Dulino ST15 lưng lưới đan mây

Ghế gỗ cao su Dulino ST15 lưng lưới đan mây

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Ghế gỗ cao su Babie ST14 bọc nêm da PU

Ghế gỗ cao su Babie ST14 bọc nêm da PU

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 14
Mua ngay
Ghế khung gỗ Bull ST12 bọc Simili cao cấp

Ghế khung gỗ Bull ST12 bọc Simili cao cấp

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Ghế gỗ tần bì V-Leg lưới mây đan mắt cáo ST11

Ghế gỗ tần bì V-Leg lưới mây đan mắt cáo ST11

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 15
Mua ngay
Ghế gỗ Ash tựa lưới mây ST10

Ghế gỗ Ash tựa lưới mây ST10

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Ghế gỗ cao su 6 nan Windsor ST09

Ghế gỗ cao su 6 nan Windsor ST09

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Ghế gỗ cao su Neva ST08

Ghế gỗ cao su Neva ST08

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Ghế Sofa Cafe đơn STSF05 khung gỗ nệm vải

Ghế Sofa Cafe đơn STSF05 khung gỗ nệm vải

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Ghế Sofa Cafe đơn STSF04 khung gỗ cao su

Ghế Sofa Cafe đơn STSF04 khung gỗ cao su

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Ghế Sofa Cafe đơn STSF03 khung gỗ tần bì

Ghế Sofa Cafe đơn STSF03 khung gỗ tần bì

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Ghế cafe khung gỗ cao su ST07 lót nệm vải

Ghế cafe khung gỗ cao su ST07 lót nệm vải

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Ghế cafe gỗ cao ST06 lưng lưới mây đan

Ghế cafe gỗ cao ST06 lưng lưới mây đan

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Ghế cafe gỗ cao su ST05 màu giả cổ

Ghế cafe gỗ cao su ST05 màu giả cổ

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Ghế cafe gỗ Ash ST04 bọc nệm da

Ghế cafe gỗ Ash ST04 bọc nệm da

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Ghế cafe gỗ tần bì ST03 cao cấp

Ghế cafe gỗ tần bì ST03 cao cấp

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Ghế cafe gỗ cao su ST02 lót nệm

Ghế cafe gỗ cao su ST02 lót nệm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Ghế cafe gỗ ST01 lót nệm vải bố

Ghế cafe gỗ ST01 lót nệm vải bố

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Bàn ghế cafe gỗ cao cấp TS276

Bàn ghế cafe gỗ cao cấp TS276

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 72
Mua ngay
Bàn ghế cafe gỗ cao su TS342

Bàn ghế cafe gỗ cao su TS342

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 11
Mua ngay
Bàn ghế cafe gỗ giá rẻ TS634

Bàn ghế cafe gỗ giá rẻ TS634

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Bàn ghế gỗ cafe TS635

Bàn ghế gỗ cafe TS635

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Bàn ghế cà phê đẹp TS321

Bàn ghế cà phê đẹp TS321

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 130
Mua ngay
Bàn ghế gỗ cà phê TS338

Bàn ghế gỗ cà phê TS338

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 16
Mua ngay
Bàn ghế cafe đẹp TS342

Bàn ghế cafe đẹp TS342

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 11
Mua ngay
Bàn ghế cà phê đẹp TS343

Bàn ghế cà phê đẹp TS343

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Bộ bàn ghế gỗ quán cafe TS1931

Bộ bàn ghế gỗ quán cafe TS1931

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Bàn ghế cà phê TS339

Bàn ghế cà phê TS339

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Ghế cafe gỗ đẹp TS150

Ghế cafe gỗ đẹp TS150

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn ghế cafe cao cấp TS327

Bàn ghế cafe cao cấp TS327

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Bàn ghế gỗ cho quán cafe Genny

Bàn ghế gỗ cho quán cafe Genny

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 14
Mua ngay
Bộ bàn ghế gỗ quán cafe TS325

Bộ bàn ghế gỗ quán cafe TS325

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 27
Mua ngay
Bàn ghế cà phê TS311

Bàn ghế cà phê TS311

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Bộ bàn ghế cafe đẹp TS280

Bộ bàn ghế cafe đẹp TS280

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Bộ bàn ghế cafe đẹp TS223

Bộ bàn ghế cafe đẹp TS223

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Bộ bàn ghế cafe gỗ TS333

Bộ bàn ghế cafe gỗ TS333

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Bàn ghế quán cafe bằng gỗ TS337

Bàn ghế quán cafe bằng gỗ TS337

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Bàn ghế cafe giá rẻ TS279

Bàn ghế cafe giá rẻ TS279

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Bàn ghế gỗ cafe Hà Nội TS276

Bàn ghế gỗ cafe Hà Nội TS276

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Bàn ghế cà phê TS275

Bàn ghế cà phê TS275

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn ghế quán cafe bằng gỗ TS167

Bàn ghế quán cafe bằng gỗ TS167

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Bàn ghế gỗ cho quán cafe TS187

Bàn ghế gỗ cho quán cafe TS187

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 18
Mua ngay
Bàn ghế gỗ cà phê giá rẻ TS177

Bàn ghế gỗ cà phê giá rẻ TS177

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Bàn ghế gỗ quán cafe TS168B

Bàn ghế gỗ quán cafe TS168B

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Bộ bàn ghế quán cà phê TS168A

Bộ bàn ghế quán cà phê TS168A

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Bộ bàn ghế gỗ cafe mini TS154

Bộ bàn ghế gỗ cafe mini TS154

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Bàn ghế gỗ cà phê katakana

Bàn ghế gỗ cà phê katakana

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Bộ bàn ghế gỗ cafe Alto 02

Bộ bàn ghế gỗ cafe Alto 02

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Bộ bàn ghế cafe gỗ Alto

Bộ bàn ghế cafe gỗ Alto

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bộ bàn ghế gỗ mini TS168

Bộ bàn ghế gỗ mini TS168

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay

Bàn ghế cafe gỗ là sản phẩm nội thất được nhiều người ưa chuộng bởi vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên nhưng cũng không kém phần sang trọng, hiện đại trong các quán cafe hiện nay. Bộ bàn ghế gỗ cafe đẹp, độc đáo chắc chắn sẽ giúp thu hút khách hàng, góp phần tăng doanh thu cho quán cafe. Vậy còn chần chừ gì mà không tham khảo và sắm ngay cho quán của bạn những mẫu bàn ghế gỗ quán cafe đẹp, giá rẻ trong bài viết dưới đây.

Lý do bàn ghế cà phê làm bằng gỗ được nhiều người ưa chuộng?

Xu hướng lựa chọn bàn ghế cafe gỗ dành cho các quán cà phê hiện nay ngày càng được ưa chuộng. Bởi chất liệu gỗ mang đến vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi nhưng cũng không kém phần sang trọng, hiện đại trong không gian nội thất quán cafe. Vậy, ngoài ưu điểm nổi bật về vẻ đẹp ra, bàn ghế gỗ cafe còn những ưu điểm nào khác mà được nhiều người ưa chuộng như vậy? Mời bạn tìm hiểu tiếp nội dung sau đây.

Ưu điểm nổi bật của bàn ghế cafe gỗ như sau: 

    • Độ bền cao: Các bộ bàn ghế gỗ luôn có độ bền rất cao, trong đó phải kể đến các dòng gỗ như gỗ me tây, gỗ hương, gỗ sồi,… Những loại gỗ này thường có độ bền rất cao, bạn sẽ không phải lo mối mọt hay cong vênh trong quá trình sử dụng.
    • Tính thẩm mỹ cao: Bộ bàn ghế cafe làm từ chất liệu gỗ sở hữu đường vân gỗ đẹp tự nhiên, mỗi dòng gỗ sẽ có những đường vân và màu sắc khác nhau, tạo nên bộ bàn ghế cafe độc đáo, nổi bật trong không gian quán.
    • Phù hợp với nhiều không gian: Bàn ghế cafe gỗ có nhiều mẫu mã, kiểu dáng, kích thước khác nhau. Nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm đặt ở không gian quán cafe của mình. Dù quán cafe phong cách cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại đều rất phù hợp. 
    • Mang ý nghĩa phong thủy: Theo phong thủy chất liệu gỗ luôn mang đến sự may mắn trong công công việc. Bởi gỗ thuộc hành Mộc, mà hành Mộc lại giúp làm hài hòa giữa hành Kim và hành Thổ, tạo nên sự cân bằng cho tổng thể không gian quán cafe của bạn.
    • Dễ dàng vệ sinh: Bộ bàn ghế cà phê gỗ thường được phủ lớp sơn chuyên dụng, giúp cho sản phẩm trở nên đẹp, bóng và không hề bị bám bụi. Vì vậy, khi vệ sinh bạn chỉ cần dùng khăn khô lau qua là có thể làm sạch vết bẩn trên bề mặt rồi. 
1-ban-ghe-cafe-go-dep (2)
Lý do bàn ghế cà phê làm bằng gỗ được nhiều người ưa chuộng?

>>> Tham khảo thêm:

Bàn ghế Sofa Cafe

Bàn ghế cafe khung sắt

Bàn ghế cafe ngoài trời

Các loại gỗ được sử dụng làm bàn ghế cafe thịnh hành nhất hiện nay

Gỗ luôn là chất liệu được ưa chuộng nhất trong sản xuất nội thất hiện nay và nội thất quán cafe cũng không ngoại lệ. Những bộ bàn ghế gỗ luôn mang đến cho không gian quán cafe vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên mà không chất liệu nào có được. Thêm vào đó, bàn ghế gỗ cafe cũng được đánh giá là sản phẩm có độ bền tốt, tuổi thọ cao. Một trong số đó không thể không nhắc đến mẫu bàn ghế cafe gỗ me tây, gỗ cao su, gỗ sồi,… 

Bàn ghế cafe gỗ me tây

Hiện nay, bàn ghế cafe gỗ là một trong những sản phẩm bán chạy nhất năm 2024. Và một trong số đó không thể không nhắc đến bộ bàn ghế gỗ me tây. 

Bàn ghế cà phê gỗ me tây là sản phẩm có độ bền cao, mang đến vẻ đẹp tự nhiên, sang trọng cho không gian quán cafe. Những đường vân gỗ độc đáo, màu sắc ấm áp luôn khiến sản phẩm này nổi bật trong mọi không gian. Và chính vẻ đẹp sang trọng, cùng kiểu dáng độc đáo của bộ bàn ghế cafe gỗ me tây đã khiến cho không gian cafe trở nên khác biệt và thu hút nhiều khách hàng ghé qua.

1-ban-ghe-cafe-go-ne-tay
Bàn ghế gỗ me tây

Bàn ghế cafe gỗ cao su

Nếu bạn yêu thích những mẫu bàn ghế cafe có vẻ đẹp mộc mạc, thanh lịch và giá cả bình dân thì chắc chắn mẫu bàn ghế cafe làm bằng gỗ cao su là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Gỗ cao su được đánh giá cao trong sản xuất bàn ghế hiện nay, bởi sở hữu thớ gỗ dày, vân gỗ đẹp, không bị co ngót, rất dễ gia công để tạo nên những mẫu bàn ghế đẹp, ấn tượng cho không gian quán cafe. Sản phẩm này dù đặt ở không gian quán cafe nào cũng mang đến vẻ đẹp đơn giản và tinh tế.

1-ban-ghe-cafe-go-cao-su
Bàn ghế gỗ cao su

Bàn ghế cà phê gỗ sồi

Tiếp theo, khi lựa chọn mẫu bàn ghế gỗ cà phê bạn không nên bỏ qua bàn ghế cafe gỗ sồi. Gỗ sồi là dòng gỗ chủ yếu được nhập từ châu Âu và Bắc Mỹ về Việt Nam. Đây là dòng gỗ có khả năng chống mối mọt tốt, không bị cong vênh trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, sản phẩm làm từ gỗ sồi cũng có nhiều kiểu dáng, kích thước đa dạng, giúp cho bạn có nhiều sự lựa chọn cho quán cafe của mình. Chính vì thế, gỗ sồi luôn được đánh giá rất cao trong nội thất quán cafe.

1-ban-ghe-cafe-go-soi
Bàn ghế cà phê gỗ sồi

Bàn ghế cafe gỗ thông

Nếu bạn đang tìm bàn ghế gỗ quán cafe thì mẫu bàn ghế gỗ thông là sự lựa chọn đúng đắn rồi đấy. Bên cạnh các mẫu bàn ghế gỗ tự nhiên đẹp, sang trọng mà Siêu thị bàn ghế Trường Sa đã giới thiệu ở trên thì mẫu bàn ghế gỗ thông cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi giá thành rẻ, mang đến vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi trong không gian quán cafe. Dưới đây là một số mẫu bàn ghế cafe gỗ thông đẹp, giá rẻ, đang bán chạy nhất 2024. Mời bạn tham khảo cho quán cafe của mình.

1-ban-ghe-cafe-go-thong
Bàn ghế cafe gỗ thông

Một số mẫu ghế gỗ cà phê theo kiểu dáng được yêu thích nhất

Bên cạnh những mẫu bàn ghế cà phê đẹp theo chất liệu, bạn có thể tham khảo một số mẫu bàn ghế cafe gỗ đẹp theo kiểu dáng được yêu thích nhất dưới đây.

Bàn ghế gỗ cafe mini nhỏ gọn

Nếu bạn đang tìm bộ bàn ghế đẹp cho quán cafe có diện tích hạn chế, chắc chắn bàn ghế cafe mini đẹp ngay dưới đây sẽ là gợi ý tuyệt vời dành cho bạn. 

Những mẫu bàn gỗ cafe nhỏ đẹp thường được thiết kế đơn giản, kích thước nhỏ sẽ giúp bạn tối ưu được không gian quán cafe. Đồng thời, công việc sắp xếp, di chuyển cũng trở nên dễ dàng. Bạn có thể lựa chọn bàn cà phê gỗ me tây, bàn gỗ cà phê gỗ sồi, gỗ công nghiệp,… mỗi sản phẩm sẽ mang đến vẻ đẹp riêng biệt cho không gian nội thất của bạn.

1-ban-ghe-cafe-go-mini
Bàn ghế gỗ cafe nhỏ gọn

Bàn ghế gỗ sofa cafe

Trong không gian cafe, sự góp mặt của bộ bàn ghế gỗ sofa cafe đơn, sofa đôi sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thật tuyệt vời khi đến quán của bạn. Khách hàng đến đây không chỉ để thưởng thức cafe, mà còn mong muốn có một không gian thư giãn, nghỉ ngơi thoải mái nhất. Và bộ bàn ghế sofa cafe đã đáp ứng những nhu cầu đó của thực khách. Dưới đây là một số mẫu bàn ghế gỗ sofa bọc da, bọc nỉ đẹp, cao cấp nhất. Xin mời bạn cùng chiêm ngưỡng.

1-ban-ghe-go-sofa-cafe
Bàn ghế gỗ sofa cafe

Bàn ghế cafe chân sắt mặt gỗ

Bên cạnh những mẫu bàn ghế cafe gỗ 100%, mẫu bàn cafe chân sắt mặt gỗ cũng được sử dụng rất phổ biến trong các quán cafe hiện nay. Sản phẩm này là sự kết hợp giữa khung chân sắt sơn tĩnh điện với mặt bàn, mặt ghế ngồi bằng gỗ, mang đến cho không gian nội thất của bạn vẻ đẹp tự nhiên, nhưng cũng không kém phần sang trọng và hiện đại. 

1-ban-ghe-cafe-chan-sat
Bàn ghế cà phê chân sắt mặt gỗ

Bàn ghế gỗ cà phê xếp gọn

Trên thị trường nội thất hiện nay có rất nhiều mẫu bàn ghế xếp cà phê để bạn lựa chọn. Trong đó, phải kể đến các mẫu bàn ghế xếp cafe làm từ chất liệu gỗ. Mẫu bàn ghế này có thiết kế gọn nhẹ, bạn có thể lựa chọn mẫu ghế có lưng cao hoặc lưng thấp đều rất đẹp và tiện lợi. Đặc biệt với tính năng gấp gọn, bạn có thể bày trí, di chuyển hay cất gọn đều rất thuận tiện. 

1-ban-ghe-cafe-go-xep
Bàn ghế gỗ cà phê xếp gọn

Bàn ghế gỗ nệm cafe

Bàn ghế gỗ nệm cafe là một trọng những sản phẩm được ưa chuộng hiện nay. Chúng ta rất dễ dàng bắt gặp những bộ nội thất này ở nhiều không gian quán cafe khác nhau: quán cafe cổ điển, tân cổ điển, quán cafe phong cách vintage,… 

Sản phẩm này có những ưu điểm vượt trội như màu sắc đa dạng, nệm ngồi êm ái, phù hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau. Chính vì vậy, mẫu bàn ghế gỗ nệm cafe luôn được các chủ quán cafe săn đón nhất hiện nay.

1-ban-ghe-cafe-go-nem
Bàn ghế nệm cafe

>>> Không thể bỏ lỡ: 299+ mẫu bàn ghế cafe đẹp, độc đáo, giá rẻ nhất 2024

Tổng hợp các mẫu bàn ghế cafe gỗ đẹp, ấn tượng nhất 2024

Siêu thị bàn ghế Trường Sa xin gửi đến bạn các bộ bàn ghế gỗ cafe đẹp, độc đáo, mẫu mới nhất 2024. Bạn đừng bỏ lỡ nhé!

ban-ghe-cafe-go-dep (11)
Mẫu bàn cafe đẹp
ban-ghe-cafe-go-dep (12)
Mẫu 2
ban-ghe-cafe-go-dep (13)
Mẫu bàn ghế quán cafe giá rẻ
ban-ghe-cafe-go-dep (14)
Mẫu bàn ghế cafe độc đáo
ban-ghe-cafe-go-dep (17)
Mẫu bàn ghế quán cafe đẹp
ban-ghe-cafe-go-dep (15)
Mẫu 6
ban-ghe-cafe-go-dep (3)
Mẫu 7
ban-ghe-cafe-go-dep (5)
Mẫu 8
ban-ghe-cafe-go-dep (6)
Mẫu 9
ban-ghe-cafe-go-dep (10)
Mẫu 10
ban-ghe-cafe-go-dep (2)
Mẫu bàn ghế cafe đẹp
ban-ghe-cafe-go-dep (1)
Mẫu 12
2-ban-ghe-cafe-go-dep (3)
Mẫu 13
ban-ghe-cafe-go-dep (7)
Mẫu 14
ban-ghe-cafe-go-dep (8)
Mẫu 15
ban-ghe-cafe-go-dep (9)
Mẫu 16
ban-ghe-cafe-go-dep (16)
Mẫu 17
ban-ghe-cafe-go-dep (4)
Mẫu 18
2-ban-ghe-cafe-go-dep (5)
Mẫu 19
2-ban-ghe-cafe-go-dep (2)
Mẫu 20

>>> Có thể bạn quan tâm:

Mẫu ghế Cafe đơn

Mẫu bàn Cafe đơn

Giá bàn ghế cafe gỗ có đắt không?

Giá bàn ghế gỗ cafe hiện nay bao nhiêu? Có đắt không? Đây là một trong những câu hỏi được khách hàng quan tâm, tò mò nhất. 

Thực tế, rất khó để trả lời chính xác giá bàn ghế gỗ cafe bao nhiêu? Vì giá bàn ghế gỗ quán cafe phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Kiểu dáng, chất liệu gỗ, kích thước, màu sắc,… dẫn đến sự chênh lệch về giá rất nhiều. 

Thông thường, giá 1 bộ bàn ghế cafe gỗ sẽ có giá dao động từ 2.000.000 VNĐ – 5.000.000VNĐ. Tuy nhiên, có những mẫu bàn ghế làm từ chất liệu cao cấp, mức giá có thể lên đến cả chục triệu đồng. Do đó, để nhận báo giá chính xác nhất cho từng bộ bàn ghế gỗ cafe, vui lòng liên hệ với Siêu thị bàn ghế Trường Sa qua hotline: 0936.625.256 – 0347.787.678 để được tư vấn và đặt hàng ngay hôm nay.

1-ban-ghe-cafe-go-dep (1)
Giá bàn ghế cafe gỗ có đắt không?

Siêu thị bàn ghế Trường Sa – Địa chỉ mua bàn ghế cafe gỗ đẹp, giá rẻ tại Hà Nội

Nếu bạn đang tìm mua bàn ghế gỗ cafe đẹp, giá rẻ tại Hà Nội. Siêu thị bàn ghế Trường Sa là địa chỉ bạn không nên bỏ qua. Chúng tôi có nhiều mẫu bàn ghế gỗ cafe phù hợp với nhiều phong cách từ cổ điển đến hiện đại, đáp ứng cả không gian cafe trong nhà và ngoài trời.

Bên cạnh những mẫu bàn ghế gỗ cafe đẹp, chúng tôi còn sản xuất mẫu bàn ghế sắt cafe, bàn ghế cafe mặt đá, bàn ghế cafe xếp, sofa cafe,… từ sản phẩm bình dân cho đến mặt hàng cao cấp nhất. Đồng thời, Siêu thị bàn ghế Trường Sa còn nhận thiết kế theo yêu cầu của quý khách hàng. 

Không chỉ chú trọng vào chất lượng sản phẩm, Siêu thị bàn ghế Trường Sa luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu với những chính sách bảo hành, hỗ trợ giao hàng và có chính sách đổi trả sản phẩm hợp lý. Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn sản phẩm tại xưởng sản xuất của chúng tôi! 

1-ban-ghe-cafe-go-dep (3)
Siêu thị bàn ghế Trường Sa – Địa chỉ mua bàn ghế cafe gỗ giá rẻ tại Hà Nội

Trên đây là tổng hợp 200+ những mẫu bàn ghế cafe gỗ đẹp, bán chạy nhất mà Siêu thị bàn ghế Trường Sa muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng, qua bài viết bạn đã chọn được mẫu bàn ghế gỗ ưng ý nhất cho không gian quán cafe của mình. Nếu bạn có nhu cầu cần tư vấn hoặc mua bàn ghế gỗ cafe, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

Thông tin liên hệ:

Đăng ký tư vấn miễn phí

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh