Skip to main content

Bàn Ghế Gỗ Nguyên Khối, Nguyên Tấm Đẹp + Giá Rẻ Tại Xưởng

Mặt bàn gỗ lim Okan dày 5cm GLNK01

Mặt bàn gỗ lim Okan dày 5cm GLNK01

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 28
Mua ngay
Bàn ăn gỗ Me Tây nguyên khối STMT07 – 14 ghế

Bàn ăn gỗ Me Tây nguyên khối STMT07 – 14 ghế

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 69
Mua ngay
Bàn ăn gỗ Me Tây nguyên tấm STMT06

Bàn ăn gỗ Me Tây nguyên tấm STMT06

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 32
Mua ngay
Bàn ăn gỗ Me Tây nguyên tấm STMT05

Bàn ăn gỗ Me Tây nguyên tấm STMT05

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 23
Mua ngay
Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm STMT03 – 6 ghế

Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm STMT03 – 6 ghế

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 42
Mua ngay
Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm STMT02 – 4 ghế

Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm STMT02 – 4 ghế

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 14
Mua ngay
Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm STMT01 – 6 ghế

Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm STMT01 – 6 ghế

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 21
Mua ngay
Bàn gỗ me tây nguyên khối TS128

Bàn gỗ me tây nguyên khối TS128

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Chân bàn gỗ nguyên tấm đẹp TS600

Chân bàn gỗ nguyên tấm đẹp TS600

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Chân bàn sắt nghệ thuật TS605

Chân bàn sắt nghệ thuật TS605

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 19
Mua ngay
Chân bàn ghế nguyên khối gỗ TS604

Chân bàn ghế nguyên khối gỗ TS604

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Chân bàn gỗ nguyên tấm TS601

Chân bàn gỗ nguyên tấm TS601

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 11
Mua ngay
Mẫu chân bàn gỗ nguyên khối TS602

Mẫu chân bàn gỗ nguyên khối TS602

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
 Mặt bàn gỗ nguyên khối chân sắt TS306

 Mặt bàn gỗ nguyên khối chân sắt TS306

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Bàn mặt gỗ nguyên tấm TS524

Bàn mặt gỗ nguyên tấm TS524

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn trà gỗ me tây nguyên khối TS608

Bàn trà gỗ me tây nguyên khối TS608

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Mặt bàn nguyên khối TS603

Mặt bàn nguyên khối TS603

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Bán mặt bàn gỗ nguyên tấm TS310

Bán mặt bàn gỗ nguyên tấm TS310

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 17
Mua ngay
Bàn tròn nguyên khối TS144

Bàn tròn nguyên khối TS144

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Mặt bàn gỗ tròn nguyên khối TS143

Mặt bàn gỗ tròn nguyên khối TS143

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Bàn trà nguyên khối TS142

Bàn trà nguyên khối TS142

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Bàn trà gỗ nguyên tấm TS141

Bàn trà gỗ nguyên tấm TS141

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Bàn trà gỗ nguyên khối TS140

Bàn trà gỗ nguyên khối TS140

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Bàn sofa gỗ nguyên khối TS139

Bàn sofa gỗ nguyên khối TS139

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Bàn nguyên tấm gỗ me tây TS138

Bàn nguyên tấm gỗ me tây TS138

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Mặt bàn gỗ me tây nguyên tấm TS127

Mặt bàn gỗ me tây nguyên tấm TS127

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn gỗ xà cừ nguyên tấm TS137

Bàn gỗ xà cừ nguyên tấm TS137

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Bàn ghế phòng khách nguyên khối TS136

Bàn ghế phòng khách nguyên khối TS136

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Bàn ghế gỗ hộp nguyên khối TS135

Bàn ghế gỗ hộp nguyên khối TS135

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Mặt bàn gỗ nguyên tấm giá rẻ TS134

Mặt bàn gỗ nguyên tấm giá rẻ TS134

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Bộ bàn ghế nguyên khối TS133

Bộ bàn ghế nguyên khối TS133

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Bàn làm việc gỗ nguyên khối TS132

Bàn làm việc gỗ nguyên khối TS132

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Bàn làm việc gỗ nguyên tấm TS131

Bàn làm việc gỗ nguyên tấm TS131

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Bàn gỗ xà cừ nguyên khối TS455

Bàn gỗ xà cừ nguyên khối TS455

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Bàn ghế gỗ xà cừ nguyên khối TS454

Bàn ghế gỗ xà cừ nguyên khối TS454

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Mặt bàn gỗ nguyên tấm TS130

Mặt bàn gỗ nguyên tấm TS130

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Mặt bàn gỗ tự nhiên nguyên khối TS06

Mặt bàn gỗ tự nhiên nguyên khối TS06

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Bộ bàn ăn gỗ nguyên khối đẹp TS05

Bộ bàn ăn gỗ nguyên khối đẹp TS05

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Mẫu bàn ghế nguyên tấm TS04

Mẫu bàn ghế nguyên tấm TS04

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Bộ bàn gỗ nguyên khối đẹp TS453

Bộ bàn gỗ nguyên khối đẹp TS453

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Mẫu bàn ghế nguyên khối đẹp TS03

Mẫu bàn ghế nguyên khối đẹp TS03

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Bàn ăn nguyên tấm TS02

Bàn ăn nguyên tấm TS02

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Bán bàn gỗ nguyên tấm chân sắt TS01

Bán bàn gỗ nguyên tấm chân sắt TS01

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn gỗ nguyên tấm hà nội TS452

Bàn gỗ nguyên tấm hà nội TS452

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Bàn gỗ me tây nguyên khối TS451

Bàn gỗ me tây nguyên khối TS451

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Mặt bàn gỗ me tây nguyên tấm tại Hà Nội TS111

Mặt bàn gỗ me tây nguyên tấm tại Hà Nội TS111

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Bàn gỗ me tây nguyên tấm TS450

Bàn gỗ me tây nguyên tấm TS450

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Bàn ghế ăn gỗ nguyên tấm TS124

Bàn ghế ăn gỗ nguyên tấm TS124

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm TS128

Bàn ăn gỗ me tây nguyên tấm TS128

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Bộ bàn ghế gỗ nguyên tấm phòng khách TS126

Bộ bàn ghế gỗ nguyên tấm phòng khách TS126

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Bộ bàn ghế gỗ nguyên khối phòng khách đẹp TS125

Bộ bàn ghế gỗ nguyên khối phòng khách đẹp TS125

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 19
Mua ngay
Mẫu bàn gỗ nguyên tấm giá rẻ TS116

Mẫu bàn gỗ nguyên tấm giá rẻ TS116

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Bộ bàn ăn nguyên khối đẹp TS115

Bộ bàn ăn nguyên khối đẹp TS115

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Bàn ăn gỗ tự nhiên nguyên khối TS121

Bàn ăn gỗ tự nhiên nguyên khối TS121

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Bàn ăn gỗ tự nhiên nguyên tấm TS114

Bàn ăn gỗ tự nhiên nguyên tấm TS114

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Mẫu bàn ăn gỗ nguyên tấm TS113

Mẫu bàn ăn gỗ nguyên tấm TS113

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Bàn ghế ăn gỗ nguyên khối TS119

Bàn ghế ăn gỗ nguyên khối TS119

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Bộ bàn ăn gỗ nguyên tấm giá rẻ TS112

Bộ bàn ăn gỗ nguyên tấm giá rẻ TS112

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Mua ngay
Mẫu bàn gỗ nguyên khối giá rẻ TS118

Mẫu bàn gỗ nguyên khối giá rẻ TS118

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Mua ngay
Mẫu bàn ăn gỗ nguyên khối đẹp TS117

Mẫu bàn ăn gỗ nguyên khối đẹp TS117

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay

Bàn ghế gỗ nguyên khối, nguyên tấm là một trong những xu hướng nội thất hiện đại được ưa chuộng nhất hiện nay. Chúng mang đến vẻ đẹp tự nhiên, sang trọng và bền vững, tạo nên không gian sống ấm cúng và đẳng cấp. Với sự đa dạng về loại gỗ, màu sắc và kiểu dáng, bàn ghế gỗ nguyên khối, nguyên tấm phù hợp với nhiều phong cách thiết kế nội thất khác nhau.

Ưu điểm của bàn ghế gỗ nguyên khối, nguyên tấm

Dưới đây là những ưu điểm vượt trội của dòng sản phẩm bàn ghế gỗ nguyên khối, nguyên tấm. 

 • Vẻ đẹp tự nhiên độc đáo: Gỗ nguyên khối có vân gỗ tự nhiên, màu sắc phong phú và độc đáo. Mỗi chiếc bàn, ghế là một tác phẩm nghệ thuật riêng biệt, không sản phẩm nào giống sản phẩm nào. Điều này tạo nên sự độc đáo và giá trị thẩm mỹ cao cho không gian nội thất.
 • Độ bền cao: Gỗ nguyên khối có độ bền vượt trội so với gỗ ghép hay gỗ công nghiệp. Với khả năng chịu lực tốt và kháng mối mọt, bàn ghế gỗ nguyên khối có thể sử dụng trong nhiều năm mà vẫn giữ được vẻ đẹp và chất lượng ban đầu.
 • Mang đến sự sang trọng và đẳng cấp: Bàn ghế gỗ nguyên khối thường được xem là biểu tượng của sự giàu có và đẳng cấp. Chúng thường xuất hiện trong các không gian sống sang trọng như biệt thự, khách sạn cao cấp, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ.

Các loại gỗ sử dụng làm bàn ghế gỗ nguyên khối phổ biến hiện nay

Việc chọn loại gỗ phù hợp để làm bàn ghế gỗ nguyên khối không chỉ ảnh hưởng đến vẻ đẹp mà còn quyết định đến độ bền và giá trị của sản phẩm. Dưới đây là các loại gỗ phổ biến được sử dụng trong sản xuất bàn ghế gỗ nguyên khối hiện nay:

Gỗ Sồi (Oak):

 • Đặc Điểm: Gỗ sồi có màu sáng, từ vàng nhạt đến nâu nhạt, với vân gỗ đẹp và thớ gỗ mịn. Gỗ sồi có độ cứng và độ bền cao, khả năng chịu lực tốt và ít bị cong vênh.
 • Ứng Dụng: Thường được sử dụng trong các thiết kế nội thất hiện đại và cổ điển. Bàn ghế gỗ sồi mang lại vẻ đẹp thanh lịch và ấm cúng cho không gian sống.

Gỗ Óc Chó (Walnut):

 • Đặc Điểm: Gỗ óc chó có màu nâu đậm, vân gỗ tinh tế và đẹp mắt. Loại gỗ này có độ bền cao, khả năng chống mối mọt tốt và ít bị biến dạng theo thời gian.
 • Ứng Dụng: Được sử dụng nhiều trong các thiết kế nội thất cao cấp và sang trọng. Bàn ghế gỗ óc chó thường mang lại vẻ đẹp ấm áp và sang trọng, phù hợp với các không gian sống đẳng cấp.

Gỗ Gụ (Mahogany):

 • Đặc Điểm: Gỗ gụ có màu nâu đỏ đặc trưng, vân gỗ mịn và đồng đều. Đây là loại gỗ có độ bền cao, khả năng chịu lực và chống mối mọt tốt.
 • Ứng Dụng: Thường được sử dụng trong các thiết kế nội thất truyền thống và cổ điển. Bàn ghế gỗ gụ mang lại vẻ đẹp trang nhã và quý phái cho không gian sống.

Gỗ Hương (Rosewood):

 • Đặc Điểm: Gỗ hương có màu sắc đa dạng từ nâu nhạt đến nâu đậm, với vân gỗ đẹp và mùi thơm dễ chịu. Gỗ hương có độ bền cao và khả năng chống mối mọt tốt.
 • Ứng Dụng: Thường được sử dụng trong các thiết kế nội thất cao cấp và độc đáo. Bàn ghế gỗ hương không chỉ đẹp mắt mà còn mang lại hương thơm tự nhiên, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu cho không gian sống.

Gỗ Lim (Gỗ lim):

 • Đặc Điểm: Gỗ lim có màu nâu sẫm, thớ gỗ dày và cứng. Đây là loại gỗ có độ bền và độ cứng cao, khả năng chịu lực tốt và ít bị mối mọt.
 • Ứng Dụng: Được sử dụng nhiều trong các thiết kế nội thất cổ điển và truyền thống. Bàn ghế gỗ lim mang lại vẻ đẹp chắc chắn và bền vững, phù hợp với các không gian sống lâu bền.

Gỗ Trắc (Dalbergia):

 • Đặc Điểm: Gỗ trắc có màu từ đỏ đậm đến đen, với vân gỗ đẹp và thớ gỗ mịn. Gỗ trắc có độ cứng và độ bền cao, khả năng chịu lực và chống mối mọt tốt.
 • Ứng Dụng: Thường được sử dụng trong các thiết kế nội thất cao cấp và sang trọng. Bàn ghế gỗ trắc mang lại vẻ đẹp quý phái và đẳng cấp cho không gian sống.

Gỗ Cẩm Lai (Burmese Blackwood):

 • Đặc Điểm: Gỗ cẩm lai có màu sắc đa dạng từ đen đến nâu đỏ, với vân gỗ đẹp và thớ gỗ mịn. Gỗ cẩm lai có độ cứng và độ bền cao, khả năng chống mối mọt tốt.
 • Ứng Dụng: Được sử dụng trong các thiết kế nội thất cao cấp và độc đáo. Bàn ghế gỗ cẩm lai mang lại vẻ đẹp sang trọng và độc đáo, phù hợp với các không gian sống đẳng cấp.

Gỗ Me Tây (Acacia)

 • Đặc điểm: Gỗ me tây có màu sắc từ vàng nhạt đến nâu sẫm, với những đường vân gỗ tự nhiên đẹp mắt và độc đáo. Vân gỗ thường có hình dạng giống sóng nước hoặc đường cong tự nhiên, tạo nên vẻ đẹp sống động và thu hút. Ngoài ra, gỗ me tây có độ bền và độ cứng tốt, không thua kém nhiều so với các loại gỗ cao cấp khác. Đây là loại gỗ chịu lực tốt và ít bị cong vênh, nứt nẻ theo thời gian.
 • Ứng dụng: Nhờ sở hữu tính thẩm mỹ cao, độ bền vượt trội cùng mức giá bán hợp lý nên các sản phẩm bàn ghế gỗ me tây được ứng dụng trong nhiều không gian nội thất khác nhau. Từ nội thất gia đình cho đến văn phòng và các quán ăn nhà hàng,…

Quy trình sản xuất bàn ghế gỗ nguyên khối, nguyên tấm

Dưới đây là quy trình sản xuất nên những bộ bàn ghế gỗ nguyên khối đẹp, đẳng cấp hiện nay:

 1. Chọn Lựa Nguyên Liệu: Gỗ được chọn lựa kỹ lưỡng từ những cây gỗ lớn, đảm bảo chất lượng cao, không có khuyết điểm hay mắt gỗ. Quá trình này đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm của người thợ.
 2. Xử Lý và Bảo Quản Gỗ: Gỗ sau khi được chọn sẽ được cắt, xẻ và phơi khô. Quá trình phơi khô tự nhiên hoặc sấy khô giúp gỗ đạt độ ẩm lý tưởng, đảm bảo không bị cong vênh, nứt nẻ trong quá trình sử dụng.
 3. Thiết Kế và Chế Tác: Dựa trên các bản vẽ thiết kế, thợ nội thất sẽ tiến hành cắt, đục, mài và gia công gỗ để tạo hình sản phẩm. Các chi tiết được làm tỉ mỉ, chăm chút từng đường nét để tạo nên sản phẩm hoàn thiện và đẹp mắt.
 4. Hoàn Thiện: Sau khi chế tác, sản phẩm sẽ được mài nhẵn, sơn phủ hoặc dầu bóng để bảo vệ bề mặt và tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của gỗ. Quá trình này giúp bàn ghế gỗ nguyên khối có độ bền cao và giữ được vẻ đẹp lâu dài.

Cách bảo quản bàn ghế gỗ nguyên khối

 • Tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời: Ánh nắng mạnh có thể làm phai màu và nứt gỗ. Nên đặt bàn ghế ở nơi có bóng râm hoặc sử dụng rèm che để bảo vệ sản phẩm khỏi tia UV.
 • Giữ độ ẩm phù hợp: Gỗ có thể bị co ngót hoặc phồng lên khi độ ẩm thay đổi đột ngột. Sử dụng máy hút ẩm hoặc máy tạo ẩm để duy trì độ ẩm trong nhà ở mức lý tưởng (khoảng 40-60%).
 • Vệ sinh định kỳ: Lau chùi bàn ghế bằng khăn mềm và dung dịch vệ sinh chuyên dụng để giữ cho bề mặt luôn sáng bóng và sạch sẽ. Tránh sử dụng hóa chất mạnh có thể làm hỏng bề mặt gỗ.
 • Kiểm tra và bảo dưỡng định kì: Định kỳ kiểm tra các mối nối, vết nứt hay các khuyết điểm nhỏ để có biện pháp khắc phục kịp thời. Bảo dưỡng bằng cách đánh bóng hoặc sơn lại để duy trì vẻ đẹp và độ bền của sản phẩm.

Bàn ghế gỗ nguyên khối, nguyên tấm là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích vẻ đẹp tự nhiên, bền vững và sang trọng. Với nhiều ưu điểm vượt trội và cách bảo quản đơn giản, những sản phẩm này không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn thể hiện phong cách sống tinh tế và đẳng cấp của người sử dụng. Việc đầu tư vào bàn ghế gỗ nguyên khối không chỉ là lựa chọn thẩm mỹ mà còn là sự lựa chọn bền vững và kinh tế trong dài hạn.

Mọi nhu cầu cần đặt làm bàn ghế gỗ nguyên khối vui lòng liên hệ với Siêu thị bàn ghế Trường Sa ngay hôm nay để được phục vụ

 • Đường dây nóng:  0986.625.256
 • Email: sieuthibanghetruongsa@gmail.com
 • Website:  https://sieuthibanghe.vn/
 • Địa chỉ: Số 85 đường Đông La – Đại Thành, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.
Đăng ký tư vấn miễn phí

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh