Skip to main content

199+ Mẫu bàn ghế gỗ nguyên khối đẹp, báo giá rẻ nhất 2024

Bàn ăn gỗ Me Tây nguyên khối STMT07 – 14 ghế

Bàn ăn gỗ Me Tây nguyên khối STMT07 – 14 ghế

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 19
Mua ngay
Bàn ăn gỗ Me Tây nguyên tấm STMT06

Bàn ăn gỗ Me Tây nguyên tấm STMT06

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Bàn ăn gỗ Me Tây nguyên tấm STMT05

Bàn ăn gỗ Me Tây nguyên tấm STMT05

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm STMT03 – 6 ghế

Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm STMT03 – 6 ghế

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 26
Mua ngay
Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm STMT02 – 4 ghế

Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm STMT02 – 4 ghế

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 14
Mua ngay
Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm STMT01 – 6 ghế

Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm STMT01 – 6 ghế

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 13
Mua ngay
Bàn ăn nguyên tấm TS369

Bàn ăn nguyên tấm TS369

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 38
Mua ngay
Bàn ăn gỗ nguyên khối TS365

Bàn ăn gỗ nguyên khối TS365

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 16
Mua ngay
Bàn gỗ me tây nguyên khối TS128

Bàn gỗ me tây nguyên khối TS128

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Chân bàn gỗ nguyên tấm đẹp TS600

Chân bàn gỗ nguyên tấm đẹp TS600

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Chân bàn sắt nghệ thuật TS605

Chân bàn sắt nghệ thuật TS605

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Chân bàn ghế nguyên khối gỗ TS604

Chân bàn ghế nguyên khối gỗ TS604

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Chân bàn gỗ nguyên tấm TS601

Chân bàn gỗ nguyên tấm TS601

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Mẫu chân bàn gỗ nguyên khối TS602

Mẫu chân bàn gỗ nguyên khối TS602

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Bàn mặt gỗ nguyên tấm TS524

Bàn mặt gỗ nguyên tấm TS524

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn trà gỗ me tây nguyên khối TS608

Bàn trà gỗ me tây nguyên khối TS608

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Mặt bàn nguyên khối TS603

Mặt bàn nguyên khối TS603

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Bán mặt bàn gỗ nguyên tấm TS310

Bán mặt bàn gỗ nguyên tấm TS310

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn tròn nguyên khối TS144

Bàn tròn nguyên khối TS144

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Mặt bàn gỗ tròn nguyên khối TS143

Mặt bàn gỗ tròn nguyên khối TS143

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Bàn trà nguyên khối TS142

Bàn trà nguyên khối TS142

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Bàn trà gỗ nguyên tấm TS141

Bàn trà gỗ nguyên tấm TS141

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn trà gỗ nguyên khối TS140

Bàn trà gỗ nguyên khối TS140

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn sofa gỗ nguyên khối TS139

Bàn sofa gỗ nguyên khối TS139

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn nguyên tấm gỗ me tây TS138

Bàn nguyên tấm gỗ me tây TS138

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Mặt bàn gỗ me tây nguyên tấm TS127

Mặt bàn gỗ me tây nguyên tấm TS127

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Bàn gỗ xà cừ nguyên tấm TS137

Bàn gỗ xà cừ nguyên tấm TS137

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn ghế phòng khách nguyên khối TS136

Bàn ghế phòng khách nguyên khối TS136

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn ghế gỗ hộp nguyên khối TS135

Bàn ghế gỗ hộp nguyên khối TS135

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Mặt bàn gỗ nguyên tấm giá rẻ TS134

Mặt bàn gỗ nguyên tấm giá rẻ TS134

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Bộ bàn ghế nguyên khối TS133

Bộ bàn ghế nguyên khối TS133

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Bàn làm việc gỗ nguyên khối TS132

Bàn làm việc gỗ nguyên khối TS132

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn làm việc gỗ nguyên tấm TS131

Bàn làm việc gỗ nguyên tấm TS131

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Bàn gỗ xà cừ nguyên khối TS455

Bàn gỗ xà cừ nguyên khối TS455

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn ghế gỗ xà cừ nguyên khối TS454

Bàn ghế gỗ xà cừ nguyên khối TS454

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Mặt bàn gỗ nguyên tấm TS130

Mặt bàn gỗ nguyên tấm TS130

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Mặt bàn gỗ tự nhiên nguyên khối TS06

Mặt bàn gỗ tự nhiên nguyên khối TS06

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bộ bàn ăn gỗ nguyên khối đẹp TS05

Bộ bàn ăn gỗ nguyên khối đẹp TS05

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Mẫu bàn ghế nguyên tấm TS04

Mẫu bàn ghế nguyên tấm TS04

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Bộ bàn gỗ nguyên khối đẹp TS453

Bộ bàn gỗ nguyên khối đẹp TS453

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Bàn ăn nguyên tấm TS02

Bàn ăn nguyên tấm TS02

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Bán bàn gỗ nguyên tấm chân sắt TS01

Bán bàn gỗ nguyên tấm chân sắt TS01

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Bàn gỗ nguyên tấm hà nội TS452

Bàn gỗ nguyên tấm hà nội TS452

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn gỗ me tây nguyên khối TS451

Bàn gỗ me tây nguyên khối TS451

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Mặt bàn gỗ me tây nguyên tấm tại Hà Nội TS111

Mặt bàn gỗ me tây nguyên tấm tại Hà Nội TS111

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn gỗ me tây nguyên tấm TS450

Bàn gỗ me tây nguyên tấm TS450

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Bàn ghế ăn gỗ nguyên tấm TS124

Bàn ghế ăn gỗ nguyên tấm TS124

Liên hệ: 0986.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay

Mẫu bàn ghế gỗ nguyên khối là một trong những bộ nội thất cao cấp nhất trong không gian nhà ở, quán cafe, văn phòng làm việc,… Sản phẩm này không chỉ có độ bền cao, mang đến vẻ đẹp sang trọng, mà còn thể hiện đẳng cấp của chủ sở hữu. Nếu bạn đang tìm mua bộ bàn ghế gỗ nguyên khối, đừng bỏ qua các mẫu bàn ghế nguyên khối đẹp dưới đây nhé!

Ưu điểm của bàn gỗ nguyên khối là gì?

Bộ bàn ghế gỗ nguyên khối là bộ nội thất cao cấp được gia công trực tiếp từ tấm gỗ tự nhiên to lớn. Sản phẩm này ngày càng được ưa chuộng, bởi chúng được đánh giá cao về chất lượng, tính thẩm mỹ, cũng như phù hợp với nhiều không gian. Cụ thể, ưu điểm vượt trội của bàn ghế nguyên khối như sau:

  • Vẻ đẹp sang trọng, độc đáo: Nhắc đến bàn ghế gỗ nguyên khối, không thể không nhắc đến vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên và không kém phần sang trọng mà chúng mang lại. Mỗi dòng gỗ tự nhiên sẽ có màu sắc và vân gỗ khác nhau, khi đặt ở phòng khách, phòng bếp hay vị trí khác đều mang đến vẻ đẹp ấn tượng, nổi bật nhất.
  • Độ bền cao: Bởi làm từ tấm gỗ to, chắc nịch không hề ghép nối hay chắp vá bất kỳ miếng gỗ nào. Vì vậy, khi sử dụng bộ bàn ghế gỗ nguyên khối bạn hoàn toàn không lo về vấn đề cong vênh hay nứt nẻ. Nếu được bảo quản tốt, bộ nội thất này có tuổi thọ lên đến hàng chục năm mà vẫn giữ được vẻ đẹp và độ bền tốt.
  • Phù hợp với nhiều không gian:  Bộ bàn ghế nguyên khối có đa dạng kiểu dáng, kích thước. Bạn có thể lựa chọn mẫu bàn gỗ hình chữ nhật, hình tròn hay hình vuông đều phù hợp với không gian phòng khách, phòng bếp hay quán cafe,…
  • Dễ dàng vệ sinh: So với các mẫu bàn ghế gỗ được chạm khắc cầu kỳ làm bạn khó khăn trong việc lau chùi, thì mẫu bàn ghế nguyên khối đều rất dễ dàng vệ sinh. Bởi sản phẩm này được chế tác từ những khối gỗ lớn, bề mặt phẳng, mịn nên rất dễ lau chùi, bạn chỉ cần dùng khăn khô lau qua là đã làm sạch bộ nội thất cao cấp này rồi.

Tuy nhiên, ngoài những ưu điểm nổi bật trên thì mẫu bàn gỗ nguyên khối còn có một số nhược điểm nhỏ như: Giá thành cao, trọng lượng nặng nên rất khó khăn trong việc di chuyển, bày trí bàn ghế.

2- 1-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-dep (18)
Ưu điểm của bàn ghế gỗ nguyên khối

Kích thước bàn ghế gỗ nguyên khối bao nhiêu?

Để mang đến một không gian nội thất hoàn hảo nhất cho khách hàng, thông thường những bộ bàn ghế nguyên khối sẽ không có kích thước cố định, mà sẽ được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn. Vì vậy, trước khi lựa chọn mua bàn ghế gỗ nguyên tấm bạn hãy tính toán thật kỹ vị trí đặt nhé. 

Dưới đây là kích thước bàn ghế gỗ nguyên khối phổ biến hiện nay, bạn có thể tham khảo thêm.

Bàn ghế gỗ nguyên tấm theo không gian Kích thước phổ biến
Bàn ghế gỗ nguyên tấm phòng bếp Rộng: 70 – 120cm, Dài: 120 – 300cm, Độ dày: 5 – 20cm

Chiều cao của bàn: 76cm

Chiều cao ghế ngồi: 45cm

Bàn gỗ nguyên khối phòng khách Dài: 120cm, Rộng: 60 – 70cm, Cao: 25 – 45cm
Bàn ghế gỗ cho phòng họp Dài: 250 – 600cm, Rộng: 90 – 160cm, Dày: 5 – 15cm

Chiều cao của bàn: 76cm, Chiều cao của ghế: 45cm

Bàn ghế nguyên khối ở nhà hàng hay quán cafe Đối với bàn chữ nhật lớn:

Dài: 200 – 300cm, Rộng: 80 – 100cm, Dày: 5 – 10cm

Đối với bàn chữ nhật nhỏ:

Dài: 120cm , Rộng: 60 – 70cm, Dày: 5cm

Đối với bàn tròn: Đường kính từ 60 – 65cm, độ dày 5cm

Bàn vuông: khoảng 60x60cm, 70x70xm và độ dày 5cm

Kích thước bàn ghế gỗ nguyên khối

Những loại bàn gỗ nguyên khối theo chất liệu phổ biến hiện nay

Trên thị trường có rất nhiều mẫu bàn gỗ nguyên tấm đẹp làm từ chất liệu khác nhau. Mỗi chất liệu gỗ sẽ mang đến vẻ đẹp độc đáo riêng. Để hiểu rõ hơn về các chất liệu gỗ làm nên mẫu bàn ghế nguyên tấm đẹp. Mời bạn cùng Siêu thị bàn ghế Trường Sa tìm hiểu trong nội dung sau.

Bàn gỗ Me Tây nguyên khối

Nhắc đến bàn gỗ Me Tây nguyên khối, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến màu sắc trầm ấm, cùng vẫn gỗ độc đáo, sắc nét, dù đặt ở không gian nào chúng luôn nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn.

Bàn ghế gỗ me tây là sản phẩm nội thất được ưa chuộng rất rộng rãi tại các quán cafe, nhà hàng, nhà ở hiện nay. Bởi sản phẩm này có giá thành không quá cao, chất gỗ ổn định, dù đặt ở không gian nào cũng toát lên vẻ sang trọng và đẳng cấp nhất. Vì thế, xu hướng lựa chọn bàn ghế gỗ nguyên khối gỗ me tây không bao giờ ngừng hot trên thị trường nội thất hiện nay.

2-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-go-me-tay
Mẫu bàn ghế nguyên khối gỗ me tây

Bàn ghế gỗ sồi nguyên khối

Một trong những sản phẩm được yêu thích nhất tại Siêu thị bàn ghế Trường Sa phải kể đến bàn ghế gỗ nguyên khối gỗ sồi. Đây là dòng gỗ có độ bền dẻo dai, có khả năng chống mối mọt tốt. Đặc biệt, gỗ sồi có màu nâu trắng, dát gỗ màu vàng nhạt, phần tâm gỗ có màu nâu nhạt đến nâu đậm, vân gỗ thẳng to và dài. Chính những yếu tố này đã tạo nên một bộ nội thất sang trọng và cao cấp nhất cho không gian nội thất của bạn.

2-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-go-soi
Bàn ghế gỗ sồi nguyên khối

Bàn ghế gỗ lim nguyên tấm 

Khi nhắc đến gỗ lim chúng ta sẽ nghĩ ngay đến bộ “tứ thiết mộc” cao quý. Đây là một trong những dòng gỗ quý tự nhiên, được pháp luật bảo vệ hiện nay. Dòng gỗ này cũng được ưa chuộng để sản xuất đồ nội thất nhờ những ưu điểm như: độ bền cao, không bị mối mọt hay cong vênh, đồng thời sở hữu đường vân gỗ dạng xoắn vô cùng bắt mắt. Nếu bạn đang tìm kiếm mẫu bàn gỗ nguyên khối đẹp, đừng bỏ qua các mẫu bàn gỗ lim nguyên tấm mà Siêu thị bàn ghế Trường Sa gợi ý dưới đây nhé.

2-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-go-lim
Bàn ghế gỗ lim nguyên tấm

Bàn ghế gỗ hương nguyên tấm

Nếu bạn đang tìm kiếm bộ bàn ghế gỗ nguyên khối cho gia đình mình, xin mời bạn tham khảo các mẫu bàn ghế gỗ hương đẹp nguyên tấm tại Siêu thị bàn ghế Trường Sa. Sản phẩm này rất đáng để bạn tham khảo, nhờ những ưu điểm nổi bật sau:

 • Độ bền cao, khả năng chịu va đập tốt, chống mối mọt hiệu quả.
 • Màu sắc và vân gỗ đẹp mắt, hứa hẹn sẽ mang đến vẻ đẹp sang trọng, quý phái cho không gian nội thất của bạn.
 • Thịt gỗ dày, chắc nịch nên không lo tình trạng cong vênh hay rạn nứt.

Vậy bạn còn chần chừ gì nữa mà mà không đến Siêu thị bàn ghế Trường Sa để sắm ngay cho mình một bộ bàn ghế gỗ hương nguyên khối ngay bây giờ!

2-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-go-huong
Bàn ghế gỗ hương nguyên tấm

Bàn ghế gỗ nguyên tấm gỗ gõ đỏ

Bàn ghế gỗ nguyên khối gõ đỏ là một trong những sản phẩm nội thất được khách hàng đánh giá cao hiện nay. Nhờ sở hữu độ mềm dẻo, khả năng chống va đập tốt, đồng thời với đường vân gỗ đẹp tự nhiên cùng màu sắc tươi sáng, sản phẩm này luôn mang đến cho không gian sống nét đẹp hiện đại và ấm cúng nhất. Bộ bàn ghế gõ đỏ nguyên khối chắc chắn sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn tô điểm cho ngôi nhà mình thêm sang trọng và đẳng cấp.

2-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-go-go-do
Bàn ghế gỗ nguyên tấm gỗ gõ đỏ

Bàn ghế nguyên khối gỗ óc chó

Bộ bàn ghế gỗ óc chó nguyên tấm là sản phẩm được làm từ gỗ óc chó 100%. Gỗ óc chó sở hữu đường vân gỗ cuộn xoáy, uốn lượn vô cùng đẹp mắt, nên khi sở hữu sản phẩm này chúng sẽ giúp tô điểm cho không gian sống của bạn thất sang trọng và đẳng cấp. Tham khảo thêm các mẫu dưới đây để hiểu rõ hơn về bàn ghế gỗ óc chó nguyên khối nhé.

2--1-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-go-oc-cho-HANG-QT
Bàn ghế nguyên khối gỗ óc chó

Tuyển chọn 199+ Mẫu bàn ghế gỗ nguyên khối đẳng cấp nhất 2024

Bộ bàn ghế gỗ nguyên khối đã không còn quá xa lạ gì với chúng ta nữa. Chúng được bày trí ở nhiều không gian khác nhau, từ phòng bếp, phòng khách đến không gian quán cafe, nhà hàng,… Dưới đây là tuyển chọn các mẫu bàn ghế nguyên khối đẳng cấp nhất 2024 rất đáng để bạn tham khảo. Đừng bỏ lỡ nhé!

1-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-dep (15)
Mẫu 1
1-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-dep (14)
Mẫu 2
1-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-dep (13)
Mẫu 3
1-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-dep (12)
Mẫu 4
1-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-dep (11)
Mẫu 5
1-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-dep (10)
Mẫu 6
1-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-dep (3)
Mẫu 7
1-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-dep (16)
Mẫu 8
1-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-dep (17)
Mẫu 9
1-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-dep (9)
Mẫu 10
1-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-dep (8)
Mẫu 11
1-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-dep (7)
Mẫu 12
1-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-dep (6)
Mẫu 13
1-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-dep (5)
Mẫu 14
1-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-dep (4)
Mẫu 15
1-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-dep (2)
Mẫu 16
1-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-dep (1)
Mẫu 17
Mẫu 18
Mẫu 19
Mẫu 20

>>> Có thể bạn quan tâm:

Bàn ghế phòng ăn

Bàn ghế nhà hàng

Giá bán bộ bàn ghế gỗ nguyên khối hiện nay bao nhiêu?

Giá bộ bàn ghế gỗ nguyên khối bao nhiêu? Đây là một trong những câu hỏi được khách hàng đặc biệt quan tâm nhất. 

Thực tế, giá bán bàn ghế nguyên khối hiện nay ở mức cao, tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: loại gỗ, kích thước, kiểu dáng,… giá bán sẽ có sự khác nhau. Thông thường, giá thị trường hiện nay dao động từ 15 triệu đồng/bộ đến hàng trăm triệu đồng. Dưới đây là bảng giá bàn ghế nguyên khối của Siêu thị bàn ghế Trường Sa, mời bạn cùng tham khảo.

BẢNG BÁO GIÁ BÀN GHẾ NGUYÊN KHỐI MỚI NHẤT 2024
Tên sản phẩm Giá tham khảo (VND)
Bộ bàn ghế gỗ me tây nguyên khối  35.000.000
Bàn gỗ me tây nguyên khối 25.000.000
Bàn Sofa gỗ me tây nguyên khối 5.000.000 – 20.000.000
Bộ bàn ghế gỗ lim nguyên tấm 16.000.000
Bộ sofa gỗ lim nguyên khối 29.000.000
Bộ bàn ghế gỗ lim – gỗ lim xanh 17.500.000
Bộ bàn ghế gỗ lim Chữ L 3m2 45.000.000
Bộ bàn ghế gỗ lim – gỗ lim xẹt nguyên khối 70.000.000
Bộ bàn ghế gỗ gõ đỏ nguyên khối ( Gỗ Nam Phi) 90.000.000
Bộ bàn ghế gỗ gõ đỏ nguyên khối cao cấp 120.000.000

Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá bàn ghế gỗ nguyên tấm chủ yếu phụ thuộc vào chất liệu và kích thước, nên giá cả sẽ có sự chênh lệch đáng kể. Để nhận báo giá chính xác nhất, vui lòng liên hệ với Siêu thị bàn ghế Trường Sa qua Hotline: 0936.625.2560986.625.256 để được hỗ trợ nhanh chóng. Xin cảm ơn quý khách!

Giá bàn ghế gỗ nguyên khối là bao nhiêu?
Giá bàn ghế gỗ nguyên khối là bao nhiêu?

Những lưu ý khi chọn mua bộ bàn ghế nguyên khối

Để sở hữu một mẫu bàn ăn gỗ nguyên khối đẹp, chất lượng, cùng giá thành hợp lý, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

  • Lựa chọn kích thước phù hợp: Trước khi quyết định mua bàn ghế gỗ nguyên khối bạn cần tính toán trước diện tích không gian nội thất của mình, từ đó mới xác định kích thước bàn ghế phù hợp. Nếu đặt bàn gỗ kích thước lớn cho không gian hạn chế sẽ gây ra sự chật chội, bí bách, mất thẩm mỹ. Ngược lại, nếu bàn ghế gỗ quá nhỏ đặt trong một không gian rộng lớn, sẽ gây mất cân đối cho tổng thể chung. 
  • Chọn phong cách phù hợp: Nếu không gian nội thất của bạn mang phong cách hiện đại, bạn nên chọn mẫu bàn ghế gỗ có màu tươi sáng, trẻ trung hơn. Còn nếu bạn yêu thích phong cách cổ điển hoặc tân cổ điển, có thể chọn những bộ bàn ghế nguyên tấm có màu trầm ấm, nhã nhặn.
  • Mua sản phẩm ở đơn vị uy tín: Khi mua bàn ghế nguyên khối, bạn nên chọn những đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất nội thất như Siêu thị bàn ghế Trường Sa. Đến đây, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, đồng thời có thể thiết kế theo yêu cầu của quý khách hàng. Bên cạnh đó, đơn vị còn sở hữu đội ngũ thợ có tay nghề cao, đảm bảo mang đến cho bạn bộ bàn ghế nguyên khối chất lượng nhất.
2- 1-bo-ban-ghe-go-nguyen-khoi-dep (17)
Những lưu ý khi chọn mua bộ bàn ghế nguyên khối

Siêu thị bàn ghế Trường Sa – Địa chỉ mua bàn ghế gỗ nguyên khối uy tín, giá rẻ tại Hà Nội

Với hơn 10 năm trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất nội thất uy tín hàng đầu tại Hà Nội. Siêu thị bàn ghế Trường Sa tự tin cung cấp mẫu bàn ghế gỗ nguyên tấm với mẫu mã đẹp, cùng chất liệu, kích thước, kiểu dáng đa dạng để mang đến nhiều sự lựa chọn cho quý khách hàng.

Siêu thị bàn ghế Trường Sa sở hữu xưởng sản xuất hơn 1000m2 tại 85 đường Đông La Đại Thành, Đồng Nhân, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội. Cùng hệ thống trang thiết bị, máy móc tiên tiến, hiện đại nhất. Đảm bảo mang đến cho khách hàng những bộ bàn ghế gỗ nguyên khối đẹp, độ bền cao, giá cả cạnh tranh nhất. 

Ngoài các mẫu có sẵn tại xưởng, chúng tôi còn nhận thiết kế và sản xuất các sản phẩm bàn ghế nguyên khối theo yêu cầu. Nếu bạn cần tư vấn đặt mua bàn ghế gỗ nguyên khối, vui lòng liên hệ tới Siêu thị nội thất Trường Sa qua thông tin bên dưới. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách

Thông tin liên hệ:

 • Hotline: 0986.625.256 – 0936.625.256
 • Email: sieuthibanghetruongsa@gmail.com
 • Website: https://sieuthibanghe.vn/
 • Địa chỉ: Số 85 đường Đông La – Đại Thành, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Trên đây là tổng hợp những bộ bàn ghế gỗ nguyên khối đẹp, cao cấp nhất mà Siêu thị bàn ghế trường Sa muốn giới thiệu đến bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào cần tư vấn giải đáp về sản phẩm, đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và nhận ưu đãi bạn nhé.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh