Skip to main content

1001+ Mẫu chân bàn sắt đẹp, giá rẻ, sản xuất theo yêu cầu

Chọn nhanh
Chân bàn sắt STVP38 Mconcept cụm 4 chỗ

Chân bàn sắt STVP38 Mconcept cụm 4 chỗ

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 244
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP37 Xconcept cụm 4 chỗ

Chân bàn sắt STVP37 Xconcept cụm 4 chỗ

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 247
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp STVP36 cụm 4 chỗ

Chân bàn sắt hộp STVP36 cụm 4 chỗ

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 89
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP35 hệ Kconcept 160x80cm

Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP35 hệ Kconcept 160x80cm

Giá gốc: 1,100,000đ -250,000đ
Giá bán: 850,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 71
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP34 Hệ MConcept 140x70cm

Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP34 Hệ MConcept 140x70cm

Giá gốc: 750,000đ -150,000đ
Giá bán: 600,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 27
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP33 hệ Aton Concept 140x60cm

Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP33 hệ Aton Concept 140x60cm

Giá gốc: 750,000đ -150,000đ
Giá bán: 600,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 41
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP32 hệ V Concept 140x70cm

Chân bàn sắt hộp gác tủ STVP32 hệ V Concept 140x70cm

Giá gốc: 750,000đ -150,000đ
Giá bán: 600,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 14
Mua ngay
Chân bàn sắt gác tủ STVP31 Hệ chân Cone

Chân bàn sắt gác tủ STVP31 Hệ chân Cone

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Chân bàn sắt gác tủ STVP30 hệ Slean 140x60cm

Chân bàn sắt gác tủ STVP30 hệ Slean 140x60cm

Giá gốc: 750,000đ -150,000đ
Giá bán: 600,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 19
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP29 hệ Uconcept 200x100cm

Chân bàn sắt STVP29 hệ Uconcept 200x100cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 23
Mua ngay
Chân bàn sắt gấp gọn STVP28 có bánh xe

Chân bàn sắt gấp gọn STVP28 có bánh xe

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 27
Mua ngay
Chân bàn sắt xếp gọn giá rẻ STVP27 cho bàn 120x60x75cm

Chân bàn sắt xếp gọn giá rẻ STVP27 cho bàn 120x60x75cm

Giá gốc: 550,000đ -100,000đ
Giá bán: 450,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 17
Mua ngay
Chân bàn sắt tam giác STVP26 hình chữ L hệ Trian

Chân bàn sắt tam giác STVP26 hình chữ L hệ Trian

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 14
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP25 hình chữ L hệ Slean 160x150cm

Chân bàn sắt STVP25 hình chữ L hệ Slean 160x150cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP24 hình chữ L hệ PLY 140x140cm

Chân bàn sắt STVP24 hình chữ L hệ PLY 140x140cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP23 Xconcept 236x205cm

Chân bàn sắt STVP23 Xconcept 236x205cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP22 hệ Mconcept 236x205cm

Chân bàn sắt STVP22 hệ Mconcept 236x205cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 14
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP21 cụm 3 người Vconcept

Chân bàn sắt STVP21 cụm 3 người Vconcept

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP20 cụm 3 người 236x205cm

Chân bàn sắt STVP20 cụm 3 người 236x205cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP19 hệ Xconcept 120×120

Chân bàn sắt STVP19 hệ Xconcept 120×120

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP18 hệ Vconcept 120×120

Chân bàn sắt STVP18 hệ Vconcept 120×120

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP17 cụm 2 chỗ 240x60cm

Chân bàn sắt STVP17 cụm 2 chỗ 240x60cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP16 200x100cm

Chân bàn sắt STVP16 200x100cm

Giá gốc: 1,800,000đ -250,000đ
Giá bán: 1,550,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 21
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP15 hệ Trapez 120x60cm

Chân bàn sắt STVP15 hệ Trapez 120x60cm

Giá gốc: đ --650,000đ
Giá bán: 650,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 19
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP14 hệ Trapeze 140x70cm

Chân bàn sắt STVP14 hệ Trapeze 140x70cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP12A Kconcept 120×60, 140x70cm

Chân bàn sắt STVP12A Kconcept 120×60, 140x70cm

Giá gốc: đ --720,000đ
Giá bán: 720,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 12
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP12 hình thang 120x60cm

Chân bàn sắt STVP12 hình thang 120x60cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP11 chữ K 120x60cm

Chân bàn sắt STVP11 chữ K 120x60cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP10 chữ Z cách điệu

Chân bàn sắt STVP10 chữ Z cách điệu

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP09 chữ Z 120x60cm

Chân bàn sắt STVP09 chữ Z 120x60cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 14
Mua ngay
Chân sắt bàn làm việc STVP08 120x60cm

Chân sắt bàn làm việc STVP08 120x60cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP07 hệ Aconcept 180x90cm

Chân bàn sắt STVP07 hệ Aconcept 180x90cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP06 hệ Aton 200x100cm

Chân bàn sắt STVP06 hệ Aton 200x100cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP05 180x90cm hệ Cone

Chân bàn sắt STVP05 180x90cm hệ Cone

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP04 200x100cm

Chân bàn sắt STVP04 200x100cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP03 200X100cm

Chân bàn sắt STVP03 200X100cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Chân bàn sắt STVP02 180X90cm

Chân bàn sắt STVP02 180X90cm

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp STVP01 120x60cm

Chân bàn sắt hộp STVP01 120x60cm

Giá gốc: đ --750,000đ
Giá bán: 750,000đ
0 Đánh giá
Đã bán: 26
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp ST011

Chân bàn sắt hộp ST011

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 75
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp ST010

Chân bàn sắt hộp ST010

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 36
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp ST09

Chân bàn sắt hộp ST09

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 18
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp ST08

Chân bàn sắt hộp ST08

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 35
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp ST07

Chân bàn sắt hộp ST07

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 23
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện ST06

Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện ST06

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 42
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện ST05

Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện ST05

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 15
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện ST04 chữ X

Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện ST04 chữ X

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 18
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện ST03

Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện ST03

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 20
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện ST02

Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện ST02

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện ST01

Chân bàn sắt hộp sơn tĩnh điện ST01

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 16
Mua ngay
Chân bàn trà STCBT07 hình chữ X

Chân bàn trà STCBT07 hình chữ X

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 11
Mua ngay
Chân bàn trà STCBT06 mẫu mới

Chân bàn trà STCBT06 mẫu mới

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Chân bàn trà sắt STCBT05

Chân bàn trà sắt STCBT05

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Chân bàn trà Sofa STCBT04 bằng sắt

Chân bàn trà Sofa STCBT04 bằng sắt

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Chân bàn trà Sofa STCBT03

Chân bàn trà Sofa STCBT03

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Chân bàn trà STCBT02 bằng sắt

Chân bàn trà STCBT02 bằng sắt

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 12
Mua ngay
Chân bàn trà STCBT01 Hairpin

Chân bàn trà STCBT01 Hairpin

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Mua ngay
Chân bàn sắt SBA15 hình chữ A

Chân bàn sắt SBA15 hình chữ A

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Chân bàn gỗ nguyên khối SBA14 bằng sắt

Chân bàn gỗ nguyên khối SBA14 bằng sắt

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 20
Mua ngay
Chân bàn sắt SBA12A – mẫu mới

Chân bàn sắt SBA12A – mẫu mới

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 42
Mua ngay
Chân bàn ăn gỗ nguyên khối SBA12 bằng sắt

Chân bàn ăn gỗ nguyên khối SBA12 bằng sắt

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 15
Mua ngay
Chân bàn ăn SBA11 bằng sắt

Chân bàn ăn SBA11 bằng sắt

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Chân bàn ăn SBA10 bằng sắt

Chân bàn ăn SBA10 bằng sắt

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 13
Mua ngay
Chân bàn ăn SBA09 bằng sắt

Chân bàn ăn SBA09 bằng sắt

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 15
Mua ngay
Chân bàn ăn SBA08 bằng sắt sơn tĩnh điện

Chân bàn ăn SBA08 bằng sắt sơn tĩnh điện

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 15
Mua ngay
Chân bàn ăn tròn SBA07 bằng sắt

Chân bàn ăn tròn SBA07 bằng sắt

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 17
Mua ngay
Chân bàn ăn tròn SBA06 bằng sắt

Chân bàn ăn tròn SBA06 bằng sắt

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay
Chân bàn sắt cafe STCB07 cổ lọ

Chân bàn sắt cafe STCB07 cổ lọ

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Chân bàn cafe sắt STCB06 hình chữ V mặt tròn

Chân bàn cafe sắt STCB06 hình chữ V mặt tròn

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 12
Mua ngay
Chân bàn cafe sắt STCB05 hình nón

Chân bàn cafe sắt STCB05 hình nón

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Chân bàn cafe sắt đế gang đúc STCB04 – hoa văn

Chân bàn cafe sắt đế gang đúc STCB04 – hoa văn

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Chân bàn cafe sắt STCB03

Chân bàn cafe sắt STCB03

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Mua ngay
Chân bàn cafe sắt STCB02 loa kèn

Chân bàn cafe sắt STCB02 loa kèn

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Chân bàn cafe sắt STCB01 cổ lọ

Chân bàn cafe sắt STCB01 cổ lọ

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Mua ngay
Chân bàn ăn sắt sơn tĩnh điện SBA05 cao cấp

Chân bàn ăn sắt sơn tĩnh điện SBA05 cao cấp

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Mua ngay
Chân bàn ăn sắt sơn tĩnh điện SBA04

Chân bàn ăn sắt sơn tĩnh điện SBA04

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Mua ngay
Chân bàn ăn sắt sơn tĩnh điện SBA03 kiểu chữ H

Chân bàn ăn sắt sơn tĩnh điện SBA03 kiểu chữ H

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Mua ngay
Chân bàn ăn sắt sơn tĩnh điện SBA02

Chân bàn ăn sắt sơn tĩnh điện SBA02

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 15
Mua ngay
Chân bàn ăn sắt sơn tĩnh điện SBA01

Chân bàn ăn sắt sơn tĩnh điện SBA01

Liên hệ: 0936.625.256
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Mua ngay

Bạn đang cần tìm mẫu chân bàn bằng sắt cho bàn ăn, bàn làm việc, bàn cafe hay bàn họp? Tuy nhiên, vẫn chưa tìm được mẫu chân nào cho chắc chắn, ưng ý. Hãy tham khảo ngay 1001+ mẫu chân bàn sắt đẹp, sơn tĩnh điện siêu bền, giá tốt nhất 2024 của Siêu thị bàn ghế Trường Sa ngay dưới đây nhé!

Lí do chân bàn sắt sơn tĩnh điện được nhiều người ưa chuộng?

Trong số các loại chân bàn trên thị trường hiện nay, chân bàn sắt là dòng sản phẩm được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng bậc nhất. Không phải ngẫu nhiên mà loại chân bàn này lại được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn mà bởi những ưu điểm tuyệt vời mà sản phẩm này mang lại.

Dưới đây là một số ưu điểm của chân bàn sắt sơn tĩnh điện:

 • Bền bỉ và Chắc Chắn: Sắt là một vật liệu rất chắc chắn và có độ bền cao. Chân bàn sắt sơn tĩnh điện có thể chịu được áp lực và trọng lượng lớn mà không bị biến dạng hay hỏng hóc.
 • Đa Dạng Về Thiết Kế: Sắt có khả năng chịu biến đổi hình dạng và định hình tốt, điều này cho phép tạo ra nhiều kiểu dáng và thiết kế độc đáo cho chân bàn.
 • Chống ăn mòn và Chống trầy xước: Sơn tĩnh điện giúp bề mặt của chân bàn trở nên chống ăn mòn và chống trầy xước, tăng độ bền và tuổi thọ của sản phẩm.
 • Dễ Dàng Vệ Sinh và Bảo Dưỡng: Bề mặt sơn tĩnh điện làm cho việc lau chùi và bảo dưỡng trở nên dễ dàng hơn, giúp bảo quản vẻ ngoại hình mới lâu.
 • Khả năng Chống Ồn: Sắt có khả năng giảm tiếng động và rung động, làm cho chân bàn sắt sơn tĩnh điện thích hợp cho các môi trường yêu cầu yên tĩnh hoặc làm việc tại nơi công cộng.
 • Giá Thành Tốt: So với nhiều vật liệu khác, sắt thường có giá thành thấp hơn, điều này làm cho chân bàn sắt sơn tĩnh điện trở nên phổ biến trong nhiều phân khúc thị trường.
 • Thân Thiện với Môi Trường: Sắt là một vật liệu có thể tái chế nhiều lần mà không mất đi tính chất cơ học, làm cho chân bàn sắt sơn tĩnh điện trở nên thân thiện với môi trường hơn nhiều.
Lí do chân bàn sắt sơn tĩnh điện được nhiều người ưa chuộng?
Lí do chân bàn sắt sơn tĩnh điện được nhiều người ưa chuộng?

Các kiểu chân bàn sắt thịnh hành nhất hiện nay

Thị trường nội thất đang liên tục phát triển và đa dạng, và có nhiều kiểu chân bàn sắt được ưa chuộng. Dưới đây là một số kiểu chân bàn sắt đẹp, thịnh hành nhất hiện nay:

Chân bàn sắt chữ K:

 • Đặc điểm: Có hình dạng giống chữ K, với hai chân song song và một chân đứng giữa.
 • Ưu điểm: Cung cấp sự ổn định tốt, thường được sử dụng cho các bàn lớn hoặc bàn làm việc.

Chân bàn sắt chữ U:

 • Đặc điểm: Thiết kế với hình chữ U, có thể là chữ U đơn hoặc chữ U kép tùy thuộc vào kích thước của bàn.
 • Ưu điểm: Tạo nên sự thoải mái và tiện lợi cho người ngồi ở giữa, phổ biến cho bàn ăn, bàn làm việc, và bàn họp.

Chân bàn sắt chữ V:

 • Đặc điểm: Có hình dạng giống chữ V, với đỉnh hẹp và đáy rộng, tạo điểm nhấn độc đáo.
 • Ưu điểm: Mang lại sự hiện đại và thanh lịch, thích hợp cho nhiều phong cách thiết kế nội thất.

Chân bàn sắt chữ Z:

 • Đặc điểm: Có hình dạng giống chữ Z, với đường nét uốn cong và độ chắc chắn.
 • Ưu điểm: Độ ổn định cao, thường được sử dụng cho các bàn trang trí, bàn coffee, hoặc bàn làm việc.

Chân bàn sắt xếp gọn:

 • Đặc điểm: Có thể xếp gọn lại để tiết kiệm không gian khi không sử dụng.
 • Ưu điểm: Thích hợp cho các không gian có diện tích hạn chế hoặc khi cần di chuyển và lưu trữ linh hoạt.
Các kiểu chân bàn sắt thịnh hành nhất hiện nay
Các kiểu chân bàn sắt thịnh hành nhất hiện nay

Những kiểu chân bàn sắt trên không chỉ đẹp mắt mà còn đáp ứng nhu cầu chức năng và thẩm mỹ đa dạng của người tiêu dùng hiện đại. Tùy thuộc vào phong cách và mục đích sử dụng, người mua có thể lựa chọn kiểu chân bàn phù hợp với không gian và sở thích cá nhân.

Các loại chân bàn sắt bền + đẹp, tốt nhất hiện nay

Chân bàn làm bằng sắt được ưa chuộng bởi độ chắc chắn, bền bỉ theo thời gian. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại sắt được ứng dụng để làm chân bàn như: sắt hộp, sắt tam giác, hệ cone, hệ oval,… Dưới đây là các loại chân bàn sắt được sử dụng phổ biến nhất, mời các bạn cùng tham khảo:

Chân bàn sắt hộp

Chân bàn sắt hộp là loại chân bàn sắt bền đẹp, được nhiều khách hàng ưa chuộng nhất hiện nay. Với các mẫu chân bàn làm từ sắt hộp có thiết kế chắc chắn, độ bền cực cao (phải nói là tốt nhất hiện nay). Ngoài ra thì loại chân bàn làm từ sắt hộp cũng phù hợp với nhiều phong cách thiết kế, kiểu dáng mặt bàn khác nhau. Từ đó, giúp bạn dễ dàng bố trí vào khu vực nội – ngoại thất mà mình mong muốn!

Chân bàn sắt tam giác

Chân bàn làm từ sắt tam giác cũng là loại chân bàn sắt đẹp, được đông đảo khách hàng lựa chọn hiện nay. Ưu điểm của loại chân bàn sắt tam giác đó là tính thẩm mỹ cao, mang hơi hướng hiện đại nên khá “đắt khách”. Với tính thẩm mỹ cao thì chân sắt tam giác kết hợp cùng mặt bàn sẽ tạo thành điểm nhấn độc đáo cho mọi không gian.

Chân bàn sắt hệ Cone

Tiếp đến là chân bàn sắt hệ Cone, là dòng chân bàn được ứng dụng nhiều trong các không gian nội thất như nhà hàng, cafe, nội thất gia đình hiện nay. Ưu điểm của chân bàn hệ cone là thiết kế độc đáo, đẹp mắt và thu hút. Ngoài ra, chân bàn hệ cone cũng đảm bảo tốt được khả năng chịu lực, độ bền tuyệt vời!

Chân bàn sắt hệ Oval

So với các loại chân bàn sắt trên thì chân bàn hệ Oval kém phổ biến hơn. Loại chân bàn này thường phù hợp với các không gian nhỏ, diện tích hạn chế. Với vẻ ngoài mềm mại, các mẫu chân bàn hệ Oval thường mang đến cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng.

Tổng hợp các mẫu chân bàn sắt đẹp, sơn tĩnh điện bán chạy nhất 2024

Ngay dưới dây, Siêu thị bàn ghế Trường Sa xin được gửi tới quý khách hàng các mẫu chân bàn sắt bền đẹp, bán chạy nhất 2024. Mời các bạn cùng tham khảo và lựa chọn cho mình mẫu chân bàn sắt đẹp, ưng ý nhất nhé!

chan-ban-an-sat-sba02 (3)
Mẫu 1
chan-ban-an-sat-sba03 (3)
Mẫu 2
chan-ban-an-sat-sba04 (3)
Mẫu 3
chan-sat-ban-an-sat-sba05 (4)
Mẫu 4
chan-ban-sat-cafe-co-lo-stcb01 (1)
Mẫu 5
chan-ban-sat-cafe-loa-ken-stcb02 (1)
Mẫu 6
chan-ban-cafe-sat-stcb03 (2)
Mẫu 7
chan-ban-cafe-sat-stcb03 (3)
Mẫu 8
chan-ban-cafe-sat-de-gang-st04 (1)
Mẫu 9
chan-sat-cho-ban-cafe-hinh-non-2
Mẫu 10
chan-ban-cafe-sat-stcb06 (1)
Mẫu 11
chan-ban-cafe-sat-st07-co-lo (2)
Mẫu 12
chan-ban-an-tron-sba06 (1)
Mẫu 13
chan-ban-an-tron-SBA07 (2)
Mẫu 14
chan-ban-an-SBA08 (2)
Mẫu 15
chan-ban-an-sba09 (2)
Mẫu 16
chan-ban-an-sba10 (2)
Mẫu 17
chan-ban-an-sba11 (1)
Mẫu 18
chan-ban-an-go-nguyen-khoi-sba12 (1)
Mẫu 19
chan-ban-an-sat-sba14 (1)
Mẫu 20
chan-ban-sat-hure
Mẫu 21
chan-ban-sat-chu-a-sba15 (2)
Mẫu 22

>>> Có thể bạn quan tâm:

Chân bàn ăn

Chân bàn Cafe

Siêu thị bàn ghế Trường Sa – địa chỉ gia công sản xuất chân bàn sắt đẹp, giá rẻ tại Hà Nội

Siêu thị bàn ghế Trường Sa là đơn vị có hơn 10 năm trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất các loại bàn ghế nội thất – ngoại thất tại Hà Nội. Bên cạnh các mẫu mặt bàn thì phụ kiện như chân bàn sắt cũng là dòng sản phẩm hàng đầu được Trường Sa cực kì chú trọng.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua chân bàn sắt giá rẻ, bền đẹp thì hãy đến ngay với Siêu thị bàn ghế Trường Sa để được tư vấn, báo giá ưu đãi nhất nhé!

LÝ DO CHỌN NÊN CHỌN SIÊU THỊ BÀN GHẾ TRƯỜNG SA

 • Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất bàn ghế các loại

 • Xưởng sản xuất trực tiếp 1000m2 đảm bảo chất lượng sản phẩm

 • Miễn phí vận chuyển trong phạm vi bán kính 20km tại Hà Nội

 • Sản phẩm hoàn thiện đảm bảo mẫu mã đẹp, độ bền cao

 • Luôn cập nhật nhật các mẫu thiết kế đẹp, đón đầu xu hướng

 • Nhận thiết kế, sản xuất nội thất theo yêu cầu

 • Tư vấn tận tâm, giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm đẹp, phù hợp với ngân sách

 • Cam kết “Vui lòng khách đến – Vừa lòng khách đi”

Mọi nhu cầu cần tư vấn hay đặt mua chân bàn sắt vui lòng liên hệ với Siêu thị bàn ghế Trường Sa ngay hôm nay.

Thông tin liên hệ:

 • Hotline: 0986.625.256 – 0936.625.256
 • Email: sieuthibanghetruongsa@gmail.com
 • Website: https://sieuthibanghe.vn/
 • Địa chỉ: Số 85 đường Đông La – Đại Thành, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Trên đây là tổng hợp các mẫu chân bàn sắt đẹp, sơn tĩnh điện siêu bền mà Siêu thị bàn ghế Trường Sa muốn gửi tới quý khách hàng. Mỗi khi có sản phẩm mới thì chúng tôi sẽ cập nhật tại đây cho quý khách hàng có thể tiện theo dõi. Mọi nhu cầu cần tư vấn hay đặt mua sản phẩm hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được phục vụ nhé!

Đăng ký tư vấn miễn phí

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh