Skip to main content

201+ Mẫu bàn ghế quầy Bar đẹp + hiện đại giá rẻ nhất 2024

Bàn ghế Bar STBB23 gỗ nguyên tấm

Bàn ghế Bar STBB23 gỗ nguyên tấm

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 13
Mua ngay
Bàn ghế Bar ban công STBB22

Bàn ghế Bar ban công STBB22

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 18
Mua ngay
Bộ bàn ghế bar ban công STBB21

Bộ bàn ghế bar ban công STBB21

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 18
Mua ngay
Bộ bàn ghế Bar cafe STBB20

Bộ bàn ghế Bar cafe STBB20

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 51
Mua ngay
Bàn ghế Bar ban công STBB19 khung sắt mặt gỗ

Bàn ghế Bar ban công STBB19 khung sắt mặt gỗ

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 16
Mua ngay
Bàn ghế quầy Bar STBB18 khung sắt mặt gỗ

Bàn ghế quầy Bar STBB18 khung sắt mặt gỗ

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Bộ bàn ghế Bar STBB17 – 6 ghế có tựa lưng

Bộ bàn ghế Bar STBB17 – 6 ghế có tựa lưng

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Bộ bàn ghế quầy Bar STBB16 – 4 ghế

Bộ bàn ghế quầy Bar STBB16 – 4 ghế

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Bộ bàn ghế quầy Bar STBB15 mặt gỗ cao su

Bộ bàn ghế quầy Bar STBB15 mặt gỗ cao su

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Bộ bàn ghế Bar STBB14 khung sắt

Bộ bàn ghế Bar STBB14 khung sắt

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Bộ bàn ghế Bar STBB12 khung sắt mặt gỗ

Bộ bàn ghế Bar STBB12 khung sắt mặt gỗ

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Bộ bàn ghế Bar STBB11 khung sắt

Bộ bàn ghế Bar STBB11 khung sắt

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Bộ bàn ghế Bar sắt STBB10

Bộ bàn ghế Bar sắt STBB10

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Bộ bàn ghế Bar dài STBB09 gỗ me tây

Bộ bàn ghế Bar dài STBB09 gỗ me tây

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 31
Mua ngay
Ghế Bar cao khung gỗ STGB26 tựa lưng mắt cáo

Ghế Bar cao khung gỗ STGB26 tựa lưng mắt cáo

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Ghế Bar cao STGB25 có tựa lưng

Ghế Bar cao STGB25 có tựa lưng

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Ghế quầy Bar STGB24 khung sắt mặt gỗ có tựa lưng

Ghế quầy Bar STGB24 khung sắt mặt gỗ có tựa lưng

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Ghế quầy Bar gỗ cao su STBG23 đơn giản

Ghế quầy Bar gỗ cao su STBG23 đơn giản

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Ghế Bar sắt STGB22 nệm tròn

Ghế Bar sắt STGB22 nệm tròn

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Ghế quầy Bar STGB21 khung sắt nệm tròn có tựa lưng

Ghế quầy Bar STGB21 khung sắt nệm tròn có tựa lưng

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Ghế Bar xoay chân sắt STGB20

Ghế Bar xoay chân sắt STGB20

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Ghế quầy Bar khung sắt mặt gỗ STGB19

Ghế quầy Bar khung sắt mặt gỗ STGB19

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Ghế Bar gỗ tần bì STGB18 tựa lưng đan mắt cáo

Ghế Bar gỗ tần bì STGB18 tựa lưng đan mắt cáo

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Ghế Bar sắt Tolix STGB17 nhiều màu

Ghế Bar sắt Tolix STGB17 nhiều màu

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Ghế Bar sắt STGB16 có tựa lưng

Ghế Bar sắt STGB16 có tựa lưng

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Ghế Bar STGB15 khung sắt nghệ thuật

Ghế Bar STGB15 khung sắt nghệ thuật

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Ghế Bar khung sắt STGB14

Ghế Bar khung sắt STGB14

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Ghế Bar khung sắt STGB12A

Ghế Bar khung sắt STGB12A

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Ghế Bar chân sắt

Ghế Bar chân sắt

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 18
Mua ngay
Ghế quầy Bar STGB12 chân sắt mặt gỗ

Ghế quầy Bar STGB12 chân sắt mặt gỗ

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Ghế Bar nâng hạ chiều cao STGB11 có lưng tựa

Ghế Bar nâng hạ chiều cao STGB11 có lưng tựa

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Ghế Bar sắt STGB10 có lưng tựa

Ghế Bar sắt STGB10 có lưng tựa

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Ghế Bar mặt tròn STGB09 gỗ tự nhiên – chân sắt

Ghế Bar mặt tròn STGB09 gỗ tự nhiên – chân sắt

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Ghế Bar mặt tròn STGB08 gỗ cao su

Ghế Bar mặt tròn STGB08 gỗ cao su

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Ghế Bar có tựa lưng STGB06 chân sắt mặt gỗ

Ghế Bar có tựa lưng STGB06 chân sắt mặt gỗ

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Ghế Bar khung sắt STGB05 bọc da PU

Ghế Bar khung sắt STGB05 bọc da PU

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 13
Mua ngay
Ghế Bar tựa lưng STGB04 khung sắt lưới mắt cáo

Ghế Bar tựa lưng STGB04 khung sắt lưới mắt cáo

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Ghế Bar tựa lưng STGB03 – chân sắt mặt gỗ

Ghế Bar tựa lưng STGB03 – chân sắt mặt gỗ

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Ghế Bar mặt tròn STGB02 – gỗ cao su

Ghế Bar mặt tròn STGB02 – gỗ cao su

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 35
Mua ngay
Ghế quầy Bar STGB01 – gỗ cao su

Ghế quầy Bar STGB01 – gỗ cao su

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Bàn Bar vuông STBB08 mặt gỗ cao su

Bàn Bar vuông STBB08 mặt gỗ cao su

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Bàn Bar vuông STBB07 chân sắt mặt đá

Bàn Bar vuông STBB07 chân sắt mặt đá

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 11
Mua ngay
Bàn Bar tròn STBB06 chân sắt mặt đá

Bàn Bar tròn STBB06 chân sắt mặt đá

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 13
Mua ngay
Bàn Bar tròn STBB05 mặt đá – chân sắt

Bàn Bar tròn STBB05 mặt đá – chân sắt

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Bàn Bar tròn STBB04 bằng sắt – mặt xẻ rãnh

Bàn Bar tròn STBB04 bằng sắt – mặt xẻ rãnh

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Bàn Bar tròn 60cm STBB02 mặt gạch bông

Bàn Bar tròn 60cm STBB02 mặt gạch bông

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Bàn Bar tròn 60cm STBB01 gỗ cao su

Bàn Bar tròn 60cm STBB01 gỗ cao su

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Ghế bar đẹp XJ3

Ghế bar đẹp XJ3

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Ghế bar cao cấp CM5N

Ghế bar cao cấp CM5N

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Ghế bar cao BARCH

Ghế bar cao BARCH

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Ghế bar sắt sơn tĩnh điện BAR9

Ghế bar sắt sơn tĩnh điện BAR9

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Ghế bar chân sắt BAR11

Ghế bar chân sắt BAR11

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Ghế quầy bar mini BAR10

Ghế quầy bar mini BAR10

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Ghế quầy bar có bánh xe XJ4

Ghế quầy bar có bánh xe XJ4

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Ghế quầy bar Hà Nội CM4

Ghế quầy bar Hà Nội CM4

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 15
Mua ngay
Ghế quầy bar đẹp XJ5N

Ghế quầy bar đẹp XJ5N

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 13
Mua ngay
Ghế quầy bar giá rẻ BAR04

Ghế quầy bar giá rẻ BAR04

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Ghế quầy bar hiện đại CM3

Ghế quầy bar hiện đại CM3

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Ghế bar xoay G250

Ghế bar xoay G250

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Ghế quầy bar xoay BAR01

Ghế quầy bar xoay BAR01

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Ghế quầy bar có lưng tựa BAR03

Ghế quầy bar có lưng tựa BAR03

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Ghế quầy bar đẹp BAR08

Ghế quầy bar đẹp BAR08

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Ghế quầy bar chân sắt TL5

Ghế quầy bar chân sắt TL5

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Ghế quầy bar sắt vintage TS490

Ghế quầy bar sắt vintage TS490

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Ghế sắt quầy bar TS500

Ghế sắt quầy bar TS500

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Ghế cao quầy bar TS494

Ghế cao quầy bar TS494

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Ghế gỗ quầy bar TS115

Ghế gỗ quầy bar TS115

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Ghế quầy bar gỗ TS118

Ghế quầy bar gỗ TS118

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 91
Mua ngay
Bàn ghế bar gỗ giá rẻ TS117

Bàn ghế bar gỗ giá rẻ TS117

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Ghế bar chân sắt mặt gỗ TS114

Ghế bar chân sắt mặt gỗ TS114

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 62
Mua ngay
Ghế bar chân sắt mặt gỗ TS493

Ghế bar chân sắt mặt gỗ TS493

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Ghế quầy bar chân sắt retro TS495

Ghế quầy bar chân sắt retro TS495

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Ghế sắt quầy bar TS112

Ghế sắt quầy bar TS112

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Ghế quầy bar giá rẻ TS113

Ghế quầy bar giá rẻ TS113

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 99
Mua ngay
Ghế quầy bar gỗ TS119

Ghế quầy bar gỗ TS119

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Bàn ghế bar chân sắt TS111

Bàn ghế bar chân sắt TS111

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Ghế bar retro TS505

Ghế bar retro TS505

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Ghế bar sắt retro TS506

Ghế bar sắt retro TS506

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Ghế cao quầy bar TS273

Ghế cao quầy bar TS273

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Bàn ghế bar chân sắt mặt gỗ TS120

Bàn ghế bar chân sắt mặt gỗ TS120

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Ghế quầy bar gỗ NK01

Ghế quầy bar gỗ NK01

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Ghế bar tolix TS102

Ghế bar tolix TS102

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Ghế bar tolix TS101

Ghế bar tolix TS101

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay

Bàn ghế quầy bar là các sản phẩm nội thất được sử dụng rộng rãi ở nhiều không gian khác nhau như quán bar, quán cafe, nhà hàng, văn phòng hay kể cả tại nội thất gia đình. Sở hữu những bàn ghế quầy bar với kiểu dáng độc đáo, màu sắc bắt mắt chắc chắn sẽ làm cho không gian của bạn thêm sự tiện nghi và sang trọng hơn. Cùng tham khảo các mẫu bàn ghế quầy bar đẹp, giá rẻ ngay sau đây nhé!

Vì sao bàn ghế quầy bar được sử dụng phổ biến hiện nay?

Ghế quầy bar là mẫu ghế được thiết kế kiểu dáng cao, cùng với chất liệu, kích thước và màu sắc đa dạng. Ghế bar được sử dụng rộng rãi bởi những lý do sau: 

  • Mang vẻ đẹp sang trọng, hiện đại: Ghế bar là mẫu ghế được thiết kế với kiểu dáng hiện đại, trẻ trung phù hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau. Các chất liệu làm nên mẫu ghế bar đẹp như gỗ, kim loại, nhựa, da, vải,… mỗi chất liệu đều mang vẻ đẹp riêng, góp phần tạo nên sự sang trọng, tiện nghi cho không gian của bạn. 
  • Mang tới sự thoải mái, dễ chịu: Ghế bar được thiết kế với chiều cao phù hợp với quầy bar, điều này giúp cho người ngồi thoải mái khi thưởng thức đồ uống, trò chuyện, quan sát xung quanh,… Chiều cao của ghế cũng có thể điều chỉnh sao cho phù hợp với người ngồi.
  • Phù hợp với nhiều không gian: Ghế bar không chỉ sử dụng ở các quán bar, quán cafe, club,… mà còn được sử dụng rộng rãi trong không gian nhà ở, văn phòng. Ghế quầy bar giúp tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian, mang đến cảm giác sang trọng và hiện đại.
  • Tối ưu diện tích: Với kiểu dáng thiết kế cao hơn các mẫu ghế thông thường, ghế bar giúp cho người dùng như đang đứng chứ không phải ngồi, điều này giúp cho cuộc trò chuyện trở nên thân mật, gần gũi hơn. Đồng thời, với kích thước bề ngang nhỏ gọn, còn giúp tối ưu không gian hiệu quả
  • Tăng khả năng quan sát: Việc ngồi trên một chiếc ghế cao giúp cho người dùng có thể quan sát tốt hơn. Ở vị trí cao, thực khách hoàn toàn có thể nhìn ngắm các nhân viên trổ tài pha chế điêu luyện trong quầy bar, giúp cho thực khách có được sự trải nghiệm thú vị khi đến quán của bạn. 
ghe-quay-bar-dep (27)
Vì sao ghế quầy bar được sử dụng phổ biến hiện nay?

Một số mẫu ghế quầy bar đẹp theo kiểu dáng thiết kế

Tại Siêu thị bàn ghế Trường Sa có nhiều mẫu ghế cao quầy bar với kiểu dáng thiết kế đa dạng. Đến với xưởng sản xuất nội thất chúng tôi bạn có thể lựa chọn những mẫu ghế bar đẹp có tựa, ghế bar không tựa, ghế ngồi xoay, ghế quán bar có bánh xe,… Đây là những dòng sản phẩm được khách hàng tìm mua nhiều nhất 2024.

Ghế quầy bar có tựa lưng

Ghế quầy bar có tựa lưng là loại ghế có thiết kế phần lưng tựa, giúp cho người dùng thoải mái ngồi trò chuyện và thưởng thức đồ uống. Mẫu ghế này được thiết kế từ nhiều chất liệu khác nhau như gỗ, sắt, nhựa,… Vì phần lưng tựa mang lại cảm giác thoải mái cho người ngồi nên các mẫu ghế bar thường kết hợp với phần lưng tựa bọc da, bọc nỉ để tạo cảm giác êm ái, dễ chịu nhất.

ghe-quay-bar-gia-re (25)
Mẫu 1
ghe-quay-bar-dep (4)
Mẫu 2
ghe-quay-bar-dep (6)
Mẫu 3
ghe-quay-bar-dep (1)
Mẫu 4
ghe-quay-bar-dep (8)
Mẫu 5

Ghế bar không tựa

Ghế quầy bar không tựa là mẫu ghế không có phần tựa lưng, với kiểu dáng này giúp cho người dùng cảm giác thoải mái, tự do khi ngồi. Mẫu ghế này thường thiết kế đơn giản, hiện đại, phù hợp với nhiều không gian khác nhau. Bạn có thể lựa chọn cho quầy bar, không gian ban công, sân vườn, khu vực lễ tân văn phòng,… đều rất phù hợp.

ghe-quay-bar-dep (26)
Mẫu 6
ghe-quay-bar-dep (24)
Mẫu 7
ghe-quay-bar-dep (26)
Mẫu 8
ghe-quay-bar-gia-re (1)
Mẫu 9

Ghế quán bar có bánh xe

Ghế quán bar có bánh xe là mẫu ghế có thiết kế thêm bánh xe để giúp cho người ngồi có thể di chuyển dễ dàng. Đặc biệt, mẫu ghế này có thể xoay 360 độ mang lại cảm giác thư giãn cho người ngồi. Ngoài ra phần chân ghế thường được làm từ kim loại và sơn lớp tĩnh điện giúp cho sản phẩm luôn bền, đẹp theo thời gian. Phần bánh xe được làm từ nhựa PP rất bền bỉ, giúp di chuyển linh hoạt và an toàn cho người dùng. 

ghe-quay-bar-dep (23)
Mẫu 10
ghe-quay-bar-dep (22)
Mẫu 11
ghe-quay-bar-dep (21)
Mẫu 12
ghe-quay-bar-dep (20)
Mẫu 13
ghe-quay-bar-dep (18)
Mẫu 14

Ghế xoay quầy bar

Mẫu ghế quầy bar có thể xoay linh hoạt cũng là sản phẩm rất đáng để bạn tham khảo. Bạn có thể điều chỉnh chiều cao tùy ý, chỉ cần một thao tác nhẹ lên cần hơi là bạn đã có thể nâng lên hạ xuống hoặc xoay chuyển nhẹ nhàng.

ghe-quay-bar-dep (4)
Mẫu 15
ghe-quay-bar-dep (11)
Mẫu 16
ghe-quay-bar-dep (10)
Mẫu 17
ghe-quay-bar-dep (9)
Mẫu 18
ghe-quay-bar-dep (7)
Mẫu 19
ghe-quay-bar-dep (5)
Mẫu 20

Các loại vật liệu sử dụng làm bàn ghế quầy bar tốt nhất hiện nay

Dưới đây là một số mẫu ghế quán bar phân theo chất liệu được ưa chuộng nhất hiện nay. Xin mời bạn cùng theo dõi.

Ghế gỗ quầy bar

Một trong những sản phẩm bán chạy nhất tại Siêu thị bàn ghế Trường Sa chính là mẫu ghế bar gỗ. Đây là sản phẩm mang đến vẻ đẹp tự nhiên, ấm cúng nhất cho không gian nội thất của bạn. Khi sử dụng mẫu ghế bar gỗ bạn hoàn toàn có thể yên tâm về độ bền của sản phẩm, bởi chất liệu gỗ ít bị biến dạng, cong vênh hay mối mọt trong quá trình sử dụng.

ghe-quay-bar-gia-re (27)
Mẫu 25
ghe-quay-bar-gia-re (26)
Mẫu 26
ghe-quay-bar-gia-re (3)
Mẫu 27
ghe-quay-bar-gia-re (1)
Mẫu 28

Ghế bar nhựa đúc

Ghế quầy bar đẹp bằng nhựa đúc là mẫu ghế được sản xuất từ nhựa PVC, PP hoặc nhựa ABS,… đây là những vật liệu có độ bền cao, độ co giãn tốt, giúp cho bộ sản phẩm trở nên chắc chắn và bền bỉ theo thời gian. 

Màu sắc ghế nhựa quầy bar cũng rất đa dạng, bạn có thể lựa chọn màu xanh, trắng, hồng,… để tạo nên một không gian độc đáo nhất. 

Đặc biệt, ghế bar nhựa cũng được nhiều chủ quán bar, quán cafe ưu ái bởi giá thành rẻ hơn so với các mẫu ghế khác. Đồng thời, ghế nhựa cũng có trọng lượng nhẹ nên việc di chuyển, bày trí không gian nội thất trở nên dễ dàng hơn. 

ghe-quay-bar-gia-re (22)
Mẫu 29
ghe-quay-bar-gia-re (23)
Mẫu 30

Ghế nhựa chân gỗ

Bên cạnh mẫu ghế làm hoàn toàn từ nhựa thì mẫu ghế mặt nhựa chân gỗ cũng được sử dụng rất phổ biến. Sản phẩm này được thiết kế với phần chân làm từ gỗ có độ bền cao, khả năng chống cong vênh, mối mọt tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Mặt ngồi được làm từ nhựa cao cấp, được gia công tỉ mỉ, đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền cao. 

ghe-quay-bar-gia-re (21)
Mẫu 31
ghe-quay-bar-gia-re (20)
Mẫu 32
ghe-quay-bar-gia-re (19)
Mẫu 33

Ghế bar chân sắt

Mẫu ghế bar chân sắt là sản phẩm được thiết kế với kiểu dáng hiện đại, thanh lịch phù hợp với cả không gian trong nhà và ngoài trời. Các mẫu ghế chân sắt thường được thiết kế có tựa lưng và không tựa, mặt ngồi chủ yếu được làm từ chất liệu gỗ. Sự kết hợp giữa chất liệu gỗ và sắt đã tạo nên một bộ sản phẩm bền bỉ, tăng thêm vẻ đẹp hiện đại, cá tính cho không gian của bạn.

ghe-quay-bar-gia-re (18)
Mẫu 35
ghe-quay-bar-gia-re (17)
Mẫu 36
ghe-quay-bar-gia-re (16)
Mẫu 37
ghe-quay-bar-gia-re (15)
Mẫu 38
ghe-quay-bar-gia-re (4)
Mẫu 39

Mẫu ghế bar bằng inox

Ghế quầy bar đẹp bằng inox là mẫu ghế được thiết kế với kiểu dáng khác nhau. Bạn có thể chọn mẫu ghế có tựa lưng, không tựa hoặc mẫu ghế có bánh xe để phù hợp với không gian của mình. Dưới đây là một số mẫu ghế bar bằng inox đẹp, giá rẻ để bạn tham khảo. 

ghe-quay-bar-gia-re (14)
Mẫu 40
ghe-quay-bar-gia-re (6)
Mẫu 41

Ghế quầy bar cao cấp bọc nệm

Khác với các mẫu ghế bar mà Siêu thị bàn ghế Trường Sa đã giới thiệu ở trên, mẫu ghế quầy bar cao cấp bọc nệm là sản phẩm mang lại cảm giác êm ái và thư giãn cho người dùng. Những chiếc ghế bar bọc đệm thường có độ đàn hồi cao, vỏ bọc thường làm từ da, vải lưới, vải bố với màu sắc bắt mắt, không bị bạc màu sau thời gian dài sử dụng. Đây chắc chắn là sự lựa chọn không tồi nếu bạn đang tìm kiếm mẫu ghế quầy bar cao cấp cho không gian của mình.

ghe-quay-bar-gia-re (29)
Mẫu 42
ghe-quay-bar-gia-re (24)
Mẫu 43
ghe-quay-bar-gia-re (2)
Mẫu 44

Ghế quầy bar cao cấp bằng mây

Nếu ai yêu thích vẻ đẹp tự nhiên nhưng không kém phần sang trọng thì mẫu ghế bar bằng mây là sự lựa chọn không nên bỏ qua. 

Ghế quầy bar cao cấp bằng mây là sản phẩm không chỉ xuất hiện trong quán bar, quán rượu, cafe, mà chúng còn xuất hiện cả ở không gian ban công, sân vườn, trong quầy bar của các căn hộ chung cư,… Thông thường mẫu ghế bar bằng mây được thiết kế hoàn toàn từ mây tre. Tuy nhiên, do chất liệu này ngày càng khan hiếm, nhiều mẫu ghế đã sử dụng phần chân làm từ gỗ và sắt để tạo sự chắc chắn, mà vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên của mây tre.

ghe-quay-bar-gia-re (8)
Mẫu 45
ghe-quay-bar-gia-re (12)
Mẫu 46
ghe-quay-bar-gia-re (11)
Mẫu 47
ghe-quay-bar-gia-re (10)
Mẫu 48
ghe-quay-bar-gia-re (7)
Mẫu 49
ghe-quay-bar-gia-re (13)
Mẫu 50

Tham khảo thêm: 200+ mẫu bàn Bar đẹp, giá rẻ bán chạy nhất

Kích thước ghế bar tiêu chuẩn hiện nay bao nhiêu?

Một trong những yếu tố mà khách quan tâm nhất khi mua ghế cao quầy bar chính là kích thước tiêu chuẩn của ghế bar bao nhiêu? Bởi khi sở hữu mẫu ghế bar có kích thước phù hợp sẽ mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người ngồi, đồng thời giúp cho không gian trở nên đẹp và ấn tượng hơn.

Cụ thể, kích thước ghế bar tiêu chuẩn như sau:

  • Chiều rộng lòng ghế:  40cm – 46cm. 
  • Chiều cao cố định: 80cm – 110cm
  • Chiều cao tùy chỉnh: Ghế bar có thể tùy chỉnh chiều cao từ 45cm – 90cm
ghe-quay-bar-dep (3)
Kích thước ghế quầy bar

Bảng báo giá ghế quầy bar mới nhất 2024

Trên thị trường nội thất hiện nay, giá ghế quầy bar có sự khác nhau. Chủ yếu giá cả phụ thuộc vào các yếu tố như: Chất liệu, kiểu dáng, kích thước,… Nếu ghế bar làm từ chất liệu cao cấp như gỗ tự nhiên hoặc bọc da sẽ có mức giá cao hơn các mẫu ghế bar nhựa, ghế bar gỗ công nghiệp. Ghế bar có thiết kế cầu kỳ như ghế xoay, ghế có bánh xe, ghế có gắn đèn led,… cũng sẽ có mức giá cao hơn so với các mẫu ghế có thiết kế đơn giản. 

Thông thường, giá ghế cao quầy bar dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng. Cụ thể, giá ghế bar tại Siêu thị bàn ghế Trường Sa như sau:

Tên sản phẩm Giá sản phẩm
Ghế bar chân sắt mặt gỗ 620,000₫
Ghế bar gỗ cao su 810.000 ₫
Ghế bar đệm da, chân sắt sơn tĩnh điện 1.020,000₫
Ghế xoay quầy bar có bánh xe 1.150.000₫
Ghế quán bar chân xoay cao cấp 2.950.000 ₫

Lưu ý: Bảng giá ghế bar ở trên chỉ mang tính tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy từng thời điểm và mẫu mã sản phẩm. Để nhận báo giá chính xác nhất, quý khách vui lòng liên hệ tới Siêu thị bàn ghế Trường Sa qua hotline: 0986.625.256 để được tư vấn đặt hàng ngay hôm nay.

Siêu thị bàn ghế Trường Sa – Địa chỉ mua bàn ghế quầy bar uy tín, giá rẻ tại Hà Nội

Trên thị trường nội thất hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp mẫu ghế quán bar đẹp với mẫu mã đa dạng, đôi khi khiến bạn băn khoăn không biết nên tìm đến địa chỉ nào để mua được sản phẩm chất lượng với giá cả phù hợp nhất. Vậy thì còn chần chừ gì mà không đến Siêu thị bàn ghế Trường Sa

Là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất nội thất cho quán bar, quán cafe, nhà hàng, nhà ở, khách sạn,… hàng đầu tại Hà Nội. Chúng tôi không chỉ cung cấp những mẫu ghế bar có sẵn, số lượng lớn, giá thành rẻ mà còn nhận thiết kế gia công ghế bar theo yêu cầu quý khách hàng. Tất cả các sản phẩm ghế bar tại xưởng chúng tôi đều được sản xuất trực tiếp, không qua đơn vị trung gian, đây chính là cơ hội để bạn sở hữu mẫu ghế bar đẹp với giá thành vô cùng phải chăng. 

Nếu bạn có nhu cầu mua ghế bar có thể liên hệ tới hotline: 0936.625.256 để được tư vấn chi tiết hơn. Xin cảm ơn Quý khách.

Thông tin liên hệ: 

Bài viết đã tổng hợp những mẫu ghế quầy bar đẹp, bán chạy nhất hiện nay. Hy vọng, những mẫu ghế bar tại Siêu thị bàn ghế Trường Sa sẽ giúp bạn có được sự lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu và không gian của mình. Nếu bạn có nhu cầu cần tư vấn thêm về sản phẩm, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất. Được phục vụ quý khách là niềm hạnh phúc của chúng tôi!

Đăng ký tư vấn miễn phí

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh