Skip to main content

BST 399+ Bộ bàn ghế ăn giá rẻ - đẹp - mẫu mới nhất 2024

Chọn nhanh
Bộ bàn ăn 8 ghế mặt đá nhập khẩu – STBA815

Bộ bàn ăn 8 ghế mặt đá nhập khẩu – STBA815

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 12
Mua ngay
Bộ bàn ăn 8 ghế mặt đá gỗ sồi – STBA814

Bộ bàn ăn 8 ghế mặt đá gỗ sồi – STBA814

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Bộ bàn ăn mặt đá Marble 8 ghế – STBA813

Bộ bàn ăn mặt đá Marble 8 ghế – STBA813

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Bộ bàn ăn 8 ghế gỗ tràm – STBA812

Bộ bàn ăn 8 ghế gỗ tràm – STBA812

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Bộ bàn ăn 8 ghế sắt mặt đá cao cấp – STBA811

Bộ bàn ăn 8 ghế sắt mặt đá cao cấp – STBA811

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 12
Mua ngay
Bộ bàn ăn 8 ghế gỗ gõ đỏ – STBA810

Bộ bàn ăn 8 ghế gỗ gõ đỏ – STBA810

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Bộ bàn ăn 8 ghế gỗ hương – STBA809

Bộ bàn ăn 8 ghế gỗ hương – STBA809

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Bộ bàn ăn 8 ghế gỗ me tây – STBA807

Bộ bàn ăn 8 ghế gỗ me tây – STBA807

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Bộ bàn ăn thông minh kéo dài 8 ghế – STBA806

Bộ bàn ăn thông minh kéo dài 8 ghế – STBA806

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Bộ bàn ăn 6 ghế gỗ cao su – STBA615

Bộ bàn ăn 6 ghế gỗ cao su – STBA615

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Bộ bàn ăn 6 ghế hình oval gỗ tự nhiên – STBA614

Bộ bàn ăn 6 ghế hình oval gỗ tự nhiên – STBA614

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Bộ bàn ăn thông minh 6 ghế mạ PVD vàng – STBA613

Bộ bàn ăn thông minh 6 ghế mạ PVD vàng – STBA613

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Bộ bàn ăn tròn xoay hiện đại 6 ghế – STBA612

Bộ bàn ăn tròn xoay hiện đại 6 ghế – STBA612

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Bộ bàn ăn tròn 6 ghế bọc da cao cấp – STBA611

Bộ bàn ăn tròn 6 ghế bọc da cao cấp – STBA611

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Bộ bàn ăn 6 ghế tròn gỗ me tây – STBA610

Bộ bàn ăn 6 ghế tròn gỗ me tây – STBA610

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Bộ bàn ăn 6 ghế gỗ me tây nguyên khối – STBA609

Bộ bàn ăn 6 ghế gỗ me tây nguyên khối – STBA609

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Bộ bàn ăn 6 ghế bella sang trọng – STBA608

Bộ bàn ăn 6 ghế bella sang trọng – STBA608

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Bộ bàn ăn 6 ghế chữ nhật mặt đá cao cấp – STBA607

Bộ bàn ăn 6 ghế chữ nhật mặt đá cao cấp – STBA607

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Bộ bàn ăn 6 ghế tròn xoay mặt đá – STBA606

Bộ bàn ăn 6 ghế tròn xoay mặt đá – STBA606

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Bộ bàn ăn 4 ghế hình tròn nhỏ gọn – STBA415

Bộ bàn ăn 4 ghế hình tròn nhỏ gọn – STBA415

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Bộ bàn ăn 4 ghế bọc nỉ cao cấp – STBA414

Bộ bàn ăn 4 ghế bọc nỉ cao cấp – STBA414

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Bộ bàn ăn 4 ghế thông minh kéo dài – STBA413

Bộ bàn ăn 4 ghế thông minh kéo dài – STBA413

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Bộ bàn ăn 4 ghế gỗ tự nhiên – STBA412

Bộ bàn ăn 4 ghế gỗ tự nhiên – STBA412

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Bộ bàn ăn 4 ghế gỗ me tây nguyên tấm – STBA411

Bộ bàn ăn 4 ghế gỗ me tây nguyên tấm – STBA411

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Bộ bàn ăn 4 ghế ODESSA – STBA 410

Bộ bàn ăn 4 ghế ODESSA – STBA 410

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Bộ bàn ăn 4 ghế Milan sang trọng – STBA409

Bộ bàn ăn 4 ghế Milan sang trọng – STBA409

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Bàn ăn 4 ghế Mango nhỏ đẹp – STBA408

Bàn ăn 4 ghế Mango nhỏ đẹp – STBA408

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Bộ bàn ăn 4 ghế mặt đá đẹp – STBA407

Bộ bàn ăn 4 ghế mặt đá đẹp – STBA407

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Bộ bàn ăn 4 ghế Zena nhỏ gọn – STBA406

Bộ bàn ăn 4 ghế Zena nhỏ gọn – STBA406

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Bộ bàn ăn 8 ghế gỗ sồi màu óc chó – STBA805

Bộ bàn ăn 8 ghế gỗ sồi màu óc chó – STBA805

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Bộ bàn ăn 8 ghế hiện đại mặt đá đẹp – STBA804

Bộ bàn ăn 8 ghế hiện đại mặt đá đẹp – STBA804

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Bộ bàn ăn 8 ghế mặt đá Ceramic – STBA803

Bộ bàn ăn 8 ghế mặt đá Ceramic – STBA803

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Bộ bàn ăn 8 ghế gỗ sồi cao cấp STBA802

Bộ bàn ăn 8 ghế gỗ sồi cao cấp STBA802

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Bộ bàn ăn 8 ghế gỗ me tây nguyên khối STBA801

Bộ bàn ăn 8 ghế gỗ me tây nguyên khối STBA801

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Bộ bàn ăn 6 ghế mặt đá cao cấp STBA605

Bộ bàn ăn 6 ghế mặt đá cao cấp STBA605

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Bộ bàn ăn 6 ghế gỗ cao su hiện đại STBA604

Bộ bàn ăn 6 ghế gỗ cao su hiện đại STBA604

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Bộ bàn ăn 6 ghế nhập khẩu cao cấp STBA603

Bộ bàn ăn 6 ghế nhập khẩu cao cấp STBA603

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Bộ bàn ăn 6 ghế mặt đá đẹp STBA602

Bộ bàn ăn 6 ghế mặt đá đẹp STBA602

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 15
Mua ngay
Bộ bàn ăn 6 ghế gỗ sồi sang trọng STBA601

Bộ bàn ăn 6 ghế gỗ sồi sang trọng STBA601

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 16
Mua ngay
Bộ bàn ăn 4 ghế gỗ cao su STBA405

Bộ bàn ăn 4 ghế gỗ cao su STBA405

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 11
Mua ngay
Bộ bàn ăn 4 ghế gỗ sồi mặt đá STBA404

Bộ bàn ăn 4 ghế gỗ sồi mặt đá STBA404

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Bộ bàn ăn 4 ghế mặt đá Ceramic STBA403

Bộ bàn ăn 4 ghế mặt đá Ceramic STBA403

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Bộ bàn ghế ăn gỗ sồi hiện đại STBA402

Bộ bàn ghế ăn gỗ sồi hiện đại STBA402

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 11
Mua ngay
Bộ bàn ăn 4 ghế gỗ cao su nhỏ đẹp STBA401

Bộ bàn ăn 4 ghế gỗ cao su nhỏ đẹp STBA401

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 13
Mua ngay
Bộ bàn ghế nhà hàng STNH11 – ghế băng dài

Bộ bàn ghế nhà hàng STNH11 – ghế băng dài

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 12
Mua ngay
Bộ bàn ghế cà phê STCF40 gỗ thông

Bộ bàn ghế cà phê STCF40 gỗ thông

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 26
Mua ngay
Bộ bàn ăn nhà hàng STNH10 – 4 ghế

Bộ bàn ăn nhà hàng STNH10 – 4 ghế

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Bộ bàn ăn nhà hàng STNH08 – 4 ghế

Bộ bàn ăn nhà hàng STNH08 – 4 ghế

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Bộ bàn ăn nhà hàng STNH07 – 4 ghế

Bộ bàn ăn nhà hàng STNH07 – 4 ghế

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Bàn ăn gỗ Me Tây nguyên khối STMT07 – 14 ghế

Bàn ăn gỗ Me Tây nguyên khối STMT07 – 14 ghế

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 64
Mua ngay
Bàn ăn gỗ Me Tây nguyên tấm STMT06

Bàn ăn gỗ Me Tây nguyên tấm STMT06

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 29
Mua ngay
Bàn ăn gỗ Me Tây nguyên tấm STMT05

Bàn ăn gỗ Me Tây nguyên tấm STMT05

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 22
Mua ngay
Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm STMT04 – 8 ghế

Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm STMT04 – 8 ghế

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 16
Mua ngay
Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm STMT03 – 6 ghế

Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm STMT03 – 6 ghế

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 39
Mua ngay
Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm STMT02 – 4 ghế

Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm STMT02 – 4 ghế

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 14
Mua ngay
Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm STMT01 – 6 ghế

Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm STMT01 – 6 ghế

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 21
Mua ngay
Bộ bàn ghế ăn thông minh TS384

Bộ bàn ghế ăn thông minh TS384

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 19
Mua ngay
Bàn ghế ăn nhập khẩu TS383

Bàn ghế ăn nhập khẩu TS383

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Bộ bàn ăn 6 ghế tân cổ điển TS381

Bộ bàn ăn 6 ghế tân cổ điển TS381

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 30
Mua ngay
Bàn ăn tân cổ điển đẹp TS373

Bàn ăn tân cổ điển đẹp TS373

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Bàn ăn gỗ sồi 8 ghế TS372

Bàn ăn gỗ sồi 8 ghế TS372

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Bàn ăn mặt đá hiện đại TS370

Bàn ăn mặt đá hiện đại TS370

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 12
Mua ngay
Bàn ăn 8 ghế hiện đại TS371

Bàn ăn 8 ghế hiện đại TS371

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 17
Mua ngay
Bộ bàn ăn mặt kính cường lực TS391

Bộ bàn ăn mặt kính cường lực TS391

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Bộ bàn ăn gỗ sồi TS392

Bộ bàn ăn gỗ sồi TS392

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Bộ bàn ghế ăn bằng gỗ TS387

Bộ bàn ghế ăn bằng gỗ TS387

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Bộ bàn ăn mặt đá nhập khẩu TS380

Bộ bàn ăn mặt đá nhập khẩu TS380

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Bộ bàn ăn 6 ghế hiện đại TS379 

Bộ bàn ăn 6 ghế hiện đại TS379 

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bộ bàn ăn mặt đá 6 ghế TS378

Bộ bàn ăn mặt đá 6 ghế TS378

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Bộ bàn ghế ăn cơm TS375

Bộ bàn ghế ăn cơm TS375

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Bộ bàn ghế ăn cao cấp TS376

Bộ bàn ghế ăn cao cấp TS376

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Bàn ăn gia đình 6 ghế TS374

Bàn ăn gia đình 6 ghế TS374

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Bộ bàn ăn 6 ghế gỗ sồi TS377

Bộ bàn ăn 6 ghế gỗ sồi TS377

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Bộ bàn ghế ăn 6 ghế TS358

Bộ bàn ghế ăn 6 ghế TS358

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 50
Mua ngay
Bàn ghế ăn gỗ sồi TS390

Bàn ghế ăn gỗ sồi TS390

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế TS367

Bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế TS367

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bộ bàn ghế ăn giá rẻ TS356

Bộ bàn ghế ăn giá rẻ TS356

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bộ bàn ghế ăn gỗ sồi TS282

Bộ bàn ghế ăn gỗ sồi TS282

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Mẫu bàn ghế ăn hiện đại TS305

Mẫu bàn ghế ăn hiện đại TS305

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn ăn nguyên tấm TS369

Bàn ăn nguyên tấm TS369

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 72
Mua ngay
Bàn ăn gỗ nguyên khối TS365

Bàn ăn gỗ nguyên khối TS365

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 28
Mua ngay
Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm TS119

Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm TS119

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bộ bàn ghế ăn đẹp TS368

Bộ bàn ghế ăn đẹp TS368

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Bộ bàn ăn 6 ghế giá rẻ TS350

Bộ bàn ăn 6 ghế giá rẻ TS350

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Bàn ăn gỗ nguyên tấm TS366

Bàn ăn gỗ nguyên tấm TS366

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Bộ bàn ghế ăn tân cổ điển TS382

Bộ bàn ghế ăn tân cổ điển TS382

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Bộ bàn ăn cho phòng bếp nhỏ TS308

Bộ bàn ăn cho phòng bếp nhỏ TS308

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Bộ bàn ăn 6 ghế gỗ sồi TS386

Bộ bàn ăn 6 ghế gỗ sồi TS386

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Bộ bàn ăn 6 ghế mặt kính TS388

Bộ bàn ăn 6 ghế mặt kính TS388

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Bộ bàn ăn mặt đá nhập khẩu TS394 

Bộ bàn ăn mặt đá nhập khẩu TS394 

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Bộ bàn ăn đẹp cho chung cư TS393

Bộ bàn ăn đẹp cho chung cư TS393

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Bộ bàn ăn tân cổ điển TS397 

Bộ bàn ăn tân cổ điển TS397 

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Bộ bàn ăn 4 ghế hiện đại TS399

Bộ bàn ăn 4 ghế hiện đại TS399

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 15
Mua ngay
Bộ bàn ăn 4 ghế đẹp TS355

Bộ bàn ăn 4 ghế đẹp TS355

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Bộ bàn ghế ăn mặt đá TS396

Bộ bàn ghế ăn mặt đá TS396

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế TS389

Bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế TS389

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bộ bàn ăn 4 ghế gỗ sồi TS395

Bộ bàn ăn 4 ghế gỗ sồi TS395

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Bộ bàn ăn 4 ghế mặt đá TS398

Bộ bàn ăn 4 ghế mặt đá TS398

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay

Bạn đang tìm kiếm bộ bàn ghế ăn cho gia đình mình và băn khoăn không biết nên chọn mẫu nào đẹp, phù hợp nhất với không gian phòng bếp nhà mình. Đừng lo! Trong bài viết dưới đây, Siêu thị bàn ghế Trường Sa sẽ gợi ý cho bạn những bộ bàn ghế phòng ăn đẹp, giá rẻ, mẫu mới nhất 2024. Bạn đừng bỏ qua nhé!

Một số mẫu bàn ghế ăn phổ biến trên thị trường

Bàn ăn không chỉ giúp gia đình có chỗ ngồi để thưởng thức bữa ăn trọn vẹn, mà còn là nơi các thành viên quay quần bên nhau trò chuyện, tâm sự sau một ngày dài học tập, làm việc mệt mỏi. Vậy có những mẫu bàn ghế ăn nào được sử dụng phổ biến hiện nay. Mời bạn tìm hiểu ngay sau đây.

Bàn ăn gỗ đẹp tự nhiên

Nếu bạn yêu thích đồ gỗ và mong muốn sở hữu bộ bàn ăn gỗ tự nhiên cho gia đình mình, những mẫu bàn ăn mà Siêu thị bàn ghế Trường Sa chia sẻ dưới đây rất đáng để bạn tham khảo.

Một số mẫu bàn ăn gỗ tự nhiên cao cấp thường được thiết kế nguyên khối, chủ yếu sử dụng những loại gỗ quý như gỗ gõ đỏ, gỗ gụ, gỗ cẩm lai, gỗ sồi,… Đây là những dòng gỗ có độ bền cao, đường vân gỗ đẹp độc đáo, mang đến vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp cho chủ sở hữu.

Bên đó, bạn có thể lựa chọn mẫu bàn làm từ gỗ công nghiệp, đây là loại gỗ có chất lượng ổn định, giá thành thấp, mang đến vẻ đẹp mộc mạc tự nhiên cho không gian ăn uống. Mẫu bàn này cũng được rất nhiều gia đình săn đón hiện nay.

ban-ghe-an-go (3)
Mẫu 1
ban-ghe-an-go (8)
Mẫu 2
ban-ghe-an-go (7)
Mẫu 3
ban-ghe-an-go (2)
Mẫu 4
ban-ghe-an-go (5)
Mẫu 5
Mẫu 6
ban-ghe-an-go (6)
Mẫu 7
ban-ghe-an-go (1)
Mẫu 8

>>> Có thể bạn quan tâm: Bàn gỗ me tây nguyên tấm đẹp, sang trọng

Bàn ăn mặt đá sang trọng

Mẫu bàn ăn mặt đá thường được thiết kế phần khung và chân làm từ chất liệu gỗ, sắt, inox kết hợp với bàn ăn mặt đá đẹp.

Mẫu bàn ăn mặt đá thường có đường vân đá rất độc đáo, mang đến vẻ đẹp sang trọng, hiện đại cho không gian ăn uống. Bên cạnh đó, sản phẩm này cũng có độ bền cực tốt, chịu nóng, chịu va đập vượt trội. Đồng thời, với bề mặt sáng bóng, còn giúp bạn dễ dàng vệ sinh lau chùi khi sử dụng.

Các mẫu thiết kế của bàn ăn mặt đá hiện đại cũng rất đa dạng, bạn có thể lựa chọn kiểu dáng bàn ăn hình vuông, tròn, chữ nhật hay bàn ăn thông minh gấp gọn,… đều rất hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn.

ban-ghe-an-mat-da (6)
Mẫu 9
ban-ghe-an-mat-da (5)
Mẫu 10
ban-ghe-an-mat-da (4)
Mẫu 11
ban-ghe-an-mat-da (3)
Mẫu 12
ban-ghe-an-mat-da (2)
Mẫu 13
ban-ghe-an-mat-da (1)
Mẫu 14

Bàn ăn mặt kính hiện đại

Kính là vật liệu được dùng phổ biến trong các bộ nội thất hiện đại ngày nay. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp các mẫu bàn ăn mặt kính đẹp trong các căn chung cư, nhà mặt phố, nhà hàng, quán ăn,… Những mẫu bàn ăn bằng kính giúp cho không gian trở nên rộng và thoáng hơn, đồng thời mang đến vẻ đẹp thanh lịch, hiện đại cho không gian ăn uống.

Các mẫu bàn ăn mặt kính hiện đại thường làm bằng kính cường lực. Đây là loại kính có độ cứng cao, đẹp và khả năng tạo hình tốt hơn những vật liệu kính khác. Dưới đây là một số mẫu bàn ghế ăn mặt kính bạn có thể tham khảo và lựa chọn cho gia đình mình.

ban-ghe-an-mat-kinh (4)
Mẫu 15
ban-ghe-an-mat-kinh (2)
Mẫu 16
ban-ghe-an-mat-kinh (1)
Mẫu 17
ban-ghe-an-mat-kinh (3)
Mẫu 18

Mẫu bàn ăn phân theo kiểu dáng được yêu thích nhất

Dưới đây là một số mẫu bàn ghế ăn đẹp phân theo kiểu dáng được ưa chuộng nhất hiện nay. Mong rằng, sau khi tham khảo các mẫu bàn ăn hiện đại tại Siêu thị bàn ghế Trường Sa bạn sẽ tìm được mẫu bàn ăn ưng ý nhất cho gia đình mình.

Bộ bàn ghế ăn hình tròn

Trong các mẫu bàn ăn đẹp tại Siêu thị bàn ghế Trường Sa, bộ bàn ăn hình tròn được nhiều khách hàng đánh giá rất cao. Bởi bàn hình tròn mang ý nghĩa thể hiện sự sum vầy, gần gũi và tăng sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Đồng thời, khi sở hữu mẫu bàn ăn này, còn giúp cho bữa ăn gia đình trở nên thân mật hơn. 

Mẫu bàn ăn hình tròn được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như: bàn ăn gỗ tự  nhiên, bàn ăn mặt kính, bàn mặt đá, … kích thước mẫu bàn này cũng rất đa dạng, giúp bạn thoải mái lựa chọn để phù hợp với gia đình mình.

ban-ghe-an-tron (2)
Mẫu 19
ban-ghe-an-tron (2)
Mẫu 20
ban-ghe-an-tron (2)
Mẫu 21
ban-ghe-an-tron (1)
Mẫu 22

Bàn ghế ăn đẹp chữ nhật

Mẫu bàn ăn hình chữ nhật là một trong những mẫu bàn khá quen thuộc trong mỗi gia đình. Dù gia đình đông thành viên hay ít thành viên đều rất phù hợp, bạn có thể lựa chọn kích thước tùy chỉnh hoặc chọn theo số ghế như: 4 ghế, 6 ghế, 8 ghế, 10 ghế,… để đáp ứng nhu cầu phục vụ ăn uống cho gia đình bạn.

Bên cạnh lựa chọn theo số ghế, bạn có thể tham khảo thêm một số mẫu bàn chữ nhật theo chất liệu như bàn ăn mặt đá đẹp tự nhiên, bàn ghế gỗ tự nhiên hay bàn chữ nhật kiểu kiểu kéo dài/gấp gọn,… mà Siêu thị bàn ghế Trường Sa gợi ý ngay sau đây.

ban-ghe-an-chu-nhat (3)
Mẫu 23
ban-ghe-an-chu-nhat (2)
Mẫu 24
ban-ghe-an-chu-nhat (1)
Mẫu 25

Bộ bàn ăn hình vuông

Từ xưa đến nay, bữa cơm gia đình luôn rất được coi trọng, bởi đây là thời điểm mà các thành viên gia đình có thể quây quần bên nhau, cùng nhau trò chuyện, tâm sự sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Và để thưởng thức bữa cơm trọn vẹn hơn, không thể thiếu sự góp mặt của bộ bàn ăn hình vuông

Bàn ăn hình vuông được thiết kế 4 cạnh bằng nhau, điều này thể hiện cho sự vuông vức, ổn định và bình yên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, bàn ăn hình vuông còn tượng trưng cho sự đầm ấm, sum vầy trong mỗi gia đình, Chính vì vậy, nhiều gia đình đã lựa chọn bộ bàn ghế ăn hình vuông cho không gian phòng bếp nhà mình.

ban-ghe-an-vuong (3)
Mẫu 26
ban-ghe-an-vuong (2)
Mẫu 27
ban-ghe-an-vuong (1)
Mẫu 28

Bàn ghế ăn đẹp oval

Bên cạnh những mẫu bàn ghế ăn hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật quen thuộc thì mẫu bàn ghế ăn đẹp hình oval cũng được rất nhiều gia đình ưa chuộng hiện nay.

Mẫu bàn ghế ăn hình oval là sản phẩm được đánh giá cao về tính thẩm mỹ, với kiểu thiết kế mềm mại, thanh thoát. Đây chính là ưu điểm vượt trội của mẫu bàn ăn oval đẹp.

Bên cạnh đó, mẫu bàn ăn hình oval đẹp cũng được ưa chuộng bởi sự an toàn, bởi các góc bàn ăn đều được thiết kế bo tròn với những được cong hoàn hảo, do đó trong quá trình sử dụng có thể hạn chế được những nguy cơ va chạm mạnh có thể xảy ra. Nếu gia đình bạn có trẻ nhỏ thì chắc chắn sản phẩm này là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. 

ban-ghe-an-hinh-oval (4)
Mẫu 29
ban-ghe-an-hinh-oval (1)
Mẫu 30
ban-ghe-an-hinh-oval (3)
Mẫu 31
ban-ghe-an-hinh-oval (2)
Mẫu 32

Mẫu bàn ăn được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay

Tại Siêu thị bàn ghế Trường Sa có đa dạng kiểu dáng mẫu bàn ăn đẹp, hiện đại để bạn thoải mái lựa chọn. Từ bàn ăn 4 ghế, 6 ghế, 8 ghế, 10 ghế với đa dạng kiểu dáng, chất liệu khác nhau.

Bộ bàn ăn 4 ghế 

Bộ bàn ăn 4 ghế là bộ nội thất phù hợp với gia đình có từ 2 đến 4 thành viên. Sản phẩm này có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng bày trí ở cả phòng ăn có diện tích hạn chế đến phòng ăn rộng rãi. Tại Siêu thị bàn ghế Trường Sa luôn có sẵn các mẫu bàn ăn giá rẻ 4 ghế với đa dạng chất liệu, kiểu dáng cùng giá thành khác nhau. Mời bạn tham khảo các mẫu bàn ăn 4 ghế đẹp ngay sau đây.

ban-ghe-an-4-ghe
Mẫu 33
ban-ghe-an-4-ghe (2)
Mẫu 34
ban-ghe-an-4-ghe (3)
Mẫu 35
ban-ghe-an-4-ghe (1)
Mẫu 36

Bộ bàn ăn 6 ghế 

Bộ bàn ăn 6 ghế ngồi là mẫu bàn ăn có kích thước tương đối lớn, phù hợp với gia đình từ 4 – 6 thành viên. Mẫu bàn ăn giá rẻ 6 ghế ngồi cũng có đa dạng kiểu dáng từ hình chữ nhật, bàn vuông, bàn tròn,… với phong cách thiết kế từ đơn giản đến sang trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu ăn uống của gia đình và tiếp đãi bạn bè đều rất phù hợp. Hãy cùng chúng tôi điểm qua mẫu bàn ghế ăn 6 người ngồi ngay sau đây nhé.

ban-ghe-an-6-ghe (1)
Mẫu 37
ban-ghe-an-6-ghe (2)
Mẫu 38
ban-ghe-an-6-ghe (3)
Mẫu 39
ban-ghe-an-8-ghe (1)
Mẫu 40
ban-ghe-an-6-ghe (4)
Mẫu 41

Bộ bàn ăn 8 ghế 

Mẫu bàn ăn 8 ghế ngồi là sản phẩm phù hợp với gia đình có đông thành viên hoặc diện tích phòng ăn rộng. Với kích thước lớn, gồm 8 ghế ngồi giúp cho gia đình bạn có không gian ăn uống thoải mái và vui vẻ quây quần bên nhau. Đồng thời, bàn ăn 8 ghế cũng rất phù hợp để tụ tập bạn bè vào mỗi dịp cuối tuần hoặc các dịp lễ đặc biệt.

ban-ghe-an-8-ghe (2)
Mẫu 42
ban-ghe-an-8-ghe (2)
Mẫu 43
ban-ghe-an-8-ghe (2)
Mẫu 44
ban-ghe-an-8-ghe (2)
Mẫu 45
ban-ghe-an-8-ghe (2)
Mẫu 46

Bộ bàn ăn 10 ghế 

Nếu gia đình bạn đa thế hệ hoặc bạn thường xuyên tụ tập, tiếp khách tại nhà, lựa chọn mẫu bàn ăn gồm 10 ghế ngồi là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.

Bàn ghế ăn 10 ghế ngồi có kích thước lớn và được dùng phổ biến hơn cả là mẫu bàn ăn hình chữ nhật. Thông thường, mẫu bàn ăn chữ nhật 10 ghế ngồi có kích thước tiêu chuẩn là: Dài từ  240 – 300cm, rộng từ 80 – 100cm, chiều cao 75cm, đây là kích thước phổ biến và phù hợp với người Việt.

ban-ghe-an-10-ghe (1)
Mẫu 47
ban-ghe-an-10-ghe (1)
Mẫu 48
ban-ghe-an-10-ghe (1)
Mẫu 49
ban-ghe-an-10-ghe (1)
Mẫu 50
ban-ghe-an-10-ghe (1)
Mẫu 51

Mẫu bàn ăn thông minh hiện đại, mẫu mới nhất 2024

Hiện nay mẫu bàn ăn thông minh hiện đại ngày càng trở nên phổ biến, nhờ phong cách thiết kế gọn gàng, đảm bảo mang đến cho không gian ăn uống sự tiện nghi, hiện đại và giúp tối ưu diện tích đáng kể. Bạn có thể tham khảo các mẫu bàn ăn thông minh treo tường kết hợp tủ đồ, bàn ăn kết hợp bếp từ, bàn ăn có thể kéo dài/gấp gọn, bàn ăn kết hợp bàn trà,…. mà Siêu thị bàn ghế Trường Sa tổng hợp dưới đây, chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho căn bếp thân yêu của gia đình bạn.

ban-ghe-an-thong-minh-hien-dai (2)
Mẫu 52
ban-ghe-an-thong-minh-hien-dai (4)
Mẫu 53
ban-ghe-an-thong-minh-hien-dai (3)
Mẫu 54
ban-ghe-an-thong-minh-hien-dai (10)
Mẫu 55
ban-ghe-an-thong-minh-hien-dai (6)
Mẫu 56
ban-ghe-an-thong-minh-hien-dai (5)
Mẫu 57
ban-ghe-an-thong-minh-hien-dai (8)
Mẫu 58
ban-ghe-an-thong-minh-hien-dai (11)
Mẫu 59
ban-ghe-an-thong-minh-hien-dai (7)
Mẫu 60
ban-ghe-an-thong-minh-hien-dai (9)
Mẫu 61

Mẫu bàn ghế ăn đẹp theo phong cách rất đáng để bạn tham khảo

Phòng bếp có nhiều phong cách thiết kế khác nhau, chính vì thế để mang đến sự hài hòa, tăng vẻ đẹp cho tổng thể không gian, bạn cần lựa chọn mẫu bàn ăn phù hợp với phong cách thiết kế chung. Dưới đây là một số phong cách thiết kế mẫu bàn ăn phổ biến nhất. 

Bàn ăn theo phong cách cổ điển

Mẫu bàn ăn theo phong cách cổ điển luôn mang đến vẻ đẹp sang trọng, quý phái cho không gian phòng bếp. Bàn ăn tân cổ điển thường chú trọng đến từng chi tiết nhỏ, các hoa văn và họa tiết đều được chạm khắc cầu kỳ, nhằm thể hiện vị thế và độ chịu chơi của chủ sở hữu.

Mẫu bàn ăn cổ điển chủ yếu làm từ các loại gỗ nguyên khối như gỗ gụ, gỗ óc chó, gỗ cẩm lai,… đây là những loại gỗ có độ bền cao, màu sắc đẹp, đường vân gỗ độc đáo. Bên cạnh đó, những mẫu bàn ăn mặt đá kết hợp với những chiếc ghế bọc da cao cấp cũng được ưu tiên sử dụng trong phong cách này.

ban-ghe-an-co-dien (1)
Mẫu 62
ban-ghe-an-co-dien (2)
Mẫu 63

Bàn ghế ăn phong cách tân cổ điển

Mẫu ghế ăn gia đình theo phong cách tân cổ điển cũng được nhiều khách hàng săn đón hiện nay. Mẫu bàn ăn này là sự kết hợp giữa nét đẹp cổ điển và hiện đại, nhằm mang đến vẻ đẹp hiện đại, mới mẻ nhưng không kém phần sang trọng trong không gian phòng bếp. 

Mẫu bàn ghế phòng ăn tân cổ điển cũng được thiết kế với các đường nét hoa văn, họa tiết cầu kỳ, nhưng mang hơi hướng hiện đại. Các mẫu ghế ăn thường thiết kế thêm phần đệm ngồi bọc da, bọc nỉ cao cấp. Đây chính là đặc trưng nổi bật của mẫu bàn ăn tân cổ điển.

ban-ghe-an-tan-co-dien (1)
Mẫu 64
ban-ghe-an-tan-co-dien (2)
Mẫu 65
ban-ghe-an-tan-co-dien (3)
Mẫu 66
ban-ghe-an-tan-co-dien (4)
Mẫu 67
ban-ghe-an-tan-co-dien (5)
Mẫu 68

Bàn ghế ăn phong cách hiện đại

Mẫu bàn ăn theo phong cách hiện đại chủ yếu được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, không có các họa tiết hoa văn cầu kỳ, chủ yếu bề mặt được làm trơn nhẵn để giúp cho việc vệ sinh lau chùi dễ dàng hơn. 

Các bộ bàn ghế ăn hiện đại chủ yếu sử dụng các gam màu tươi sáng như màu trắng, vàng, cam,… để mang đến sự trẻ trung, hiện đại cho không gian ăn uống. Sản phẩm này thường được sử dụng phổ biến trong các căn chung cư hiện đại, những ngôi nhà phố hoặc nhà hàng, quán ăn,… 

ban-ghe-an-hien-dai (1)
Mẫu 69
ban-ghe-an-hien-dai (2)
Mẫu 70

Siêu thị bàn ghế Trường Sa – Địa chỉ mua bàn ghế ăn giá rẻ tại Hà Nội

Siêu thị bàn ghế Trường Sa là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất nội thất cho nhà ở, nhà hàng, quán cafe, khách sạn,… hàng đầu tại Hà Nội. Nếu bạn đang tìm địa chỉ mua bàn ghế ăn giá rẻ tại Hà Nội, Siêu thị bàn ghế Trường Sa là địa chỉ bạn không nên bỏ qua. 

Chúng tôi tự tin mang đến cho khách hàng những mẫu bàn ghế ăn đẹp, chất lượng, cùng giá thành hợp lý nhất. Bởi chúng tôi có những thế mạnh sau: 

  • Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất bàn ghế các loại
  • Xưởng sản xuất trực tiếp 1000m2 đảm bảo chất lượng sản phẩm
  • Miễn phí vận chuyển trong phạm vi bán kính 20km tại Hà Nội
  • Sản phẩm hoàn thiện đảm bảo mẫu mã đẹp, độ bền cao
  • Luôn cập nhật nhật các mẫu thiết kế đẹp, đón đầu xu hướng
  • Nhận thiết kế, sản xuất nội thất theo yêu cầu
  • Tư vấn tận tâm, giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm đẹp, phù hợp với ngân sách
  • Cam kết “Vui lòng khách đến – Vừa lòng khách đi”

Như vậy, bạn đã tham khảo các bộ bàn ghế ăn đẹp, giá rẻ được ưa chuộng nhất năm 2024. Hy vọng, qua bài viết bạn đã tìm được mẫu bàn ghế phòng ăn ưng ý nhất cho gia đình mình. Đừng quên liên hệ tới Siêu thị bàn ghế Trường Sa để được tư vấn và đặt hàng ngay hôm nay nhé!

Thông tin liên hệ:

Đăng ký tư vấn miễn phí

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh